Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Standardy odborného jazykového vzdělávání...

Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jitka Tůmová
Spoluautor: Eva Píšová , Ivana Frýbová , Jana Nálepová
Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru Gastronomie, hotelnictví, turismus a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání bylo dokončeno zpracování Standardů odborného cizího jazyka pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Standardy obsahují popis základních odborných/praktických znalostí a dovedností. Příklady lexikálních jednotek jsou uvedeny pro anglický a německý jazyk. Materiál je uveden v příloze.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva.

Absolvent oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika má dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě).

Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám