Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Cesta kolem světa – Austrálie

Cesta kolem světa – Austrálie

Praktický příspěvek
zkušenost
střednědobý
Autor Jana Šmydkeová
Spoluautor: Markéta Šmydkeová
Následující náměty na hry i pracovní a výtvarnou činnost jsou součástí celoročního projektu Cesta kolem světa. Projekt je koncipován tak, že na každý světadíl je vyhrazen jeden měsíc. Evropě a České republice je pak věnován delší časový úsek. Tento oddíl je věnován Austrálii a – stejně jako ostatní – je rozdělen do dvou částí. První z nich obsahuje hry a náměty související s přírodními poměry tohoto kontinentu, druhá se zabývá australskou populací a její kulturou. V příloze jsou vypracovány teoretické podklady pro případný výklad a také australské pohádky. Děti se mohou s Austrálií seznámit také pomocí atlasu, glóbu, mapy či encyklopedií.

Úvod

Realizační podoba části TVP je vyzkoušena v praxi. Celý TVP je zaměřen na seznamování dětí s životem na celém světě. Jeho součástí jsou i teoretické znalosti potřebné pro vyučující, aby je už nemuseli vyhledávat v dalších publikacích. Snahou bylo zahrnout do celku všechny oblasti RVP,využívat prožitkové učení a předložit co nejnázornější podobu prováděných činností.

Cíl výuky

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si přiměřených praktických dovedností
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • poznávání jiných kultur

1. Příroda

Australská „zahrádka”

Očekávaný výstup

 • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Pomůcky

 • encyklopedie
 • skořápky od kokosových ořechů
 • větev
 • substrát na sukulenty a kaktusy
 • řízky kaktusů a sukulentů
 • tvrdý papír
 • barvy
 • sůl
 • tavná pistole
 • drátek
 • kbelík z umělé hmoty (od marmelády, barvy…)
 • sádra
 • juta pískové barvy

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

 1. Ukážeme si s dětmi australskou vegetaci.
 2. Větev upevníme do kbelíků zalitím sádry.
 3. Skořápky rozpůlíme a připevníme je na větev tavnou pistolí a drátkem.
 4. Vysypeme je substrátem a osázíme sukulenty a kaktusy.
 5. Kbelík obalíme jutou.
 6. Pod hotový výrobek dáme tvrdý papír, který jsme předem nabarvili (do navlhčeného podkladu jsme zapouštěli hustší barvy a při schnutí posypali kuchyňskou solí).

Kaktusy

Očekávaný výstup

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Pomůcky

 • modelovací hmota
 • párátka
 • barevné papíry (krepové)

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Nejprve vymodelujeme z hmoty tělo kaktusu – vespod by měl být širší, aby lépe stál na podložce.
 2. Párátka napícháme jako trny kaktusu.
 3. Z barevných papírů vytvoříme květy a připevníme je také pomocí párátek.

Moře – koláž (kolektivní práce)

Očekávaný výstup

 • spolupracovat s ostatními
 • rozdělit si úkol s jinými dětmi

Pomůcky

 • peří
 • mušle
 • provázek
 • výstřižky z časopisů
 • těstoviny různých tvarů
 • písek
 • výkres
 • lepidlo
 • štětec
 • nůžky

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Nejprve si dobře promyslíme, co jsme schopni vytvořit z nasbíraného materiálu.
 2. Na dolní části papíru si vytvoříme pláž tak, že nejprve naneseme lepidlo, které pak posypeme pískem.
 3. Zbytek záleží jen na naší fantazii – část obrázku můžeme domalovat, dolepit vystřižená plážová lehátka z časopisů, mraky z vaty, slunce z těstovin apod.

Mořská houba – kolektivní práce

Očekávaný výstup

 • vnímat, co si druhý přeje a vycházet mu vstříc

Pomůcky

 • velký výkres
 • barvy
 • štětce
 • mycí houby
 • nůžky
 • pero
 • voda

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Na povrch houby nakreslíme perem jednoduché tvary a vystřihneme je. Na výrobu moře budou nejlepší tvary mořských hvězdic, vlny, ryby, bubliny a popřípadě lodě.
 2. Na jednu stranu naneseme štětcem barvu. Pro každou barvu musíme použít jinou houbu.
 3. Houbu opatrně přitiskneme na papír  a tvar otiskneme.

Tropická rybka

Očekávaný výstup

 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností

Pomůcky

 • papír
 • tužka
 • lesklý papír
 • nůžky
 • fix
 • pastelky

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Na papír předkreslíme obrys rybky.
 2. Připravíme si z lesklého samolepícího papíru šupiny různých barev, které jednu vedle druhé nalepíme.
 3. Domalujeme oko a okolní moře.

Barevná rybka

Očekávaný výstup

 • tvořit z různých jiných materiálů

Pomůcky

 • foliovačka
 • folie
 • zbytky barevných papírů (krepový, hedvábný)
 • nůžky
 • šablonka rybky (podle stejnojmenného hrdiny kresleného filmu)
 • fix
 • oči (hotový výrobek, kolečka ze samolepicí fólie)

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Natrháme drobné kousky papírů pestrých barev.
 2. Vložíme je do fólie a „zatavíme” ji.
 3. Obkreslíme tvar podle šablony a vystřihneme.
 4. Znovu „zatavíme”, aby vznikly uzavřené okraje a kousky papírů nevypadaly.
 5. Na folii přilepíme oči.

