Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co ...

Čeština pro žáky-cizince č. 21 – Kdo co dělá

Praktický příspěvek
zkušenost

Úvod:

Příspěvek seznamuje žáky-cizince s problematikou tvorby podstatných jmen – názvů povolání, s jejich odvozováním ze sloves, která specifikují danou činnost.

Cíl výuky:

Seznámit žáky-cizince s názvy několika povolání, ukázat souvislost sloveso – podstatné jméno, seznámit se základními typy těchto podstatných jmen. 

Dílčí cíle: 

Naučit základní (běžnou) slovní zásobu k tématu povolání, utřídit podstatná jména do skupin podle slovotvorných zásad podobnosti. Použít tato slova v nejběžnějších větách denní komunikace ve správném tvaru.

Návaznost na témata: č. 14 – Co rád dělám, děláme (slovesa), č. 15 – V obchodě (instituce, pracoviště), č. 12 – Denní režim (aktivita práce). 

Časový nárok: blok 2 × 90 minut 

Příprava 

Na téma Kdo co dělá je potřeba větší předběžná příprava. Musíme si ke každé kartě sehnat názorné pomůcky – typické atributy té které činnosti, převleky pro dramatické znázornění, případně si vyrobit jejich obrázky. Dále se musíme rozhodnout, zda a o kolik činností soubor rozšíříme (je vhodné), nebo zda použijeme jen deset karet pro malou ukázku. 

Metodika 

Blok věnovaný tématu Kdo co dělá uvedeme malou scénkou v převleku. Pantomimicky přehrajeme některou z činností – nejlépe kartu č. 1 – Učitel nebo č. 2 – Lékař a záměrně přeháníme v mimice i v gestech (stačí 3 minuty). Po té se žáků zeptáme: Kdo jsem já? Co dělám? A která je moje profese? Pokud žáci uhodnou, rozdáme příslušnou kartu.

Následuje práce s kartou – přečíst slovo, dopsat, nakreslit atributy, přečíst věty, poukázat na skloňování. Po splnění úkolu vytvoŘí žáci dvojice, ve kterých se navzájem budou představovat tak, aby využili maximálně možnosti tvarosloví i vlastní kreativity. Například: Já jsem vaše nová učitelka Jana Chytrá. - Dovolte mi představit paní učitelku Janu Chytrou (20 minut – karta a hra).

Po nácviku první karty žáky vyzveme, aby si opět ve dvojicích vybrali z námi připravených pomůcek a pokusili se o znázornění typické profese. Zároveň budou na jedné lavici vyloženy pracovní karty, na které vidí všichni žáci. Ten žák, který rozezná z pantomimy profesi, si může vybrat kartu, o které si myslí, že se k profesi vztahuje.

Pomocí diskuse se dobíráme správných odpovědí (30 minut).

Následuje práce s kartami (30 minut). Pokud máme čas, věnujeme se odlišnostem typu: učitelka – hudebnice a hledání analogických slov. Pokud nemáme dostatek času, můžeme věnovat profesím další vyučovací hodinu či blok s tím, že si za domácí úkol mohou žáci sami připravit pracovní karty nebo obrázky profesí, jímž společně přiřadíme slova.

Vděčné je i vytvořit kartičky s názvy profesí a pomocí popisu s použitím slov příbuzných nechat žáky hádat: Uklizeč/ka uklízí nepořádek, myje okna, zametá podlahu, čistí nábytek… 

Reflexe:

Ze všeobecné zkušenosti víme, že žáky většinou baví hry spojené s pohybovými aktivitami.

Zároveň zde i využíváme dětskou touhu po hledání a objevování. Podle jazykové pokročilosti žáků-cizinců se rozhodujeme, zda zařadit i obtížnější slova (vrchní, průvodčí, servírka, …).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf125 kB1. Učitel
pdf105 kB2. Lékař
pdf112 kB3. Kuchař
pdf109 kB4. Pekař
pdf129 kB5. Kominík
pdf166 kB6. Kadeřnice
pdf123 kB7. Prodavačka
pdf131 kB8. Hasič
pdf128 kB9. Automechanik
pdf102 kB10. Zpěvák
doc36 kBCitace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám