Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Poznej bydliště svého učitele aneb stručná...

Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce

Praktický příspěvek
inspirace
Článek obsahuje metodický popis pracovního listu zaměřeného na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s prací v rámci vybraných mapových portálů. Pracovní list naleznete v příloze.

Žijeme v informační společnosti, ve které vznikají nebo se rozvíjejí nejrůznější technologie. Tyto trendy je třeba zohledňovat také ve vzdělávání tak, aby žák, který opouští vzdělávací systém, měl dostatečný přehled a byl vybaven znalostmi či dovednostmi, která by mu pomohly při uplatnění v běžném životě. Vzdělávání v rámci geoinformačních technologií bývá často z nejrůznějších důvodů (časových, technických, odborných, ...) na školách opomíjeno. Tento pracovní list by mohl být příkladem, jak realizovat geoinformační technologie v rámci zeměpisného vzdělávání na příkladu stručné geografie obce.

Cíle pracovního listu:

  1. využít geoinformační technologie ve výuce;
  2. prezentovat možnosti využití mapových portálů;
  3. získat přehled o základních mapových portálech;
  4. osvojit si způsoby hledání informací (čtení mapy) na mapových portálech, informace třídit a hodnotit;
  5. získané dovednosti a znalosti aplikovat v dalších oborech vzdělávání. 

Organizační formy: samostatná práce

Ročník: 8. nebo 9.

Organizace: 1 vyučovací hodina (např. počítačová učebna) 

Popis:

Pracovní list je zaměřen na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s prací v rámci vybraných mapových portálů. Tématem je Geografie obce tak, aby žák musel při práci využít mapových portálů, které prezentují jak přírodní, tak i společenské poměry. Kromě těchto charakteristik obsahuje pracovní list dotazy týkající se polohy nebo informací vyplývajících z historické ortofotomapy.

Pracovní list je možné obměnit pro práci s dalšími mapovými portály (např. Národním geoportálem http://geoportal.gov.cz) nebo je možné využít dalších služeb, které mapové portály nabízejí (např. WMS služeb).

Stejným způsobem může žák získané znalosti a dovednosti využít pro zjišťování informací o místě, kde bydlí nebo by chtěl bydlet. Obec učitele je volena pro snazší hodnocení. 

Výstupy:

  • vyhledává příslušné mapové portály;
  • s využitím mapových portálů získává potřebné informace;
  • informace třídí a hodnotí;
  • na základě získaných informací vytváří závěry. 

Pozn.: Pracovní list vznikl v rámci studia (e-learning) Využití geoinformačních technologií ve výuce (Metodický portál www.rvp.cz).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc45 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek