Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Nadaní v přírodních vědách mají novou mo...

Nadaní v přírodních vědách mají novou možnost

V novém školním roce 2010/2011 nabízí vzdělávací projekt Talnet – online k přírodním vědám nadaným a zvídavým žákům v oblasti přírodních věd odborný i osobní rozvoj a přístup k oboru, který je zajímá.

Zájemci si mohou vybrat z 25 online kurzů v oborech matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, astronomie, meteorologie, ekologie, grafika. Ty jsou základem pestré nabídky vzdělávacích, volnočasových a konzultačních aktivit v Talnetu.

Po celou dobu kurzu je žákovi k dispozici pro konzultace a dotazy nebo pro diskuzi o tématu odborný instruktor. Díky online komunikaci si zájemce může rozvrhnout studium podle vlastních časových a technických možností. To znamená, že může studovat z domova, školy, knihovny nebo třeba z internetové kavárny, a to ráno, odpoledne či večer, v pondělí nebo třeba v sobotu, prostě jak mu to vyhovuje. Studium obvykle zabere 2–3 hodiny týdně.

Po výukových blocích následuje práce na vlastním projektu (seminární práci) na téma, které navrhne instruktor nebo které si vybere sám žák. I zde je instruktor k dispozici a při práci na projektu žáka vede. Hotové práce jsou potom zveřejněny v online obhajobách a lze je přihlásit i na prezenční obhajoby, které probíhají na soustředěních.

Vedle práce na seminárních pracích v tomto období probíhají také T-exkurze. Jde o návštěvy na zajímavých pracovištích nebo v terénu, kam by se žáci jinak těžko dostali. Předchází jim online příprava a po skončení prezenční části se zpracovává závěr.

Soustředění, kde se mohou žáci setkat s instruktory i spolu navzájem, se konají na začátku, uprostřed a na konci ročníku. Nabídku účasti na soustředěních, stejně jako na T-exkurzích, mohou žáci využít podle vlastních možností a preferencí.

Pro všechny účastníky online kurzů jsou připraveny T-prosemináře pro rozvoj metodických kompetencí a kritického myšlení. Zájemci se mohou například naučit jak napsat seminární práci nebo jak prezentovat.

Kontakt s vrstevníky za hranicemi ČR zajišťují mezinárodní aktivity s partnery v Německu, Španělsku a na Slovensku. Letos v listopadu se uskuteční setkání ve Španělsku pod názvem Ocean Odyssey. Talnet může zprostředkovat i účast v mezinárodním diskuzním fóru talentovaných dětí a mládeže cogito.org.

Mezi další nabídku patří možnost testování osobnosti a poskytnutí praktických rad ohledně způsobů učení, motivace, rozvoje kritického myšlení apod. Pro učitele a rodiče, kteří se chtějí zabývat tím, jak talentovaného jedince rozpoznat a jak s ním dále pracovat, je připraven kombinovaný seminář.

Úplnou nabídku aktivit si můžete přečíst na www.talnet.cz. Možnost podat přihlášku je na stránkách otevřena do 24. 9. 2010.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek