Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Inspirace z přírody - metodická příručka

Inspirace z přírody - metodická příručka

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Šárka Gabrielová
Spoluautor: Mgr. Petra Frýzlová , Jaroslava Niklasová
Přinášíme úvodní kapitolu z metodické příručky k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání. Seriál bude dále nabízet ukázky praktických námětů z této příručky, která vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity KA 4 zážitkové pedagogiky v projektu Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání (CZ.1.07/1.3.42/02.0013). Projekt byl realizován Národním institutem pro další vzdělávání, krajské pracoviště Karlovy Vary a probíhal v Karlovarském kraji v období od prosince 2012 do srpna 2014. Partnerem projektu bylo Gymnázium a Krajské vzdělávací centrum Sokolov.

Úvod

Podklady pro Metodickou příručku vznikaly na čtyřech dvoudenních výjezdních seminářích s tématy čtyř ročních období. Účastníci měli možnost si aktivity zrealizovat.

Pro příručku platí :

 • veškeré popsané činnosti jsou vyzkoušené v podmínkách běžné mateřské školy, přesto vyžadují aktivní přístup pedagoga;
 • základní snahou je, aby se maximum činností dalo realizovat venku;
 • není nutno respektovat roční období, většinu aktivit lze použít téměř celoročně;
 • žádná příručka nemůže zohlednit konkrétní děti, jejich zájmy a schopnosti, ani podmínky jednotlivých MŠ a okolí;
 • v záhlaví je úmyslně použito označení výchovami a jejich nejdůležitějšími složkami;
 • počet 25 dětí znamená, že aktivita je realizovatelná s celou třídou, i když děti někdy bude třeba rozřazovat na dvojice, skupiny či družstva;
 • skupiny – to je informace, že je vhodné pracovat s kolegou/kolegyní, protože je nutno věnovat dětem více času, pozornosti;
 • čas na přípravu zahrnuje obvykle vyhledání předmětů, přípravu materiálu, vystříhání či nakopírování pomůcek apod.;
 • nelze předem určit, zda konkrétní zvolená činnost bude pro děti zážitkem, učitelka to může jen odhadovat a připravit podmínky tak, aby se zážitek mohl přihodit;
 • je na každé mateřské škole a jejím systému evaluace, jak pedagogové budou vyhodnocovat aktivity a výsledky - s dětmi, podle efektivity metod, podle RVP PV (podle kompetencí, nebo dílčích oblastí či konkretizovaných výstupů), atd. – toto si účastníci také vyzkoušeli, ale není cílem autorů zavedené systémy v mateřských školách ovlivňovat.

Podrobněji o projektu zde.

Příručku stáhnete/zobrazíte klepnutím na odkaz v závěru článku.

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika využívá osobní zkušenost, která je spojena s emocemi a smyslovými počitky, zasahuje téměř celou osobnost člověka. Dobře se uchovává v paměti a lehce se vybavuje.

Prožitek ve stavu plynutí (hladina flow) je okamžik aktivity, často jedinečný, neopakovatelný, odehrávající se v přítomnosti. Člověk je zaměřen na vykonávanou činnost, přiřazuje jí důležitost. Tento prožitek bývá nesdělitelný, nedokážeme jej plně popsat, protože zasahuje nejen poznatkovou oblast, ale i pocity, emoce a sociální složku. To znamená, že člověk jej musí zažít na vlastní kůži. Nedá se vyjádřit slovy, ani jiným způsobem zprostředkovat.

Prožitek je prostředkem zážitkové pedagogiky, nikoli jejím cílem, tím je rozvoj osobnosti . Pokud se k prožitku vracíme (vzpomínkou, rozborem), označujeme jej jako zážitek. V mateřské škole získávají děti zážitky akti vním zapojením do různých her a činností. Ty probíhají v bezpečném prostředí. Realizovaná řešení a zpětný pohled na aktivitu umožňují rozvoj zdravého sebevědomí, kreativity dětí , jejich spolupráci, komunikaci a sociální cítění.

Cornell – „flow“ učení [1]

Joseph Cornell, přírodovědec a pedagog (nar. 1950, USA), je v současné době jednou vůdčích světových postav environmentální výchovy. Vyvinul hojně využívanou metodiku pro aktivity s dětmi v přírodě – tzv. flow učení. Jeho dílo je považováno za jeden z pramenů tzv. zážitkové pedagogiky.

Flow učení: flow označuje plynutí – tedy plynutí zážitku samotného, splynutí prožívajícího člověka s intenzivním prožitkem. Cornellovy metody jsou zaměřené zejména na pozorování a radost z pobytu v přírodě. Děti se učí efekti vněji, je-li atmosféra učení naplněna radostí a je-li jim umožněno, aby se do předmětu učení zcela ponořily.

Cornellova koncepce flow učení zahrnuje čtyři na sebe navazující kroky (stupně):

 1. probuzení nadšení
 2. zaměření pozornosti
 3. ponoření do nezprostředkované zkušenosti
 4. sdílení zážitků s ostatními

Při pobytu v přírodě pedagog může určitými kroky pomoci dětem „ponořit se” do prožitku, tedy podpořit flow učení. Je jasné, že takový krok nelze autoritati vně nařídit. Proto je klíčový právě přístup pedagoga k dětem.

Cornellova doporučení pro práci s dětmi (shrnuto):

 1. méně učte a více sdílejte
 2. buďte vnímaví
 3. udržujte koncentrovanou pozornost
 4. nejdřív nechte dívat se a prožít, pak mluvte
 5. celý zážitek naplňujte radostí

[1] Doplňující odkazy:

Článek je zpracován na základě metodické příručky k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání INSPIRACE DO PŘÍRODY. Frýzlová, P. a kol., Praha: NIDV, 2014.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám