Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Papiertheater

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Využití metody k motivaci a k zamyšlení nad problematikou "zapomenutých dětí", následná diskuse, zapojení dramatických prvků, malování a vytváření jednoduchých kulis. Tvorba vlastních příběhů.

Ve výuce německého jazyka zařazuji občas písně dnešní mládeže. Jednou z hudebních skupin je i německá rocková skupina Die Toten Hosen. Nenásilnou formou opakujeme typologii cvičení při tréninku dovednosti, poslech s porozuměním a zároveň se soustředíme na tematickou a žánrovou oblast písní, která stojí v současné době v popředí zájmu mládeže. Cílem je diskuse nad danou problematikou, zaujmutí vlastního názoru a hledání možných východisek, která by mohla vést k možnému zlepšení probírané problematiky.

Do tohoto příspěvku jsem zařadila i vyučovací metodu Papiertheater, kterou jsem podrobně popsala v pracovní listě (viz příloha). Jedná se o rozvoj řečových dovedností, podpořených prací s obrázkem, dramatizací a hlavně týmovou spoluprací. Volba obrázku pak rozhoduje, jakému tématu se budeme v hodinách dále věnovat, jednou z mnoha variant je využití této metody za účelem respektování odlišných systémů a hodnot. Svojí nenáročností přispívá na jedné straně k odbourání zábran při mluvení v cizím jazyce, na druhé straně nenásilně uvádí do problémů současného světa. Tato metoda i tematika podporují především průřezové téma Multikulturní výchova, se kterým se setkáváme ve výuce cizího jazyka velmi často a aktivita Papiertheater je pro jeho naplňování velmi vhodná.

Na základě různých metod, které podporují rozvoj jazykových dovedností, se žáci seznamují s jinými kulturami, tradicemi a hodnotami. Nemusí jít vždy hned o uvědomění si kulturní identity, či boj s předsudky.

Aktivitu Papiertheater lze realizovat jako samostatnou vyučovací hodinu v rámci výuky německého jazyka. Integruje některé tematické okruhy Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.

Popis aktivity:

 • žáci se rozdělí po pěti do skupin a popíší společně v jednotlivých skupinách obrázek
 • ve skupině společně vymyslí příběh dle zadání - co se stalo před a co potom
 • jednotlivé části příběhu nakreslí na papír, formát A4
 • ve skupině si žáci rozdělí jednotlivé části příběhu společně s obrázky a nacvičí prezentaci celého příběhu
 • ve třídě proběhne prezentace a namalované části příběhu se vystaví
Hodnocení

Reflexe probíhá ústně v plénu a žáci se vyjadřují k následujícím otázkám:

 1. Kterou postavu z obrázku jste si vybrali jako hlavní a proč?
 2. Jaké charakterové vlastnosti jste postavám přisoudili a proč?
 3. Byli jste jednotného názoru?
 4. Zamýšleli jste se nad tím, z které země postavy pocházejí?
 5. Jak jste postupovali při sestavování příběhu?
 6. Naučili jste se také něco o sobě?

Aktivita je určena žákům 8. - 9. ročníků ZŠ, gymnáziím, na jazykové úrovni A2, B1.

Příloha:

Pracovní list pro žáky

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek