Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Cesta kolem světa

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Jana Šmydkeová
Spoluautor: Bc. Markéta Šmydkeová
Projekt Cesta kolem světa je zaměřen na seznamování dětí s životem v exotických zemích. Jeho kladem jsou teoretické informace k jednotlivým zemím, přizpůsobené výkladu určenému pro věkovou kategorii předškolních dětí. Příspěvek disponuje bohatou nabídkou zajímavých činností přibližující dětem etnika a kulturní odlišnosti jednotlivých zemí.

Cílem projektu je v průběhu školního roku seznámit děti se všemi kontinenty a jejich životem, zároveň rozvíjet všechny základní dovednosti a schopnosti přiměřené jejich věku (rozvoj motoriky, jemné motoriky, smyslového vnímání, matematického a logického myšlení apod.).

Neméně důležitou součástí projektu je i tzv. Globální rozvojové vzdělávání (GRV), které v sobě zahrnuje mnoho dalších oblastí vzdělávání. Využívanými metodami i tématy má blízko k interkulturnímu vzdělávání, environmentální výchově, výchově k lidským právům, výchově k občanství apod.

Po svém zrodu bylo GRV doménou vysokých a středních škol. Postupně se do něj začaly zapojovat i školy základní. Dnes se z úst mnoha odborníků ozývají názory, že s GRV by se mělo začínat již na úrovni MŠ. V souladu s věkem i mentální vyspělostí dětí by tato výchova měla být založena na bázi her a pohádek a na seznámení se s odlišnými kulturami a životními podmínkami. Právě na snaze seznámit děti se životem v různých částech planety je založen i tento celoroční projekt.

Cíle GRV:
 • naučit děti přijímat zodpovědnost za sebe a svět, v němž žijeme
 • povzbudit k aktivitě při řešení místních, regionálních, národních i nadnárodních problémů
 • ukázat důležitost respektování odlišných názorů a pohledů na svět
 • seznámit s příčinami a důsledky nejdůležitějších globálních problémů
 • objasnit těžké životní podmínky lidí žijících v rozvojových zemích, stejně tak i příčiny a důsledky této situace
 • obeznámit s možností aktivního zapojení v rozvoji na lokální i globální úrovni
 • vysvětlit, proč a jakým způsobem se uskutečňuje rozvojová spolupráce
Výroba panenek

Jednou z možností, jak se společně s dětmi zapojit do rozvojové spolupráce, je i Projekt Českého výboru pro UNICEF Panenka („Adoptuj panenku a zachráníš dítě"). Je zaměřen na podporu očkovacích programů UNICEF. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. UNICEFu se podaří těmito očkovacími programy každý rok zachránit téměř 3 miliony dětí do 5 let věku.

Do projektu se můžete zapojit dvěma způsoby. Prvním je zakoupení panenky v ceně 600,-. Tolik činí náklady na očkování jednoho dítěte. Druhou možností je panenku vyrobit, a to podle stanoveného střihu. Musí být vybavena vlastním „rodným listem", do něhož se uvádějí údaje o výrobci i o panence. Více informací najdete na: www.unicef.cz

Další náměty:
 • sběr novin a starého papíru
 • sběr starých brýlí
 • sběr příze na pletení obvazů (vhodná je spolupráce např. s kluby seniorů)
 • sběr starých hraček - možnost předání dětským domovům, nemocnicím, azylovým domům
 • sběr plastových vršků
 • sběr poštovních známek

Na úvod je vhodné děti seznámit s globusem - popis, vysvětlení, pojmenování jednotlivých světadílů.

Naše planeta Země
Očekávané výstupy:
 • znát místo, kde žijeme
 • mít elementární poznatky o planetě Zemi
 • umět pojmenovat věci kolem nás

Pomůcky: velká plastová obruč (popř. lano, prádelní šňůra), plastové či dřevěné makety zvířat (popř. obrázky), předměty denní potřeby, přírodniny (kameny, žaludy, kaštany, škeble, šišky, listí, seno, sušené květy, byliny...), obrázky lidí různých národností

Postup: Děti sedí okolo obruče, na pokyn učitelky nosí vše, co se vyskytuje na Zemi. Jednotlivé věci pojmenovávají, popisují a ukládají do obruče. Učitelka doplní, na co děti zapomněly. Následuje rozhovor.

Moje planeta
Očekávané výstupy:
 • umět vyjádřit své pocity slovně i výtvarně
 • ovládat koordinaci oka a ruky při práci s nůžkami

Pomůcky: výkres s předkresleným obrysem planety, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou, nůžky, lepidlo, časopisy

Postup: Celou plochu kruhu pokryjeme vodou, pak štětcem postupně zapouštíme jednotlivé barvy (zelená - louky, lesy, modrá - řeky, moře, hnědá - pohoří apod.). Z různých časopisů, katalogů apod. necháme děti vystřihovat vhodné obrázky. Po zaschnutí barev děti přiřazují rostliny, lidi, zvířata k daným světadílům a postupně je nalepují. Může následovat komunitní kruh (téma - dovolená, cestování...) nebo řešení otázek typu Co by se stalo, kdyby? (se papoušek dostal na Antarktidu, lední medvěd do Afriky, Eskymákpřijel k nám na návštěvu...).

Další použitá literatura:

Časopisy Pastelka, Mateřídouška, Sluníčko, KAFOMET PV
EXIM Tours, Malujeme a luštíme, EXIM Tours 2008
NOVÁK, P., Budeme si zpívat, Agentura AGM
Omalovánky
Tematické soubory Rok předškoláka, NOMI 2001

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf171 kBČást projektu - AFRIKA
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek