Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Multikulturní výchova – obor cukrář

Ikona prakticky

Multikulturní výchova – obor cukrář

Ikona zkusenost
Autor: Michaela Seibertová
Anotace: Vánoce jsou rituální biblické svátky, které se slaví v různých zemích různým způsobem. Všechny oslavy však spojuje posezení u svátečního stolu a výroba pokrmů všeho druhu. Tento projekt vede k poznání rozdílných sladkých vánočních pokrmů. Projekt, během něhož budou učni oboru cukrář Hotelové školy Plzeň formou skupinového vyučování poznávat a vytvářet cukrářské výrobky na téma Sladké Vánoce v Evropě, bude ukončen předáním cukrovinek do dětského domova. Zde proběhne ochutnávka s výkladem evropských vánočních zvyků a tradic.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence H » Občanské kompetence a kulturní povědomí » uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Odborné vzdělávání » Občan v demokratické společnosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: tradice, Vánoce, diskuze, kulturní odlišnost, rituál

Cíl výuky:

  • Uvědomění si rozmanitosti způsobu oslav Vánoc v Evropě. Poznání různých druhů potravin, používaných v evropských zemích – dle podnebí a stravovacích tradic.
  • Charitativní činnost – návštěva dětského domova, seznámení s tradicemi Vánoc a ochutnávka vánočních cukrovinek.

Popis v krocích:

1. Na hodině Občanské nauky se učni oboru cukrář Hotelové školy Plzeň rozdělí do dvojic nebo trojic (dle počtu ve třídě). Skupinka si vybere jeden evropský stát: Francie, Anglie, Španělsko, Itálie, Řecko, Švédsko, Rakousko, Německo a na internetu nebo v knihovně zjistí informace o vánoční oslavě v dané zemi a tradičních pokrmech – Francie – vánoční polínko (le buche de Noël), Anglie – biskupský chlebíček, Španělsko – tříkrálové cukroví (kulaté koláčky zdobené ovocem a ořechy), Itálie – koláč panettone, Řecko – dort, Švédsko – vánoční tryffel, Rakousko – mandlové cukroví, Německo – máslová štola (s rozinkami, mandlemi a kandovaným ovocem). Formou referátu stručně seznámí ostatní s výběrem země (možnost na tričko si připevnit vlajku dané země, aby se skupinky odlišily), vánočními tradicemi, zvláštnostmi a menu. Následně seznámí ostatní s tradičním pečivem, které bude vyrábět. Jelikož učni budou již informováni o následné návštěvě dětského domova, ve svém referátu se mohou zaměřit na vzhled a jméno „Ježíška“ dané země, způsob předávání dárků a zvláštnosti Vánoc, které by děti mohly zajímat.

Cíl: podpora spolupráce, podpora samostatnosti, multikulturní informace, podpora rétorických dovedností

2. Na hodině předmětu Suroviny si učni (ve dvojici či trojici) připraví přesný recept vybrané pochoutky. Pokud se v receptu nachází neznámá surovina nebo koření, zjistí její původ a v hodině zkonzultují s vyučujícím možnost zakoupení nebo navrhnou možné nahrazení jinou dostupnou surovinou.

Cíl: podpora spolupráce, podpora samostatnosti, podpora flexibility,

3. Na hodině předmět Technologie si učni (ve dvojici či trojici) s vyučujícím rozeberou návrh postupu na výrobu vybrané evropské pochoutky a zkonzultují případné neznámé postupy při výrobě.

Cíl: podpora spolupráce, podpora flexibility, podpora tvořivosti

4. Při Odborném výcviku učni opět ve dvojicích či trojicích vyrobí, za podpory a odborného dozoru mistrových, dané pečivo.

Cíl: podpora spolupráce, podpora zručnosti, podpora tvořivosti

5. Vytvořené cukrovinky budou připraveny k expedici a učni je převezou s vedoucím projektu do dětského domova v Trnové (zde jsou umístěny děti ze sociálně rizikového prostředí, které potřebují velké množství pozitivních podnětů), krátce dětem přednesou tradici Vánoc ve vybraných zemích (mohou použít referát z předmětu občanská nauka, který bude upraven pro děti do 6 let), zaměří se na vzhled a jméno „Ježíška“ dané země, způsob předávání dárků a zvláštnosti Vánoc, které by děti  mohly zajímat. Jednotlivé cukrovinky děti ochutnají. Bude následovat hodnocení dětským publikem a děti předají učňům malé dárky, které samy vytvořily.

Cíl: podpora altruismu – dobročinnost, nesobeckost, nezištnost, podpora sociální interakce – dosažení prospěchu všech, kteří se na projektu podílejí (učni, škola, mistři odborného výcviku, učitelé odborných předmětů, děti v dětském domově)

6. Vedoucí projektu zdokumentuje fotografiemi a písemně návštěvu dětského domova a zajistí výsledky hodnocení jednotlivých cukrovinek dětmi. Tuto dokumentaci následně předá vedení Hotelové školy, která vše zveřejní na svých webových stránkách v oddílu aktualit, kde jsou pravidelně zveřejňovány akce školy. Aktivním učňům bude navržena pochvala.

Cíl: podpora prezentace školy, podpora aktivního přístupu, motivace

Reflexe:

  • Příspěvek má napomoci učitelům odborných předmětů a odborné praxe oboru cukrář.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 08. 2012
Zobrazeno: 6340krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SEIBERTOVÁ, Michaela. Multikulturní výchova – obor cukrář. Metodický portál: Články [online]. 20. 08. 2012, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/16031/MULTIKULTURNI-VYCHOVA---OBOR-CUKRAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 20. 08. 2012 09:01
Dobře promyšlená metoda, jak zaktivizovat žáky oboru cukrář pro praktické předvedení získaných multikulturních informací o Vánocích v různých zemích světa se záměrem učitele podpořit týmovou práci žáků, kteří na konkrétním úkolu budou rozvíjet svoji tvořivost a zručnost. Dobré skloubení teoretických a praktických vědomostí, citlivě je vpravena prezentace prací žáků v dětském domově za účelem uvědomění si nutnosti podpory sociální interakce. Projektové vyučování tohoto typu je pro žáky velkou motivací pro zvolený obor.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.