Látková rybka

Očekávaný výstup

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Pomůcky

 • papír
 • nůžky
 • papírový ubrousek
 • krajka
 • lepidlo
 • plsť
 • flitry
 • korálky nebo knoflíky
 • tužka

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Na barevnou plsť si předkreslíme obrys ryby bez ocasu a ploutví a vystřihneme ji (můžeme použít papírovou šablonu).
 2. Ocas a ploutve vystřihneme z ozdobného papírového ubrousku nebo krajky a přilepíme k tělu. Šupiny vyrobíme s třpytivých flitrů.
 3. Jako oko použijeme vhodný korálek nebo knoflík.

Semínkoví ptáčci

Očekávaný výstup

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Pomůcky

 • výkres
 • lepidlo
 • fix
 • hnědá vlna
 • nůžky
 • zrní
 • větvičky

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Pro každé dítě předkreslíme na výkres obrys ptáčka.
 2. Připravíme misku se zrním, červy (kousky hnědé vlny) a větvičky.
 3. Potřeme ptáčka lepidlem a posypeme jej zrním.
 4. Dokreslíme nožičky a dolepíme větvičku, aby měl ptáček kde sedět.
 5. Na závěr domalujeme zobák a přilepíme do něj červy (kousky hnědé vlny).

Pes dingo

Očekávaný výstup

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých technik

Pomůcky

 • krabička od vajec
 • nůžky
 • lepidlo (tavná pistol)
 • fixy
 • voda
 • červený filc
 • hnědá temperová barva

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Z krabičky od vajec vystřihneme dvě tupé špičky – jedna bude pejskova hlava a druhá tělo.
 2. Při vystřihování nám vzniknou nohy, které ještě dostřihneme, aby byly kulaté.
 3. Z víčka krabičky vystřihneme uši a ocásek a přilepíme.
 4. Okraj hlavy zastřihneme také do kruhu a připevníme ji k tělu.
 5. Oči a čumák domalujeme černým fixem.
 6. Z filcu vystřihneme jazyk a přilepíme jej.

Papírový had

Očekávaný výstup

 • vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech

Pomůcky

 • karton
 • barvy
 • štětec
 • provázek
 • nůžky
 • tužka

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Na kus kartonu si předkreslíme spirálu, na jejímž konci si nakreslíme hlavu.
 2. Poté vystřihneme podél spirály celého hada směrem od hlavy k ocasu.
 3. Ozdobte hada barvami a barevnými papíry.
 4. Nakonec na ocas připevníme provázek, za který hada zavěsíme – bude se krásně vlnit.

Protiklady

Očekávaný výstup

 • Poznat a vymyslet jednoduchá antonyma

Pomůcky

 • obrázky protikladů

Organizace

 • školní třída

Postup

Pro začátek si vysvětlíme, že Austrálie leží na opačné polokouli, a proto je zde mnoho věcí přesně naopak než u nás. Připravíme obrázky protikladů. Úkolem dětí je vyhledat správné dvojice.

Obměna

Místo hledání dvojic obrázků provádíme jen slovní cvičení (hádáme se). Náměty: pomalý X rychlý, malý X velký, tichý X hlučný, tenký X tlustý, den X noc, kyselý X sladký, plný X prázdný, hezký X ošklivý, rovný X křivý, těžký X lehký, horký X studený,  černý X bílý, smutný X veselý, mladý X starý apod.…

Mořská voda

Očekávaný výstup

 • získávat vědomosti o okolním světě praktickými zkušenostmi

Pomůcky

 • mořská voda (osolená pitná voda)
 • sklenice
 • filtrační papír

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Děti okusí, že „mořská voda” je opravdu slaná. Abychom je vizuálně přesvědčili, necháme vodu překapat do sklenice přes filtrační papír. Ten necháme uschnout. Objeví se na něm solné mapy.

Vznik ostrova

Očekávaný výstup

 • porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje

Pomůcky

 • balicí papír
 • nůžky
 • listy z papíru
 • dřevěné kostky
 • přikrývky

Organizace

 • školní třída

Postup

Na podlahu položte připravený ostrov (vystřihnutý z balicího papíru). Všichni si sednou kolem něj. Nejdříve si zahrajte, jak ostrov vznikl. Předstírejte zemětřesení (kolébejte se dopředu a dozadu), při kterém se z mořského dna vynořila hora, jejíž vrchol je právě náš ostrov. Nově vzniklý ostrov si dobře prohlédněte – je úplně pustý. Děti se přesunou na druhou stranu místnosti a představí si, že jsou semínka různých rostlin. Pomalu přecházejí po místnosti a kývají se dokud je vítr neodvane až na ostrov. Když na něj dorazí, vyrostou z nich nové rostliny. Obdobně postupujte s dalšími obyvateli ostrova – ještěrky doplují na kusech dřeva – kostkách  (děti se při cestě na ostrov houpou na vlnách), šneci na listech, přiletí ptáci a nakonec dorazí na ostrov i lidé. Všechny děti si sednou na koberci k sobě a kolébáním napodobují plavbu na lodi. Když úspěšně přistanou na ostrově, postaví si na něm z židlí a přikrývek obydlí, ve kterém si mohou hrát celý den.

Ostrov

Očekávaný výstup

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

Pomůcky

 • žíněnky
 • obruče lano apod. pro vyznačení hrací plochy

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

V prostoru vyznačte několik ploch jako ostrovy. Děti se volně pohybují do doby, než dáte signál, že se blíží žralok. Poté se snaží zachránit na některém z ostrovů. Postupně odebírejte ostrovy. Cílem hry není postupně vyřadit všechny děti, ale nechat je spolupracovat tak, aby se zachránily všechny.

Obměna

Ostrovy můžete také postupně zmenšovat.

Korálový útes

Očekávaný výstup

 • mít povědomí o širším přírodním prostředí

Pomůcky

 • malé papíry
 • velký výkres nebo balící papír
 • barevné krepové papíry
 • lepidlo

Organizace

 • školní třída

Postup

Nejprve si s dětmi něco povězte o korálových útesech. Potom rozdejte malé papíry, krepové papíry a lepidla. Každé dítě si z nich vyrobí svůj malý korálový útes, tak že vedle sebe lepí kousky barevných natrhaných krepových papírů. Později si to samé zkuste všichni společně na velkém papíru. Popovídejte si o tom, proč společný útes vyrostl rychleji.

Nemo a sasanka

Očekávaný výstup

 • spolupracovat s ostatními

Pomůcky

 • šátky

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Dětem vysvětlete, jak v symbióze žijí mořští klauni a sasanky a společně si připomeňte, z jaké pohádky rybku jménem Nemo znají. Poté přivažte vždy dvě děti k sobě za kotníky. Dávejte jim různé úkoly, které musí dělat společně – chůze, dřep, sed, výskok, zdolávání překážek, přenášení předmětu, stavění věže z kostek, úklid hraček a podobně.

Obměna

Pro ztížení můžete spojit větší skupinky dětí (trojice, čtveřice…).

Skákavé rybky

Očekávaný výstup

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Pomůcky

 • světle modrý velký papír
 • barevné papíry
 • tužka
 • nůžky
 • tabule nebo nástěnka

Organizace

 • školní třída

Postup

Jako podklad na tabuli použijte modrý papír, který bude představovat moře. Vystřihněte z barevných papírů pestrobarevné ryby, vždy dvě z každé barvy, tak aby se pokud možno dostalo na každé dítě. Následně všechny ryby připevněte na tabuli. Potom společně určete barvu každé ryby. Vysvětlete dětem, že tyto ryby dokážou vyskočit pryč, ale jenom když se nikdo nedívá. Děti zavřou oči a vy odeberte z moře z každé barevné dvojice jednu rybu a schovejte ji někde v místnosti. Děti na pokyn otevřou oči a začnou ryby hledat. Když dítě rybu najde, sedne si s ní na podlahu. Jakmile jsou nalezené všechny ryby, děti je postupně připevňují na tabuli, tak aby stejné ryby byly co neblíže sobě.

Obměna

Nechte plavat v moři z každé barvy jednu rybku. Když děti zavřou oči, jednu odeberte. Děti se pokusí vzpomenout si a určit, která rybka chybí.

Hejna ryb

Očekávaný výstup

 • chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo

Pomůcky

 • obrázky ryb (polovina plujících vlevo, druhá polovina vpravo)
 • plyšový krokodýl
 • 2 obruče

Organizace

 • školní třída

Postup

Na podlahu rozházíme rybky. Jedno dítě představuje krokodýla a ryby poplaší. Úkolem dětí je zachránit rybky a po jedné je odnášet. Ty, které míří vpravo – do obruče na pravé straně, a ty, které vlevo – na opačnou stranu.

Obměna

Opatříme-li rybky magnety, můžeme je chytat pruty.

Chobotnice

Očekávaný výstup

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

Pomůcky

 • kousek pytloviny
 • vata
 • fix
 • provázek
 • nůžky
 • křída
 • zvonek

Organizace

 • školní hřiště

Postup

Nejprve si vyrobte chobotnici. Z pytloviny vystihněte čtverec, jehož střed vyplníte vatou a svážete všechny cípy čtverce dohromady. Dostanete tak hlavu a tělo chobotnice. Pak už jen připevněte nastříhané provázky (chapadla) a domalujte oči. Na hřišti vyznačte kruh, který bude znázorňovat mořskou jeskyni. Do jeskyně se postaví jedno vybrané dítě, které bude představovat chobotnici. Dejte mu předem vyrobenou chobotnici. Ostatní děti budou rybky a rozmístí se do kruhu kolem jeskyně. Začnou obcházet vyznačený kruh a přitom říkají : „Chobotnice ve střehu, rybky plavou ke břehu. Slunce svítí nahoře, prosvítá až do moře.” Když děti skončí s odříkáváním, zastaví se a otočí chobotnici zády. Chobotnice položí malou chobotnici na zem za některé dítě. V tu chvíli zazvoňte na zvoneček, popřípadě tleskněte. Dítě vybrané chobotnicí se jí snaží chytit. Pokud je úspěšné, vybírá chobotnice nové dítě. Pokud ne, stává se chobotnicí.

Medúza

Očekávaný výstup

 • být citlivý ve vztahu k sobě navzájem

Pomůcky

 • lano pro vyznačení hrací plochy

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Vyznačte plochu – moře, ve kterém se budou všechny medúzy pohybovat. Děti se snaží vzájemně se nedotýkat, protože jejich vzájemný dotyk pálí. Postupně prostor zmenšujte (moře vysychá).

Hladoví ptáci

Očekávaný výstup

 • rozpoznávat barvy a prakticky této schopnosti využívat

Pomůcky

 • zelené a bílé papíry
 • pastelky
 • nůžky
 • lepicí páska

Organizace

 • školní třída

Postup

Ze zelených papírů vyrobte dostatečně velké listy. Na bílý papír nakreslete housenky a vybarvěte je různými barvami. Vystřihněte je a na každý list přilepte jednu. Když máte listy i s housenkami připraveny, položte je na podlahu v dostatečné vzdálenosti. Nyní může hra začít. Děti se pro jistotu vyzují a začnou obcházet kolem listů a představují si, že jsou hladoví ptáci, kteří si vyhlížejí housenky k sezobnutí. Přitom odříkávají: „Mám veliký hlad a než půjdu spát, rozhlédnu se  venku, sezobnu housenku.” Poté tleskněte a řekněte jednu barvu housenky. Děti se postaví na správný list. Pokračujte dokud nevystřídáte všechny barvy.

Obměna

Namísto určování barev mohou děti po tlesknutí obsadit každé jeden list. Ty postupně odebírejte, takže v každém kole na jednoho ptáčka nezbude, proto se odletí schovat do hnízda (na předem určené místo mimo hrací plochu). Pokračujte dokud nezůstane jen jeden nejšikovnější ptáček.

Papoušci

Očekávaný výstup

 • nacházet společné znaky, podobu, rozdíl

Pomůcky

 • obrázky papoušků
 • pastelky
 • košíky

Organizace

 • školní třída

Postup

Obrázky papoušků vybarvíme tak, aby na každém byly použity tři různé barvy. Dítě si vybere jednoho a do košíku „nakoupí” pastelky, které byly použity k vybarvení.

Obměna

Dítě dostane tři pastelky a vybere papouška, který je jimi vybarven.

Vylekaní kivi

Očekávaný výstup

 • koordinovat lokomoci a pohyby těla

Pomůcky

 • bezpečné předměty, průlezky, na které děti mohou vylézt
 • zelený krepový papír

Organizace

 • školní zahrada (možno hrát i ve školní třídě)

Postup

Na úvod si s dětmi připomeneme, že kivi jsou ptáci, kteří neumějí létat. Proto když jim hrozí nebezpečí nemohou uletět, ale pouze povyskočí někam do bezpečí. Abychom si uměli představit, jak takový pták kivi vypadá, prohlédneme si ho na obrázku. Děti si natrhají proužky zeleného krepového papíru, kterými se ozdobí, aby vypadaly jako skuteční kivi. Učitelka do vymezeného prostoru „nasype zrní”. Kivi ho v dřepu „zobou”. Při povelu – NEBEZPEČÍ – vyběhne určené dítě a snaží se dohonit ostatní. Ti se mohou zachránit vylezením na jakýkoliv předmět. Rozhodující je, že se nesmí nohama dotýkat země.

Hlídač krokodýl

Očekávaný výstup

 • zvládnout prostorovou orientaci v různém prostředí

Pomůcky

 • provázky
 • plyšová čepička krokodýla (jiné označení)

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Uprostřed třídy vyznačíme provazy řeku tak, aby se nedala při přebíhání dětí z jedné strany na druhou minout. Jedno dítě (učitelka) je krokodýl. Ten žije v řece, kterou nesmí ani na okamžik opustit. Ostatní děti musí přebíhat. Krokodýl se snaží co nejvíce jich při jednom přebíhání plácnout. Koho se dotkne, ten vypadá ze hry. Vítězí ten, který zůstane poslední neulovený.

Obměna

Můžeme používat různé druhy chůze, poskoků, plížení a lezení. Motivujeme zvířáty, které se zde vyskytují.

Had se svléká z kůže

Očekávaný výstup

 • porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí a proměňuje

Pomůcky

 • hůlka
 • balicí nebo novinový papír
 • lepicí páska
 • hudební nahrávka

Organizace

 • školní třída

Postup

Před začátkem obalte hůlku do několika vrstev balicího papíru, tak aby hůlka nebyla vůbec vidět a na každé dítě vyšla alespoň jedna vrstva. Když  si děti  sednou do kroužku, představte jim hada a vysvětlete, že se svléká z kůže. Pusťte hudbu, dokud hraje děti si podávají hada a ten mezi nimi koluje. Jakmile hudba utichne, dítě, kterému zůstal had v ruce, odloupne jednu vrstvu kůže. Tak pokračujte dokud se všechny děti nevystřídají.

Obměna

Děti si mohou jednoduše z novinového a balicího papíru a fólie vyrobit vlastního hada, kterého si vezmou domů a hru si tak mohou zopakovat třeba se sourozenci.

Had

Očekávaný výstup

 • koordinovat lokomoci a pohyby těla
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

Pomůcky

 • Polykarpova stavebnice
 • míč
 • kužely

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Děti utvoří zástup a postupně plní úkoly ve stoje:

 • posílání míče nad hlavou směrem ke konci zástupu a zpět
 • podávání míče ve stoji rozkročném mezi nohama
 • kutálení mezi nohama
 • předávání po pravé a levé straně

vsedě:

 • posílání míče nad hlavou směrem ke konci zástupu a zpět
 • kutálení po levé a pravé straně

Klokanova kapsa

Očekávaný výstup

 • vnímat rozlišnosti pomocí všech smyslů

Pomůcky

 • látkový vak (taška, koš)
 • předměty různých tvarů
 • šátek

Organizace

 • školní třída

Postup

Do vaku umístěte různé předměty. Dítě se zavázanýma očima vytáhne jeden předmět z vaku. Podle hmatu se pokusí uhodnout, o jaký předmět se jedná. Postupně se vystřídají všechny děti.

Obměna

Na podlahu můžete umístit čtverce z různého materiálu (papír, lino, dřevo, plast…). Dítě se opět poslepu pokusí poznat materiál. Může využít jak ruce, tak nohy.

Z tvrdého materiálu (například dřevo) vyrobte různé geometrické tvary, které můžete umístit do vaku.

Co do kapsy patří

Očekávaný výstup

 • sluchově rozlišovat začáteční hlásky ve slovech

Pomůcky

 • látkový vak (taška, koš, obruč)
 • různé předměty

Organizace

 • školní třída

Postup

Připravte si předmět, který bude symbolizovat klokanův vak (taška, koš, obruč). Pro začátek určete jednu hlásku. Děti z celé místnosti nebo jen z vyhrazených předmětů do vaku umístí ty, jejichž název začíná na vámi vybranou hlásku.

Obměna

Stejně tak můžete určit materiál (dřevo, plast, látka…), barvu. Pro větší obtížnost zadávejte 2 i 3 vlastnosti současně (např. žluté dřevěné kolečko).

Klokaní dráha

Očekávaný výstup

 • zvládnout základní pohybové dovednosti

Pomůcky

 • guma
 • lano
 • lavička
 • kroužky
 • pruhy látek
 • švédská bedna
 • překážky
 • tyče
 • žíněnky
 • stůl
 • strachový tunel
 • obruč
 • vycpaný látkový pytlík – zavěšený na švihadle

Organizace

 • školní třída (tělocvična)

Postup

Úvodem dětem vysvětlíme, že klokani jsou dobří a obratní skokani, kteří ale musí být velmi opatrní, protože ve vaku nosí miminko. Často se také musí vyhnout různým nebezpečím. Z pomůcek sestavíme překážkovou dráhu:

 • výskok a seskok na horní část švédské bedny
 • přeskok potoků (pruhy látky)
 • vyhnout se zavěšenému rozhoupanému předmětu (např. vycpaný látkový pytlík)
 • skákání snožmo z kruhu do kruhu
 • přeskakování lavičky v podporu dřepmo ze strany na stranu
 • prolezení kruhem
 • poskoky v úzkém prostoru – vymezen tyčemi
 • přeskok gumy
 • prolezení strachovým tunelem
 • opakovaný přeskok přes zakroucené lano
 • přeskok překážky
 • podlezení stolu

Co nám dala koala

Očekávaný výstup

 • porozumět slyšenému
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenku

Pomůcky

 • dvojice stejných předmětů
 • dva vaky

Organizace

 • školní třída

Postup

Na úvod můžete děti obeznámit s tím, že koala má na svém břiše také vak, ve kterém vychovává svá mláďata. Poté se děti usadí do řady až na jedno, které si sedne zády před ostatní. Děti v řadě si vyberou jeden předmět z vaku. Z druhého vaku, který obsahuje shodné předměty jako první, si vybere předmět i vybrané dítě tak, aby ho ostatní neviděly. Dbejte na to, aby stejný předmět mělo i některé z ostatních dětí (první vak musí po rozdání zůstat prázdný). Dítě sedící zády začne popisovat předmět, který drží v ruce. Např. je to červené, hranaté, ze dřeva… (červená hrací kostka). Ostatní děti pozorně poslouchají a snaží se uhodnou, zda mají stejný nebo odlišný předmět. Když si některé z dětí myslí, že drží v ruce stejný předmět, zvedne se a ukáže ho ostatním. Pokud mělo pravdu, hra začíná nanovo. Pokud ne, vybrané dítě popisuje svůj předmět dál.

Obměna

Postup můžete obměnit tak, že si vyberete nebo jen vymyslíte nějaký předmět a začnete ho dětem popisovat. Ty se ho snaží uhodnout.

Kde koaly bydlí

Očekávaný výstup

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Pomůcky

 • lana
 • šátek

Organizace

 • školní zahrada

Postup

Dětem vysvětlíme, že koala většinu času tráví zavěšená na větvi. Lano zavěsíme mezi stromy ve výšce, která odpovídá výšce dětí. Se zavázanýma očima musí děti překonat vzdálenost mezi stromy. Jediným vodítkem je pro ně lano, které nahmatávají rukama.

Obměna

Pro zvýšení obtížnosti můžeme dětem do cesty dát překážky, které musí obejít nebo překročit. Ještě složitější bude cesta koaly, když zavěsíme dvě lana nad sebou. Po spodním laně budou děti opatrně chodit a horního lana se při tom budou přidržovat horními kančetinami. Tento úkol již budou plnit bez zavázaných očí.

Pomíchaná vejce

Očekávaný výstup

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

Pomůcky

 • papír
 • foliovačka
 • folie
 • nůžky
 • sítko
 • barva
 • zubní kartáček
 • šablony vajíček ( odlišné velikosti,tvary)
 • noviny
 • obrázky zvířat
 • pytle od brambor

Organizace

 • školní třída

Postup

Děti si obkreslí vajíčka a vystřihnou je. Pro každou velikost zvolí odlišnou barvu. Rozloží je na noviny a přes sítko zubním kartáčkem „postříkají” barvou. Pro trvanlivost vajíčka potáhneme folií a znovu vystřihneme. Hotová vajíčka rozložíme na koberec a pomícháme všechny barvy. Úkolem dětí je roztřídit je podle druhu k příslušnému obrázku zvířete, který je umístěn na síti (pytle od brambor).

Obměna

Každému zvířeti přiřadíme daný počet. Porovnáváme, kdo má více, méně, stejně. Pro větší obtížnost můžeme vajíčka přemísťovat kolíčkem na prádlo.

Závody s vajíčky ježury

Očekávaný výstup

 • ovládat koordinaci ruky a oka

Pomůcky

 • pingpongové míčky
 • polévkové lžíce
 • role od alobalu
 • hokejky
 • předměty na vytvoření dráhy

Organizace

 • školní třída

Postup

Děti rozdělíme do stejně početných družstev. Popořadě se vystřídají všichni při plnění těchto úkolů:

 • přenášení pingpongové míče na polévkové lžíci
 • kutálení míčku po zemi pomocí role od alobalu
 • odrážení míčku lžící, která je zavěšená na šňůrce uvázané kolem pasu a visí mezi nohama
 • přesouvání míčku foukáním v kleče

Záchrana vajíček

Očekávaný výstup

 • dodržovat pravidla hry a hrát fair

Pomůcky

 • obruč (švihadlo, lano…)
 • pingpongové míčky

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Obručí vymezíme hnízdo ptakopyska, ve kterém má schované vajíčka. Jedno dítě (učitelka) představuje lovce, který se vloupal do hnízda a snaží se z něj vyházet všechna vajíčka. Ostatní děti jsou ptakopysci. Snaží se zachránit svá vajíčka a nosí je zpět. Přitom je musí  nosit jen po jednom.

Obměna

Pingpongové míčky lze nahradit mačkanými papírovými koulemi, vršky z PET lahví nebo plastovými vajíčky.

2. Lidé

Plachetnice

Očekávaný výstup

 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Pomůcky

 • bílé a barevní papíry
 • fixy
 • pastelky
 • nůžky
 • prázdné krabice od mléka
 • brčka
 • lepicí páska
 • lepicí štítky
 • děrovačka

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Z krabice od mléka odstřihneme přední stranu.
 2. Z bílého nebo barevného papíru vystřihneme trojúhelníkovou plachtu, kterou si libovolně vyzdobíme.
 3. K boční straně krabice přichytíme brčko.
 4. Děrovačkou uděláme tři dírky do plachty, kterými provlékneme brčko.
 5. Na závěr vymyslíme plachetnici jméno, které dětem napíšeme na štítek a ten potom přilepíme na bok člunu.

Lodička

Očekávaný výstup

 • zvládat jemnou motoriku

Pomůcky

 • velké plastové víčko
 • brčko
 • barevný papír
 • plastelína
 • nůžky
 • děrovačka

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Z barevného papíru vystřihneme plachtu ve tvaru trojúhelníku. Podle libosti ji můžeme různě ozdobit.
 2. Na jedné straně plachty uděláme děrovačkou tři dírky, kterými protáhneme brčko.
 3. Doprostřed plastového víčka dáme kus plastelíny a zabodneme do ní stěžeň (brčko).

Papírové korále

Očekávaný výstup

 • vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech

Pomůcky

 • lepidlo na tapety
 • miska
 • barvy
 • štětce
 • noviny
 • jehla
 • provázek

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. V misce vytvoříme směs lepidla na tapety a vody.
 2. Z novin si nastříháme proužky, které namočíme do směsi v misce a v dlani svineme do kuliček.
 3. Kuličky necháme v mírně horké troubě uschnout.
 4. Po vyschnutí kuličky vyjmeme a nabarvíme je.
 5. Jakmile barvy zaschnou, protáhneme středem kuliček jehlu s provázkem.
 6. Nakonec oba konce provázku svážeme.

Točené šňůrky

Očekávaný výstup

 • soustředit se na činnost a její dokončení

Pomůcky

 • zbytky vln
 • nůžky

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Učitelka a dítě se postaví proti sobě ve vzdálenosti cca 1 m.
 2. Předávají si klubíčko dokud mezi sebou nemají osm vláken a pak klubíčko odstřihnou.
 3. Všechna vlákna točí mezi prsty každý na opačnou stranu. Přitom musí zůstat vlna napnutá.
 4. Jakmile jsou vlákna pevně stočena, přeloží učitelka vlny v půli. Vlna se poté sama zakroutí.
 5. Uděláme uzlík, který výrobek začistí a zpevní.
 6. Dítě samo vymyslí využití (mašle na dárek, ozdoba do vlasů, přívěšek na klíče, náramek…).

Panenka z vlny

Očekávaný výstup

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Pomůcky

 • tvrdý papír
 • nůžky
 • vlna
 • filc

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Z tvrdého papíru si vystřihneme obdélník, jehož výška určuje  velikost panenky.
 2. Na tento namotáváme vlnu.
 3. Všechna vlákna na horní hraně svážeme a na dolní prostřihneme.
 4. Postupným rozdělováním a svazováním vlny vytvoříme hlavu, trup, ruce a nohy.
 5. Můžeme doplnit oči, pusu a nos (ústřižky z filcu).

Bambulky

Očekávaný výstup

 • zvládat jemnou motoriku

Pomůcky

 • vlna
 • tvrdý papír
 • nůžky
 • tužka

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Na tvrdý papír si předkreslíme dva shodné kruhy.
 2. Uprostřed každého opět nakreslíme kruh.
 3. Vystřihneme je a položíme na sebe (musí být přesně stejné).
 4. Vlnou omotáváme vzniklé „věnečky” až se téměř zaplní středový otvor.
 5. Nůžkami nastřihneme po okraji vlnu a opatrně, aby se nám výrobek nerozpadl, vsuneme mezi dva papírové věnečky provázek, kterým vše pevně utáhneme a svážeme.
 6. Vzniklou bambulku „načepýříme“ do všech stran a zastřihneme vyčnívající časti.
 7. Společně vymyslíme další využití (ozdoba, kuřátko, stonožka, hlavička…).

Emu

Očekávaný výstup

 • zachycovat skutečnosti pomocí různých technik a materiálů

Pomůcky

 • vlna
 • tvrdý papír
 • nůžky
 • tužka
 • role od toaletního papíru
 • peříčka
 • tavná pistole
 • černý papír
 • černý a červený filc
 • dvě krátká dřívka
 • lepidlo

Organizace

 • školní třída

Postup

 1. Nejprve si zhotovíme tři bambulky. Jedna bude větší (hlava) a dvě menší (nohy)
 2. Vyrobíme si tři točené šňůrky, které později budou krk a nohy.
 3. Roli od toaletního papíru potřeme lepidlem a obtočíme vlnou.
 4. Poté bavlnkou stejné barvy jako vlna nebo přímo vlnou spojíme jednotlivé části těla. Na roli od papíru připevníme krk z točené šňůrky a na ten pak hlavu. Stejně tak nohy s bambulkami na konci.
 5. Hlavu, konce noh a zadek opatříme vlnou, tak aby všechny konce dosahovaly asi 20–30 cm nad hlavu.
 6. Ze dvou dřívek si vyrobíme svázáním kříž. Na něj poté připevníme konce vln vedoucí od jednotlivých částí těla (nohy naproti sobě a hlavu a zadek na zbylé dva konce). Přitom dbáme na to, aby se nám šňůrky nezamotaly.
 7. Z filcu vystřihneme oči a zobák a tavnou pistolí přilepíme.
 8. Peříčky emu dozdobíme.

Námořníci

Očekávaný výstup

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a orientaci v prostoru

Pomůcky

 • lano

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Na podlaze vyznačte lanem loď, do které nastoupí všechny děti, kromě jednoho, které bude představovat žraloka. Jako kapitán oznamte: „Moře je klidné, můžete se koupat”.  Na tento pokyn děti vystoupí z lodě a začnou se pohybovat kolem žraloka. Na další pokyn :“Pozor žralok!”, začne žralok námořníky honit. Děti se snaží dostat zpět na loď.

Obměna

Namísto chození se mohou děti kolem žraloka plížit a vstát a začít utíkat až po pokynu. Pro další obměnu můžete zvolit více lodí nebo žraloků

Jaké zvíře chovám

Očekávaný výstup

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Pomůcky

 • obrázky zvířat
 • výrobky z kůže (rukavice, kabelka, boty, pásek, hodinkový pásek, bunda, čepice…)
 • výrobky z vlny (rukavice, čepice, šála, ovčí rouno, klubíčka různých vln…)
 • výrobky z mléka (jogurt, máslo, různé druhy sýrů…)
 • výrobky z žíní (štětce, malířská štětka, smyčec…)
 • výrobky z peří (brko, polštář, hadrová panenka, peroutka…)
 • masné výrobky (salám, řízek, maso, klobása…)

Organizace

 • školní třída

Postup

Hru zahájíme komunitním kruhem na téma – jaká zvířata chováme a proč. Dítě si vybere jeden z předmětů a přiloží ho k obrázku zvířete, ze kterého je vyrobeno.

Obměna

Můžeme zvolit opačný postup. Dítě přiřazuje obrázek zvířete ke skupině výrobků.

Počítání oveček

Očekávaný výstup

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

Pomůcky

 • hudební nahrávka

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Děti se rozmístí v prostoru. Vy pustíte nějakou hudební nahrávku a děti se začnou pohybovat po prostoru. Po chvíli hudbu přerušte a řekněte: „Ovečky, ovečky udělejte stádo” a přidejte nějaké číslo. Na tento povel děti vytvoří skupinky o vámi určeném počtu. Jestliže někdo zbude nebo se některá skupinka špatně spočítá, jde se schovat do domečku.

Obměna

Můžete také zadávat čísla tak, aby žádné dítě nezbylo a tudíž nevypadlo.

Automobilové závody

Očekávaný výstup

 • uvědomovat si své možnosti a limity

Pomůcky

 • klubíčka vlny
 • autíčka
 • role od toaletního papíru

Organizace

 • školní třída

Postup

Autíčka přivážeme na konce klubíček vlny. Děti se seřadí a každé z nich dostane jedno klubíčko. Jejich úkolem je, přemístit auto do cíle namotáváním klubíčka.

Obměna

Pokud je pro děti příliš obtížné namotávání klubka, mohou vlnu namotávat na roli od toaletního papíru.

Surfování

Očekávaný výstup

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků

Pomůcky

 • karton
 • nůžky
 • pastelky
 • obrázek surfisty

Organizace

 • školní třída

Postup

Pro každé dítě vystřihněte surfovací prkno (alespoň 1 m dlouhé). Posaďte se a společně si prohlédněte obrázek surfisty. Chvíli si o něm povídejte (Jak se lidé na surfu pohybují? Kolik se jich na jeden vejde?). Potom rozdejte dětem prkna a každé si to své vybarví. Nacvičte si, jak si takové prkno přenáší (pod paží a vepředu se druhou rukou přidržuje) a vydejte se na pláž. Zkuste si ležet na břiše a pádlovat rukama, plavit se po vlnách vestoje (kolébejte se), proběhnout se po pláži se surfem pod paží...

Obměna

K surfování si můžete také pustit hudbu, která bude evokovat buď klidnou hladinu (pomalá) nebo rozbouřené moře (rychlá).

Obměna

Surf vlastní výroby můžete nahradit balanční deskou, díky níž si děti procvičí svou schopnost udržet rovnováhu.

Válečný tanec

Očekávaný výstup

 • sladit pohyby s rytmem a hudbou
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

Pomůcky

 • vhodná hudební nahrávka
 • obličejové barvy

Organizace

 • školní třída (popřípadě možno realizovat i na školní zahradě)

Postup

Děti se namalují obličejovými barvami jako správní maorští válečníci. Pustíme jim hudbu a necháme děti volně vyjádřit své emoce. Poté děti nabádáme k vyjádření různých nálad – smutek z porážky, radost z vítězství, bojovné odhodlání, strach, únavu…

Na lovce

Očekávaný výstup

 • zacházet se sportovním náčiním

Pomůcky

 • síť
 • létající talíře
 • lano
 • válečky

Organizace

 • školní zahrada

Postup

Vysvětlíme dětem, jakým způsobem loví potravu Austrálci. Bumerang nahradíme létajícím talíře. Děti jím hází a snaží se zasáhnout určené cíle:

 • síť zavěšená mezi stromy
 • kruh z lana
 • pyramidu z válečků

Fíkové kuličky

Očekávaný výstup

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • rozlišovat chutě

Ingredience

 • hrnek fíků
 • lžička mleté skořice
 • mandle (loupané)
 • strouhaný kokos

Organizace

 • školní třída (jídelna)

Postup

 1. Fíky umeleme na masovém mlýnku.
 2. Přidáme skořici a důkladně promícháme.
 3. Z vzniklé hmoty tvarujeme kuličky, do jejichž středu přidáme mandli.
 4. Hotové kuličky obalíme v kokosu.

Reflexe

Během celého projektu se děti setkávaly s empatií, radostí, trpělivostí a citlivostí k přírodě. Měly možnost volby se aktivně účastnit činností, přispívat dle svých schopností a možností ku prospěchu celku. Po dobu trvání tématu byly práce dětí vystaveny na viditelném místě, aby měly možnost se k nim vracet, diskutovat o nich, doplňovat a hodnotit je. V průběhu realizace jsme s dětmi hodnotili, co se dozvěděly, co se jim líbilo a bavilo je. Děti činnosti radostně prožívaly, každý den se samy zajímaly, co budeme dělat zítra. Svůj zájem pak přenesly i na rodiče. Pro zajímavost bychom rády vyzdvihly ty činnosti, které měly dle našich zkušeností u dětí největší úspěch. Byly to například hry Protiklady, Ostrov, Nemo a sasanka, Medúza, Papoušci, Hlídač krokodýl, Závody s vajíčky ježury a Surfování. Velmi kladné byly reakce dětí na pokus s názvem Mořská voda či na kolektivní práci Mořská houba. Atraktivní byla pro děti také tvorba Papírového hada či výrobky z vlny (Emu…). Činnosti, které se nám neosvědčily, do příspěvku neuvádíme.

Evaluace

Evaluace provedena Mgr. Ilonou Bražinovou (dlouholetá ředitelka MŠ, dnes odborná pracovnice DVPP-KVIC Nový Jičín). Projekt promyšlený, volba činností směřuje k naplňování očekávaných výstupů dle RVP PV. Vytváří podnětné prostředí pro získávání praktických zkušeností dětí, prostřednictvím tvořivých činností vede k rozvoji jejich morálně-volních vlastností, komunikačních dovedností, smyslového vnímání, pohybových dovedností, atd. Podporuje všestranný rozvoj dětské osobnosti. Uplatněny jsou různé metody a formy práce, tvůrčím způsobem používán dostupný materiál, zohledněny možnosti jednotlivých věkových skupin.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek