Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami ...

Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Informativní příspěvek
Autor John F. Taylor
Nakladatelstvím Portál, s. r. o. byla v těchto dnech vydána zajímavá kniha autora Johna F. Taylora Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Tento rádce pro děti s ADHD a ADD objasňuje oba pojmy a poskytuje jednuduché návody a rady pro děti s touto diagnózou. Doporučení z knihy mohou žáci využít k lepšímu zvládání ADHD a jejich rodičům, vychovatelům a učitelům usnadní pochopení potíží, které tyto děti trápí.

Rádce pro děti s ADHD a ADD

1. Speciální přístup

Mnoho dětí s ADHD je ve škole zahrnuto do programu speciálního vzdělávání. To je určeno dětem, které mají poruchy učení. Někteří lidé, kteří o poruchách učení nic nevědí, tvrdí, že to znamená, že ty děti nejsou chytré. To není pravda. Děti s poruchou učení mohou být stejně chytré jako kdokoli jiný – jenom se učí jiným způsobem. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami podstupují testy, aby se zjistilo, s čím přesně potřebují pomoct. Učitelé a odborníci z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálněpedagogického centra si pak testy prohlédnou a poté se sejdou s rodiči, aby společně navrhli IVP (individuální vzdělávací plán). A přesně tohle IVP je – plán. Píše se v něm, co je třeba udělat, aby se ti ve škole dařilo co nejlépe.

Pokud máš IVP, možná v něm stojí, že na část vyučování můžeš odcházet do speciálně vyhrazené třídy. Tam se ti věnují speciální pedagogové a pomáhají ti s předměty, které ti dělají největší potíže. Tito učitelé jsou vyškolení v tom, jak dětem pomáhat překonávat problémy s učením. Některé děti s ADHD také na některé hodiny či předměty odcházejí do kabinetu nebo volné třídy, kde se učí s asistentem pedagoga, aby se mohly lépe soustředit.

 2. Spolupráce s učiteli

Učitelé jsou součástí tvého ADHD týmu. Chtějí ti pomoct ve zvládání ADHD. Jak k tomu můžeš přispět ty? Především je důležitá snaha. Dospělí ve škole dělají všechno, co je v jejich silách, aby ti pomohli. A na tobě je snažit se a vycházet jim vstříc.

Ale i když se opravdu snažíš, může ve škole docházet k problémům. Někdy máš možná pocit, že učitelé nechápou, jak moc jsou pro tebe některé věci těžké. Možná si myslíš, že vidí jenom tvoje chyby. A když se rozčílíš, možná se už už chystáš udělat nebo říct něco, co tě může dostat do maléru. STOP! Dej si pauzu. Stačí, když učitele požádáš: „Nemohli bychom si o tom promluvit později? Chci si to trochu rozmyslet.“

Některé školy dětem s ADHD umožňují odcházet do vyhrazené třídy, kde jim pomáhají asistenti nebo speciální pedagogové. Hodně těchto dětí se také často schází s výchovným poradcem. Výchovní poradci s dětmi pracují a pomáhají jim zvládat silné emoce, které ve škole zažívají. Mohou ti poradit, když máš s učiteli nebo se spolužáky nějaké problémy.

 3. Pohodový pohyb

Hodně dětí s ADHD nedokáže vydržet ve třídě v klidu a potichu. Jestli to platí i pro tebe, nejspíš už víš, jak moc to učitele rozčiluje. Vadí jim, že nedáváš pozor – a navíc rušíš ostatní, takže se nemůžou pořádně učit. Jestli bereš na ADHD léky, nejspíš ti pomáhají zůstávat v klidu. Možná máš také IVP, kde stojí, co můžeš dělat, když ve třídě už pro neklid nedokážeš vydržet. Než ale některou z těch metod zkusíš, nech si je od učitele schválit.

Hýbej se způsobem, kterého si nikdo nevšimne. Když cítíš neklid, zkus se hýbat tak, aby si toho nikdo nevšiml. Třeba se velice pomalu maličko nakloň na jednu a pak na druhou stranu. Nebo můžeš pod lavicí točit palci, zlehka poklepávat nohou nebo tisknout dlaně k sobě. Můžeš také zkusit hýbat prsty u nohou, ale chodidla nechat nehybná – zkus prsty v pantoflích zvedat nahoru a zase je pokládat zpátky. Někdy také pomůže nenápadné tiché protahování.

