Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Veverka Čiperka

Vzdělávání předškolních dětí, které přihlíží k získávání konkrétních očekávaných výstupů RVP PV. Využívá zájem dětí o příběh veverky.

Zaměření projektu

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

 • pohybovat se rytmicky, procvičit rytmus, doprovázet pohyb zpěvem
 • zvládnout překážku (prolézání, přelézání, plazení, lezení „po třech“)

Jemná motorika, koordinace ruky a oka

 • zvládat výtvarnou činnost, stříhat, malovat

Jazyk a řeč

Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

 • procvičit výslovnost, dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 • sledovat a zachytit hlavní myšlenku, vyslechnutý příběh převyprávět

Poznávací schopnosti

Pozornost, soustředěnost, paměť

 • soustředěně poslouchat, vyprávět příběh podle obrázků

Tvořivost, vynalézavost

 • sestavit části v celek

Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

 • orientovat se v číselné řadě 1–10, porovnávat,
 • posoudit početnost dvou souborů, určit, o kolik je více, méně, nebo je stejně

Řešení problémů, učení

 • jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády
 • prohlížet si knihu, encyklopedii
 • nechat se získat pro záměrné učení

Sebepojetí, city, vůle

Sebeovládání a přizpůsobivost

 • přijímat drobný neúspěch, být schopný se z něho poučit

Společenská pravidla a návyky

 • zacházet šetrně s knížkami
 • pojmenovat povahové vlastnosti

Sociabilita

 • uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

Průvodce programem: maňásek veverka Čiperka

Konkrétní příklad jedné lekce

 1. Motivační kontext, klíčové místo vhodné k zastavení a opětovné diskusi

„Děti, prohlédněte si obrázek a zkuste uhodnout, o čem si dnes budeme číst.“

Děti si prohlíží obrázek z knihy J. Zemana „Obětavá Zrzečka“ a odpovídají na otázku podle svého uvážení, zvažují souvislost s předchozím textem.

Text: (J. Zeman – Obětavá Zrzečka, str. 20, 21) Druhý den ráno byla na Starém dubě velká porada. Zvířátka se radila, kdo půjde požádat datla o prohlídku nemocného dubu. Kupodivu, nikdo se k tomu neměl. Malí ptáčkové se báli a větší se vymlouvali na všecko možné a jeden po druhém se ztráceli. Měli právě mnoho starostí s hnízdečky a vajíčky, a někteří již měli mladé. Nakonec jim Zrzečka všem vyhubovala a prohlásila, že půjde sama. „Bude to nebezpečná cesta,“ řekl děda Havran, když zůstal se Zrzečkou sám, „ale myslím, že to dokážeš…“

Otázky:

Co myslíte, dokáže veverka pomoci starému dubu?

Co asi znamená pro veverku, když ji čeká nebezpečná cesta?

Jaká nebezpečí na ni mohou čekat?

Dalo by se to vyřešit i jinak?

 1. Nabídka činností
 • překážková dráha – nebezpečná cesta: prolézání, přelézání, chůze po lavičce, lezení „po třech“ (využití motivace „veverku bolí nožička“)
 • práce ve dvojicích – sestavit části obrázku v celek
 • obkreslování podle šablony, vystřihování
 1. Reflexe

„Děti, zažily jste někdy něco podobného jako veverka Zrzečka? Něco, co jste si myslely, že nezvládnete? Jak se vám dařilo sestavit obrázek, lézt se zvednutou rukou?“

Nechám děti, aby mohly sdělovat své dojmy, názory, získané zkušenosti.

 1. Hodnocení

Maňásek veverka rozdá dětem za odměnu část oříšků, zbývající si necháme na zítřejší pokračování příběhu.

Celková reflexe je součástí prezentace.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf2748 kBTýdenní plán
ppt5339 kBVeverka Čiperka
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek