Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Namaluj si vlastní obraz – ENCAUSTIKA

Ikona prakticky

Namaluj si vlastní obraz – ENCAUSTIKA

Ikona inspirace
Autor: Jiřina Dovalilová
Anotace: Ve výtvarné výchově přiblížíme žákům s lehkým mentálním postižením starou malířskou techniku – malování voskem –, nazývanou ENCAUSTIKA.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech
  2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí
  3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcíchvlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: voskové barvy, křídový papír, encaustická žehlička, křídový papír
Klíčová slova: environmentální výchova, kreativita, pracovní činnosti, člověk a kultura, encaustika, encaustická žehlička, vztah člověka k prostředí

Cíl výuky:

  • rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání;
  • využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností;
  • rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí;
  • poznání, že kultura a umění obohacují život člověka.

Projekt „Namaluj si vlastní obraz“ je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Je zaměřen na realizaci průřezového tématu environmentální výchovy ve spojení s pracovní činností, výtvarnou výchovou a estetickou výchovou. Měl by vést žáky k myšlení na své zdraví, plánování způsobů řešení, využívání vlastního tvůrčího záměru, zkušeností a představ.

Časová dotace: 5 hodin

Cílová skupina: žáci 10–15 let

Encauistika
1. Encauistika
Autorka fotografie: Jiřina Dovalilová

Technika malování „ENCAUSTIKA“ je jednoduchá technika, zvolená tak, aby byla žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dostupná. Tuto techniku si žáci nejprve prostudují na stránkách internetu http://www.brydova.cz/techniky/7-techniky/63-encausticke-malovani. Inspirují se uvedenými nápady a rozmyslí si vlastní kompozici obrázku.

Motivace: Dokážeme napodobit malíře.

Encaustika
2. Encaustika
Autorka fotografie: Jiřina Dovalilová

Samostatná práce:

Příprava učebny, stoly pokryjeme  igelitovými ubrusy a kartonem tak, aby se nepoškodily rozehřátým voskem. Voskové barvy značky KOH-I-NOOR zbavíme obalu. Připravíme si křídový papír různých velikostí. Nahřejeme žehličku asi na 40 stupňů, tak aby nám voskovky nestékaly. Můžeme nanést na plochu celé žehličky jednu barvu, ale i několik barev. Žehličku obtiskneme na papír a sledujeme, co vzniklo. Žehličkou nežehlíme jako při žehlení, ale spíše po kouskách posunujeme. Je možné použít i hranu žehličky na úzké linky. Začínáme nanášet barvy od prostřed papíru ke kraji, od světlé barvy do tmavších odstínů a  těmto obrázkům se říká mandely. Můžeme si vytvořit i krajinky nebo jen nanést barvy a nechat pracovat fantasii. Hotový obrázek necháme zaschnout a vyleštíme jemným ubrouskem. Z takto hotového obrazu lze nastříhat záložky, přáníčka, možno jej složit jako krabičku, zarámovat jako obraz. (Pomůcky – viz http://encaustic.wz.cz/aid.htm; žáky je samozřejmě třeba seznámit s pravidly bezpečnosti práce; pozn. ed.).

Encaustika
3. Encaustika
Autorka fotografie: Jiřina Dovalilová
Encaustika
4. Encaustika
Autorka fotografie: Jiřina Dovalilová
Encaustika
5. Encaustika
Autorka fotografie: Jiřina Dovalilová
Encaustika
6. Encaustika
Autorka fotografie: Jiřina Dovalilová

Reflexe:

Žáci si potvrdili, že každý dokáže touto technikou vyrobit krásný obraz. Po zarámování jsme dokonce uspořádali výstavu těchto obrazů v galerii Zámecké restaurace v Chlumci Nad Cidlinou.

Výstava byla úspěšná a většina obrazů se prodala.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 11. 2011
Zobrazeno: 11889krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOVALILOVÁ, Jiřina. Namaluj si vlastní obraz – ENCAUSTIKA. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2011, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/12963/NAMALUJ-SI-VLASTNI-OBRAZ---ENCAUSTIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 14. 11. 2011 12:11
Příspěvek nabízí překvapivě snadný postup vedoucí k mimořádně působivému výsledku.
1.Autor: Dagmar GomoĺováVloženo: 29. 01. 2012 22:39

Encaustiku dělám v hodinách výtvarné výchovy se žáky se středně tšžkou mentální retardací, vyzkoušeli si otisky i couvání, každé dílko je originál, je to výborná technika pro okamžitý efekt.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.