Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozklíčování kompetencí pozpátku

Ikona teoreticky

Rozklíčování kompetencí pozpátku

Ikona odbornost
Autor: Jana Blažková
Anotace: Článek uvádí cestu hledání profilu absolventa pomocí netradičního rozklíčování kompetencí.
Téma příspěvku:Klíčové kompetence
Klíčová slova: školní vzdělávací program, kompetence, základní vzdělávání, profil absolventa

Při práci se školním vzdělávacím programem jsme postupovali podle jednotlivých kroků projektování a zákonitě jsme se dostali ke klíčovým kompetencím. V určité fázi jsme měli pocit, že víme dost na to, abychom mohli určit, co očekáváme od vzdělávání v naší škole. Kladli jsme si různé otázky a hledali odpovědi v souvislosti s profilem absolventa. Které činnosti žák vykonává a co v sobě skrývají, jaké kompetence? Trošku jsme změnili úhel pohledu a myslíme si, že i tento postup tzv. rozklíčování může být akceptovatelný.

Co nového žáka potká, když opustí naši školu, a měl by na to být připraven? Například zásadní změnou je denní dojíždění autobusem. Ale co z toho vyplývá pro naši práci? Co musí žák ovládat, na jaké úrovni, jakou rozvíjíme kompetenci? Co nového naše žáky čeká poté, co opustí naši školu? Určitě zásadní změnou je denní dojíždění autobusem. Co k tomu musí umět, znát? Takže jsme k výroku hledali relevantní vyjádření:

Schopnost a dovednostPostojZákladní kompetence
Dojíždění autobusem Čte a poznává číslice.
Platí za jízdenku, spočítá si rozdíl v ceně, očekává správnou částku k vrácení.
Stará se o svěřené peníze, o doklady. Kompetence k učení, pracovní
Poznává časové údaje.
Čte v jízdním řádu, poznává hodiny.
Chodí včas, je připraven reagovat na případnou změnu jízdního řádu. Kompetence k učení, k řešení problémů
Rozliší prostředí.
Užívá vhodně pozdravy.
Požádá o pomoc při potížích.
Jedná vhodně s dospělými i dětmi, chová se slušně v autobusu. Kompetence komunikativní, k řešení problémů
Ví, jak se chovat v dopravním prostředku, a chová se podle toho.
Hovoří s kamarády polohlasem, vnímá rozdílnost lidí.
Neobtěžuje spolucestující, uvolní místo tomu, kdo to potřebuje. Kompetence občanská, komunikativní
Zná cenu věcí. Váží si cizí práce, pečuje o okolí.
Neničí zařízení autobusu.
Kompetence sociální a personální, občanská
Zná zásady správné hygieny.
Myje si ruce po příjezdu autobusu a po manipulaci s penězi.
Dodržuje hygienická pravidla. Kompetence sociální, k řešení problémů, k učení
Vyřeší situaci, kdy autobusem jet nemůže Odhaduje, zda je vhodné jít pěšky.
Chová se bezpečně na silnici.
Dodržuje pravidla silničního provozu. Kompetence k řešení problémů, komunikativní, občanská
Požádá o pomoc rodinu.
Zatelefonuje rodičům, sdělí jednoduchý vzkaz.
Vyřídí telefonický hovor slušně - představí se, pozdraví, sdělí problém.
Nespoléhá jen na sebe, ale požádá o pomoc, když je třeba. Kompetence komunikativní, k řešení problémů, občanská
Dohodne se s kamarády. Pomáhá slabším a spolupracuje s ostatními. Organizuje pomoc pro menší, dodržuje bezpečnost. Kompetence sociální a personální, občanská

Zjistili jsme, že i tak banální záležitost, jakou je dojíždění, v sobě skrývá mnoho na sebe navazujících a spolu souvisejících kroků, kterými jsou rozvíjeny kompetence. Téměř v každém kroku se rozvíjí kompetencí více. Jinou otázkou, kterou jsme si kladli, bylo aktivní trávení volného času. Co znamená pro naše žáky aktivní zábava? Jak ji rozliší? Jak tomu napomůže škola? Přivedeme žáky ke čtení, k pravidelnému sportování, koníčkům? Naučíme je rozlišovat kvalitu?

Žák tráví volný čas aktivní zábavou
Schopnost a dovednostPostojZákladní kompetence
Navštěvuje knihovnu Čte a vnímá krásu literárního textu.
Čte s porozuměním.
Vyhledá si knihu.
Vybere si knihu dle doporučení nebo letmého seznámení.
Požádá o pomoc.
Pečuje o svěřené knihy.
Dodržuje pravidla slušného chování ve společnosti.
Vyhledává četbu jako zdroj zábavy a informací.
Kompetence k učení,
k řešení problémů,
občanská,
komunikativní
Pravidelně sportuje Plní pokyny trenéra.
Vnímá vlastní potřeby, řeč těla.
Vykonává pravidelný tělesný pohyb.
Ovládá motoriku.
Spolupracuje při kolektivních sportech.
Dodržuje pravidla.
Pomáhá v případě potřeby.
Respektuje odlišnosti ostatních.
Kompetence k učení,
k řešení problémů,
občanská,
pracovní,
sociální a personální
Věnuje se zálibám Rozpozná své zájmy.
Vyhledává osoby, se kterými zájem sdílí.
Organizuje si čas.
Organizuje si místo pro své zájmy.
Spolupracuje.
Dodržuje pravidla.
Vyhledává činnosti, které neubližují ostatním.
Rozlišuje povinnost a zábavu.
Kompetence komunikativní,
k řešení problémů,
pracovní,
k učení,
sociální a personální
Navštěvuje zájmové kroužky Určí, co jej baví.
Rozvíjí uvědoměle nějakou vlastní schopnost či dovednost.
Spolupracuje.
Ovládá motoriku.
Organizuje si čas.
Dodržuje základní pravidla hygieny a slušného chování.
Pomáhá ostatním.
Vybírá si z nabídky odpovědně.
Dokončí započatou aktivitu.
Kompetence občanská, komunikativní,
k učení,
k řešení problémů,
sociální a personální

Takto jsme postupovali a rozkrývali každý další výrok, který se týkal žáka, který opouští naši školu. Tyto drobné kroky jsou důležité v růstu žáka a jeho dalším rozvoji. Pomocí analýzy všech výroků jsme dospěli k doplnění profilu našeho absolventa a současně jsme definovali základní filozofii našeho vzdělávacího programu.

Informační zdroje

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Dostupné na www.vuppraha.rvp.cz a www.rvp.cz.
Základní škola a Mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace: I cesta může být cíl. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. verze. Lobodice, 2006.

Citace a použitá literatura:
[1] - PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. 1. vydání. Praha : TRITON, 2006. 191 s. ISBN 80-7254-712-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 19. 06. 2007
Zobrazeno: 5866krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BLAŽKOVÁ, Jana. Rozklíčování kompetencí pozpátku. Metodický portál: Články [online]. 19. 06. 2007, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1436/ROZKLICOVANI-KOMPETENCI-POZPATKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.