Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

ICT panel VÚP

Ikona odbornost
Autor: Daniela Růžičková
Anotace: ICT panel je expertní skupina, která vznikla ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze (VÚP)
pro oblast informačních a komunikačních technologií. Poprvé se sešla v polovině roku 2008 a od té doby se schází pravidelně jednou za čtvrt roku a samozřejmě také spolupracuje on-line. Sdružuje odborníky informatických předmětů – zástupce pedagogů základních, středních a vysokých škol, odborných uskupení i ostatních přímo řízených organizací rezortu školství.
Téma příspěvku:Informační a komunikační technologie
Klíčová slova: ICT panel, Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Hlavním cílem ICT panelu je inovovat pojetí oblasti informačních a komunikačních technologií v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia v souladu s aktuálními pedagogickými trendy a postupujícím technickým vývojem. Dalším z jeho cílů je navrhnout opatření, která by pomohla integrovat využívání prostředků ICT do ostatních vzdělávacích oblastí.

Dosavadní činnost ICT panelu byla zaměřena jednak na zmapování situace informačních a komunikačních technologií a informatiky ve výuce v zahraničí a analýzu současných rámcových vzdělávacích programů a jejich konfrontaci se současnými pedagogickými trendy i trendy rozvoje informačních technologií, jednak na propagaci aktuálních trendů ve výuce s ICT a metodickou podporu učitelům ICT.

I nadále bude práce ICT panelu zaměřena na didaktické a metodické inovace v ICT. Jeho dalším úkolem je například vymezení pojmu ICT gramotnost, návrh na revizi a inovaci kurikulárních dokumentů (studie) a publikace dalších příkladů dobré praxe jako metodická podpora rozvoje ICT gramotnosti.

Z iniciativy ICT panelu například vydal VÚP v roce 2009 jako metodickou inspiraci učitelům informatických předmětů a jako příklad dobré praxe Bobříka informatiky, sbírku úloh národních kol soutěže 2008, 2009. O výsledcích své práce ICT panel průběžně informuje v článcích na Metodickém portálu (http://www.rvp.cz/) a na četných konferencích. Díky práci jeho členů bylo na Metodickém portálu publikováno několik desítek odborných článků k problematice technologií ve vzdělávání. Současně se jeho členové zapojují i do komunitních aktivit Metodického portálu, zejména do diskuzí na téma technologie ve vzdělávání.

Shrnutí

  • při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze cílevědomě pracuje expertní tým zabývající se didaktickou inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia a integrací prostředků ICT
    do ostatních vzdělávacích oblastí
  • v nejbližším období se tým bude zabývat ICT gramotností a jejím rozvojem v základním vzdělávání a na gymnáziích
  • svoje příspěvky publikuje na Metodickém portálu (http://www.rvp.cz/) a na četných konferencích
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 03. 2010
Zobrazeno: 6123krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RŮŽIČKOVÁ, Daniela. ICT panel VÚP. Metodický portál: Články [online]. 08. 03. 2010, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/8091/ICT-PANEL-VUP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.