Nabídni učiteli pomoc. Můžeš pro něj třeba něco vyřídit v kabinetě nebo v jiné třídě. A zeptej se, jestli by z tebe nemohl udělat posla, který nosí vzkazy nebo knihy jiným dospělým ve škole. Můžeš také pomáhat s rozdáváním testů či papírů nebo se přihlásit jako dobrovolník, když chce učitel něco názorně předvést.

Pohyb po třídě. Někteří učitelé nechávají děti s ADHD používat dvě lavice, jednu na každé straně místnosti. Když žádné lavice navíc nejsou k dispozici, můžeš si sednout do zadní části třídy nebo do relaxační zóny, která v některých třídách bývá. Pokud máš možnost přemístit se ve třídě jinam, pohybuj se pomalu a tiše. Úkol nebo učebnici si vezmi s sebou a pokračuj v práci.

Udělej si přestávku. Některé děti s ADHD mají dovoleno odejít ze třídy, když cítí, že je toho na ně příliš. Nejčastěji odcházejí do relaxační místnosti nebo s asistentem do kabinetu, aby si odpočinuly. Některé děti s ADHD mají s učitelem nebo asistentem domluvený „tichý signál“, kterým dají najevo, že potřebují odejít. Můžou třeba zvednout barevnou kartičku. Učitel jim to pak pokývnutím dovolí, nebo zavrtí hlavou, aby jim naznačil, že musí ještě vydržet.

Spaluj energii mimo třídu. Zkus využít oběd, přestávku a hodiny tělocviku jako příležitosti k pohybu. Skvělým způsobem, jak si vybít energii, jsou také různé kroužky. Můžeš zkusit sporty jako fotbal, basket, volejbal nebo gymnastika. Můžeš se také přihlásit do dramatického kroužku nebo do školní kapely.

4. Soustřeď se na to podstatné

Dětem s ADHD mnohdy dělá potíže dávat ve škole pozor. Hodně z nich rozptylují různé okolní zvuky. Jiné při hodinách „vypínají“ nebo se špatně soustředí na práci. Dětem, které mají problém se soustředěním, často pomáhají léky. A pomoci ti mohou i některé z následujících tipů. Bylo by dobré poradit se s učiteli, abyste společně našli nejlepší způsob, jak zůstat soustředěný.

Najdi si správné místo. Nejlepší místo pro děti s ADHD často bývá v přední části třídy, v řadě nejvzdálenější ode dveří do chodby. Také pomáhá, když kolem tebe spolužáci nesedí z obou stran. Tvoje lavice by neměla být otočená ke dveřím a měl bys dobře vidět na učitele.

Zapojuj se do debat. Dívej se na učitele a pozorně poslouchej, co říká. Když k tomu máš nějakou připomínku, přihlas se a vyslov ji. Když něco nechápeš a začínáš v myšlenkách odbíhat jinam, zvedni ruku a nech si to vysvětlit znovu.

Nenech se rozptylovat zvuky. Děti s ADHD silně reagují na rušivé zvuky, dokonce i na ty tichoučké. Když pracuješ na úkolech, někteří učitelé ti možná dovolí nasadit si sluchátka nebo si dát do uší špunty. A možná je ve třídě nějaká klidnější oblast, kde se soustředíš lépe. Někteří učitelé pouštějí tichou hudbu a zapínají větrák nebo klimatizaci, aby studentům pomohli se soustředit. Pravidelný tichý šum dokáže zablokovat rušivé zvuky.

Měj na pracovním stole uklizeno. Nenechávej si na stole nic kromě úkolu, na němž zrovna pracuješ. Když budeš dělat jednu věc po druhé, pomůže ti to lépe se soustředit. Některým dětem také pomáhá používat tvrdou psací podložku s klipem. K ní si můžeš přicvaknout i pero nebo tužku, a nebudeš je tak muset pořád hledat.

Rozlož si úkoly na menší části. Rozdělení úkolů na menší části je skvělý způsob, jak se s nimi vypořádat. Jak to funguje? Dejme tomu, že máš na papíře dvacet matematických příkladů. Učitel ti zadá spočítat deset z nich; když je spočítáš, necháš si je zkontrolovat. Jakmile je zkontroluje, zadá ti spočítat zbytek.

Ukázka je uvedena bez použitých kazuistik a tipů na řešení konkrétních situací.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek