Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Neslyšící a svět médií

Ikona informativni

Neslyšící a svět médií

Autor: Pavel Löffelmann
Anotace: Článek představuje nový interaktivní multimediální výukový produkt pro mediální výchovu nejen žáků se sluchovým postižením.
Klíčová slova: sluchové vnímání, mediální výchova, sluchové postižení, multimediální výuka

Text článku:

Nový interaktivní multimediální učební program „Neslyšící a svět medií“ pro mediální výchovu na středních školách vznikl ve spolupráci ostravské společnosti Free Art a Mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jedná se o unikátní vzdělávací produkt, který řeší problematiku působení médií na mladé lidi znevýhodněné částečnou nebo úplnou absencí vnímání zvukové složky mediálních sdělení. Díky absenci zvukového vjemu (ironie v hlase, doprovodná hudba, zvukové efekty, apod.) a s ním souvisejících problémů s přesným porozuměním psanému textu, mají tito lidé výrazně menší možnost objektivizovat informace, které jim média denně předkládají. Proto musí být jejich znalost problematiky manipulace v oblasti informací co nejvyšší.

Pedagogům vyučujícím relevantní předměty dosud chyběla vhodná učební opora, která by specifika osob se sluchovým postižením v dané oblasti respektovala. Výukový program „Neslyšící a svět medií“ tuto mezeru v nabídce zaplňuje.

Výukový je rozdělen na dvě základní části.

První z nich je věnována vlastní mediální výchově. Obsahuje stručný exkurz do historie, základní terminologii, rozdělení medií a forem mediálních sdělení, nástrahy internetu, účinky medií na člověka, vysvětlení pojmu cenzura atd. Vše řešeno formou bilingválně zpracovaného dialogu dvou mladých lidí – průvodců celým produktem, strukturovaných doplňujících informací v obrazové a psané formě, a hraných modelových situací, simulujících situace, do kterých se mladí lidé ve vztahu k mediím ve svém životě dostávají. 

Druhá část projektu se zaměřuje na vlastní multimediální tvorbu. Ta je u neslyšících velmi oblíbená. Otevírá jim možnosti nových forem sdělení svých pocitů a názorů. Výukový program jim pomůže získat důležité teoretické informace o multimediální produkci i inspiraci pro volnočasové aktivity. Nechybí praktické pokyny pro realizaci školní televize, tutoriál základů obsluhy profesionálního střihového programu SONY VEGAS a ukázky aplikace dramatické výchovy ve výuce. To vše sděleno formou adekvátní vnímání cílové skupiny.

Obě části jsou doplněny kontrolními úkoly, pracovními listy, tipy pro praktická cvičení a řadou názorných obrazových příloh.

Jak už bylo řečeno, jedná se o bilingvální produkt. To znamená, že učební opora je souběžně realizována jak v českém znakovém jazyce, tak v mluvené i psané češtině. Proto je velmi dobře využitelná v jakékoliv škole – speciální, stejně jako běžné škole pro intaktní žáky, ve které jsou integrováni žáci se sluchovým postižením nebo jinými komunikačními problémy. V takových kolektivech může být používána k souběžné výuce slyšících i neslyšících žáků. Praktické testy ukázaly, že i v běžných třídách, ve kterých byli pouze intaktní žáci, se učební opora setkala s velice kladným ohlasem.

Součástí výukového produktu „Neslyšící a svět médií“ je i metodika, obsahující pokyny, jak tuto učební oporu využívat v praxi, a záznam vzorového workshopu dramatické výchovy.

Výukový program „Neslyšící a svět médií“ volně navazuje na úspěšný podobně koncipovaný produkt „Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme“, který byl stejným realizačním týmem vytvořen v roce 2012 a společně s dalším nově vytvořeným produktem „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“ tvoří třídílnou sérii účinných multimediálních bilingválních učebních opor vhodných jak pro běžnou výuku v relevantních předmětech, tak pro projektové vyučování.

Více informací najdete na www.multimediaaneslysici.cz. Tam je také možno zhlédnout krátkou videoukázku programu nebo stáhnout si celý program.

Zájemci o některý ze zmíněných vzdělávacích programů ve formě interaktivního DVD mají možnost ho zdarma získat objednávkou přes e-mail info@free-art.cz nebo reditel@val-mez.cz.


Názor odborného oponenta:

Výukovou oporu „Neslyšící a svět medií“ lze doporučit středním školám jako velmi kvalitní výukový materiál na podporu mediální gramotnosti i kompetencí recepce a produkce mediálních sdělení žáků s poměrně hlubokým a aktuálním teoretickým záběrem, který zároveň respektuje a účelně integruje svět cílové skupiny mladých lidí. Je využitelná ve středním odborném a gymnaziálním vzdělávání a má výrazný pro-integrační potenciál.

Mgr. Petr Koubek
oddělení pro analýzy kurikula NÚV v Praze

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 02. 2015
Zobrazeno: 2619krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LÖFFELMANN, Pavel. Neslyšící a svět médií. Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2015, [cit. 2019-01-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/19779/NESLYSICI-A-SVET-MEDII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.