Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007–2013
Odborný článek

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007–2013

8. 6. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Irena Palánová

Anotace

Příspěvek podává souhrnné informace pro školy ohledně možností financování a čerpání peněz z evropských fondů a jejich operačních programů. Text klade hlavní důraz na praktickou přípravu a zpracování projektu, od počátku až k jeho samotnému vypracování, dále poskytuje důležité tipy, doporučení, návrhy, jaký postup zvolit pro jeho úspěšnou realizaci a získání peněz z operačních programů EU.

1      Úvod

Potřebujete zateplit budovu nebo rekonstruovat tělocvičnu? Chcete rozšířit výuku nějakého předmětu nebo pořádat semináře a školení pro učitele? Rádi byste zavedli do výuky nové metody nebo otestovali nové pomůcky? Máte nápad na jakékoli zlepšení výuky nebo fungování vaší školy? Napište pro svůj nápad vhodný projekt a můžete na něj získat dotaci z evropských fondů. Co všechno musíte udělat, abyste úspěšně připravili a realizovali projekt ve své škole?

V následujícím textu se snažíme přinést školám, které mají zájem o dotaci z evropských fondů, potřebné a užitečné informace. Praktická příručka pro školy přitom vychází zejména z našich pětiletých zkušeností a praktických postřehů škol při podávání projektů.

Evropské prostředky lze získat na konkrétní projekty podle témat operačních programů. Nejprve je proto nutné najít vhodný dotační program, v rámci kterého lze realizovat váš nápad a kterým lze plánovanou inovaci řešit. Přehled a popis operačních programů vhodných pro potřeby škol obsahuje první kapitola. Problematice vzdělávání a školství na všech úrovních je přímo určen program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterém mohou školy investovat do inovací obsahu, forem a metod vzdělávání.

Jediným způsobem, jak získat prostředky z fondů, je podat projekt a přihlásit ho do vhodné výzvy. Co je projekt, co všechno je třeba udělat, než počáteční nápad „přetavíme“ v projekt, a co je dobré vědět ještě předtím, než se do přípravy projektu pustíme? Odpovědi na tyto otázky najdete ve druhé kapitole. Zde vás také seznámíme se všemi fázemi, kterými musíme projít − od prvotního nápadu až po realizaci a uzavření projektu, a poradíme vám, jak vyplnit projektovou přihlášku.

Projekty požadující dotaci z EU musí mít přesně dané náležitosti a musí splňovat určitá pravidla. Jejich příprava proto zabere žadateli týdny až měsíce. Pro usnadnění sepsání projektové žádosti vám proto přinášíme ve čtvrté kapitole šablony projektového záměru (tzv. fiše) a logického rámce projektu, který lze přiložit jako přílohu k přihlášce projektu. Doufáme, že vám tato příručka pomůže při tvorbě a realizaci vašeho projektu, a nezbývá než vám k tomu popřát hodně štěstí.

2      Odkud mohou školy čerpat evropské prostředky

Členství v Evropské unii nabízí České republice možnost využít dotace EU v široké škále oborů, činností a aktivit. České školy mohou prostřednictvím projektů čerpat v období 2007−2013 prostředky z evropských fondů, zejména z fondů strukturálních, a to konkrétně z různých operačních programů. Tato kapitola nabízí výčet, popis a charakteristiku jednotlivých operačních programů, v jejichž rámci mohou školy zažádat o dotaci a podat projekt.

2.1       Evropské fondy

Evropské fondy tvoří 8 fondů: Evropský sociální fond (ESF), Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Fond soudržnosti (CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Evropský rybářský fond (EFF), tzv. komunitární programy, Fondy předvstupní pomoci (IPA) a Fond solidarity (EUSF) jsou fondy financované z peněz daňových poplatníků všech členských států EU. Jádro evropských fondů, co se týče účelu i objemu prostředků, tvoří Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), označované společně pojmem strukturální fondy (SF). Obecným cílem strukturálních fondů je odstraňovat negativní dopady strukturálních změn (úpadek průmyslových odvětví, dlouhodobá nezaměstnanost osob nebo zaostalost regionů). Více informací naleznete na www.strukturalni-fondy.cz nebo na www.esfcr.cz.

Čerpání prostředků z evropských fondů probíhá v sedmiletých cyklech – tzv. programovacích obdobích. Do posledního programovacího období 20002006 nastoupila Česká republika po svém vstupu do EU v roce 2004. Od 1. 1. 2007 probíhá nové programovací období 20072013.

Pro využití prostředků z evropských fondů musí ČR nejprve na celostátní úrovni vytvořit strategický plán rozvoje pro toto období Národní rozvojový plán (NRP) (www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/narodni-rozvojovy-plan-ceske-republiky-2007-2013-prvni-pracovni-navrh), Národní strategický referenční rámec (NSRR) – www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/nsrr a jednotlivé priority rozpracovat v tzv. operačních programech (dále OP). Těch je celkem 24 a dělí se na tematické (někdy též sektorové zkratka SOP), regionální (zkratka ROP), operační programy pro hlavní město Prahu (pražské OP) a na programy evropské územní spolupráce.

Celý článek naleznete v příloze.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s. r. o.
z publikace Poradce ředitele Strategie řizení a rozvoje školy.


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
389.65 kB
PDF
Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007–2013

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Irena Palánová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Management