Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Obyvatelé biotopů

Praktický příspěvek
zkušenost
Tento krátkodobý projekt je zaměřený na upevnění a prohloubení znalostí jednotlivých životních prostředí, se kterými se žáci seznámí v přírodovědných předmětech. Žáci vytvářejí „mapy“ – pracovní listy v elektronické podobě pomocí jednoduchého grafickém editoru Paint.NET – osídlení vybraných biotopů konkrétními organismy. Žáci upravují obrázky a fotografie organismů, které zasadí do jednotlivých stanovišť – „map“, které si vytvoří v programu na přípravu prezentací jako pracovní listy v elektronické podobě. Jednotlivé mapy upraví tak, aby obsahovaly chyby. Ostatní žáci musí uhádnout, které organismy do jednotlivých biotopů patří, které ne. Žáci se naučí pracovat s objekty (fotografie, obrázky) v grafickém editoru a budou umět vytvořit jednoduchý pracovní list v elektronické podobě. Projekt mezipředmětově propojuje ICT, přírodopis a zeměpis. Žáci se naučí připravovat jednoduché pracovní listy v elektronické podobě a zároveň budou umět upravovat objekty v grafickém editoru Paint.NET
Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe?
• protože propojuje technické zpracování elektronického pracovního listu s nácvikem prezentačních dovedností
• protože dává možnost ověření účinků pracovních listů na publiku, pro které byly vytvořeny
• protože ukazuje první možnosti využití základních znalostí v grafickém editoru jako přípravu pro tvorbu pracovních listů

Cíl výuky

Žáci se seznámí s nástrojem pro tvorbu prezentací a nástrojem pro úpravu obrázků a fotografií a jeho používáním. Žáci budou schopni s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace.
 
Od nejméně zdatných žáků se očekávalo vytvoření jednoduché prezentace a úprava obrázků a fotografií tak, aby se daly použít jako objekty do mapy. Žáci se naučili používat základní nástroje v grafickém editoru a nastavovali snímky v prezentaci tak, aby vyhovovaly zadání úkolu. U většiny žáků se předpokládalo zvládnutí dalších funkcí programu, používání dalších nástrojů, práce s pozadím objektů a dalšími funkcemi. V prezentacích žáci používají časování snímků a nastavení prezentaci, vložení zvukové stopy a dalších funkcí. Nejzdatnější žáci se pokusili využít další efekty při manipulaci a úpravě a obrázků a načasovat snímek tak, aby po určité době mizely nevhodné objekty a naopak se zdůrazňovaly objekty správné.

ZŠ Ostrava Dubina je sídlištní škola v okrajové části Ostravy. Informatika se vyučuje v 8. ročníku jako povinný předmět. Skupinu tvořilo 15 žáků 8. ročníku. Počítačová učebna je velice dobře přizpůsobena příležitostnému promítání materiálů. Každý žák má svůj vlastní počítač. 

Výuka probíhala pět vyučovacích hodin. V prvních čtyřech hodinách žáci pracovali na tvorbě pracovních listů. Vybrali si kontinent nebo stát, popřípadě oblast, která jim byla blízká. Dalším důležitým krokem bylo zjistit, jaká fauna a flóra se v daném místě vyskytuje, a vybrat pár zástupců ve formě fotografií a obrázků. Dále žáci našli zástupce, kteří s danou oblastí nijak nesouviseli, a zařadili je jako falešné obrázky do výběru. Objekty žáci upravovali v programu Paint.NET a připravovali pracovní listy v programu na tvorbu prezentací. Žáci v průběhu přípravy pracovního listu nekomunikovali mezi sebou navzájem. V poslední hodině si žáci navzájem představili své pracovní listy a zkoušeli se ze znalostí obyvatel biotopů.

Pravidla, která měli žáci k dispozici:

  • mapa a všechny objekty musí být dobře rozeznatelné
  • nejsou přípustné objekty s pozadím
  • snímek (popřípadě snímky) v elektronickém pracovním listu na sebe musí plynule navazovat
  • na konci představení pracovního listu musí být zřejmé, které objekty do prezentace patří, které ne

Reflexe

Výuka probíhala podle plánu, všichni žáci se zapojili podle svých schopností do práce na pracovních listech a vytvořili pracovní listy různorodého charakteru.
 
Osvědčilo se, že si žáci připravili na papír seznam organismů, kteří do prezentace patří, kteří ne. Nemuseli tak lovit v paměti, jak se který organismus jmenoval.
 
Je důležité, aby si žáci vybírali obrázky organismů tak, aby je ostatní poznali a uměli pojmenovat. Pokud tomu tak není, pracovní list nemá takový efekt. 
 
Žáci pracovali v grafickém editoru rádi. Byla hodnocena úroveň zpracování pracovních listů do podoby prezentací a do celkového hodnocení byla zahrnuta i úroveň prezentování pracovního listu spolužákům. Hodnotila se taky příprava obrázků a objektů a jejich vhodnost a správnost. 

Reakce a hodnocení aktivit žáky: 

„Při této práci v grafickém editoru jsem se seznámil s dalšími zajímavými živočichy, o kterých jsme si v hodině přírodopisu neříkali.“
„Při určování živočichů v prezentacích jsem nebyla moc úspěšná, zato vím, co všechno žije a roste na Madagaskaru.“
„Nejtěžší mi přišlo připravit prezentaci tak, abych ji mohl promítnout ostatním. Živočichové, kteří na obrázek nepatřili, zmizeli dříve, než jsem chtěl. Z toho jsem byl trochu zklamaný. Příště musím objekty v prezentaci lépe načasovat.“
 
Co se týká další práce s těmito grafickými editory, předpokládá se, že budou žáci neustále vylepšovat své pracovní listy a obohatí je i o prvky, jako jsou animované objekty, zvuk a další.
 

Doporučené zdroje a literatura

Jeden z možných zdrojů na slepé mapy: http://www.zemepis.com/slmapy.php 
Tipy pro další práci v Paint.NET: http://paintnet.suewebik.net/
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám