Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Online publikování ve StoryBird

Ikona prakticky

Online publikování ve StoryBird

Ikona zkusenost
Autor: Jitka Rambousková
Anotace: Příspěvek představuje využití StoryBird ve výuce a při rozvoji čtenářské gramotnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » 1. a 2. období » pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
  2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: počítače s připojením k internetu
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, storytelling

Cíl výuky:

  • využití jednoduchého publikování na webu k rozvoji čtenářské gramotnosti, popř. k procvičování cizích jazyků

Další z velkého množství webů, který lze velmi dobře využít ve výuce, je http://www.storybird.com. Je určený k vydávání především dětských knížek inspirovaných ilustracemi.

StoryBird.com
1. StoryBird.com

Pro koho je vhodný?

Prostředí je sice v angličtině, ale je vhodný i pro mladší děti. Velmi zjednodušuje práci s textem. Text totiž neumožňuje formátování, takže je možné se soustředit pouze na správné pořízení. Podobně je omezená i práce s obrázky. I když slovo omezená v tomto případě znamená, že se volí sady kvalitních ilustrací od různých výtvarníků. Takže odpadá často problematické hledání vhodných obrázků.

Proč ve škole?

StoryBird podporuje totiž práci ve třídě. Učitel má možnost vytvořit si vlastní účet a v něm pak jednotlivé třídy. Ve třídách zakládá účty svým žákům, takže může měnit zapomenutá hesla apod. V rámci tříd je pak možná spolupráce žáků, takže kniha nemusí být dílem jednotlivce. A protože je to webová aplikace, lze zaúkolovat žáky i pro práci doma.

Další možností je zakládání úkolů (Assignments) i s termíny. Takže knihy lze řadit i tematicky.

Správa žáků
2. Správa žáků

Co je výsledkem?

Pokud potřebujete, může být výsledkem i kniha vytištěná, ale pro potřeby školy především ta elektronická.

Součástí webu je i galerie. Velkou výhodou webu je, že dbá na obsah. Takže knihy jsou před zobrazením ve veřejné galerii kontrolovány, zda jsou nezávadné, a máte jistotu, že vaše práce se neoctnou „ve špatné společnosti“. Množství kontrolovaných jazyků se sice rozšiřuje, ale čeština mezi ně nepatří. Pokud tedy StoryBird použijete ve výuce cizího jazyka, což je vhodné využití, pak můžete použít publikaci v galerii webu. Pokud máte knihu v češtině, budete s díky odmítnuti, ale zcela bez problémů může knihu sdílet zveřejněním přímého odkazu na ni nebo vložením kódu do webové stránky školy, třídy apod.

Jak tvořit vlastní knihu?

Nejdříve je třeba se přihlásit a vybrat Creat. V dalším kroku se vybírají z galerie ilustrace. Kniha se vytváří vlastně na téma ilustrací, takže v průběhu tvorby již nelze obrázky měnit. Pokud se vám nelíbí nabízené, klikněte na See more art.

Volba sady ilustrací
3. Volba sady ilustrací

Po zvolení sady se objeví náhled dalších ilustrací v sadě, a pokud vyhovují, můžeme pokračovat stiskem Start.

Dále se objeví stránka s popisem jednotlivých kroků – od počátečního psaní, vložení obrázku přetažením až po přidání/ubrání další stránky. V menu kromě závěrečného publikování je i přizvání spoluautora. Tvorba je opravdu intuitivní a nejsou s ní žádné problémy.

Editační prostředí
4. Editační prostředí

Kde ho využít ve výuce?

Nabízí se tvorba vlastních textů v českém jazyce i jazycích cizích. Lze ho využít i pro seznámení s texty jiných autorů (http://wiki.rvp.cz/).

Po domluvě s vyučujícím českého jazyka žáci osmé třídy vydávali knihu veršů.

Jednu vyučovací hodinu jsme se seznamovali s prostředím StoryBird a s vlastní tvorbou. Vznikaly první knížky na libovolné téma, od komiksů po dlouhé texty. Důležité je seznámit žáky s rozdílem mezi uložením a publikováním. Pokud je práce pouze uložena, není dostupná ani učiteli. Publikovaná práce je ve veřejné galerii, ale učitel a spolužáci ji vidí.

Přehled prací žáků v třídě
5. Přehled prací žáků v třídě

Druhou hodinu se pak žáci věnovali vydávání limericků od E. Leara. Museli se tedy s texty nejdříve seznámit, aby si vhodně vybrali ilustrace. A i tak potom řešili výběr textu k ilustracím (Edward Lear: Kniha třesků a plesků, Edward Lear: Kniha třesků a plesků). Na závěr práce jsme publikovali a zveřejnili je na webu školy.

Co zlobilo?

Práce byla prakticky bezproblémová, navíc se web stále vyvíjí a vylepšuje. Největší problém vlastně byl na straně žáků, když nedali své práce publikovat, práce pak byla dostupná. Učitelský účet totiž nemůže do publikace žákovských prací zasahovat, nemůže ani práce publikovat. Jestli je to výhoda, či nevýhoda, je věcí názoru.

Závěr

StoryBird je jeden z řady nástrojů na tvorbu textů a na spolupráci. Je sice úzce zaměřen na dětské knížky, jeho využití v jazycích však bude určitě obohacením.

Reflexe:

Práce byla velmi jednoduchá, žáci měli zájem i o spolupráci a sami zkoušeli vytvářet knihy společně. Pracovala jsem se staršími žáky, ale nebude problém pracovat i se žáky I. stupně.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 05. 2012
Zobrazeno: 7778krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAMBOUSKOVÁ, Jitka. Online publikování ve StoryBird. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2012, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11551/ONLINE-PUBLIKOVANI-VE-STORYBIRD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 05. 2012 08:59
Nepochybně inspirující zkušenost. Mě osobně by zajímalo, jak rychle si žáci vybrali v nabídce ilustací :-).
1.Autor: RNDr. Jitka RambouskováVloženo: 15. 05. 2012 14:07

Od vzniku článku už uplynula nějaká doba a StoryBird změnil některá pravidla, takže ukázky jsou nedostupné. Všechny jsou totiž  automaticky nastaveny jako soukromé. Důvodem je použitá čeština, správci webu nemohou zkontrolovat nezávadnost textů na dětském webu a proto se jistí tímto způsobem.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.