Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Tohle není spravedlivé

Ikona prakticky

Aktivita: Tohle není spravedlivé

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Jeden z příkladů, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. Aktivita se zaměřuje na způsob, jak lze při zpracování konkrétního dialogu nahlédnout odlišné pochopení a zvnitřnění hodnot. Článek je kapitolou z publikace „Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu”, kterou vydala společnost Člověk v tísni jako příručku pro výuku multikulturní výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
  3. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Psychosociální aspekty multikulturality
  2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
  3. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Morálka všedního dne
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: www.czechkid.cz
Klíčová slova: dialog, diskuze, multikulturalita, multikulturní výchova, lidské hodnoty, pluralita hodnot, sociální komunikace

Uvádíme další příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této aktivitě se zaměříme na způsob, jak lze při zpracování konkrétního dialogu nahlédnout odlišné pochopení a zvnitřnění hodnot.

Cíl – reflexe způsobů komunikace, rozdíly v porozumění hodnotám.

Formy práce – práce v malých skupinkách, diskuze.

Pomůcky www.czechkid.cz.

Popis v krocích

Krok 1: Seznamte žáky s postavami Pavly, Jamiho, Magdy, Dana a Tima.

Krok 2: Rozdělte žáky do skupinek a zadejte úkol, jehož cílem je napsat dialog pokračování této výchozí scénky tak, aby znázorňoval, co si skupinka myslí o hodnotě „spravedlnost”.

Výchozí situace: děti z Czechkid se rozhodnou, že si vyjedou na výlet. Sraz je ráno v 9.00 hod. na autobusové zastávce. Dohodnou se, že každý si platí cestu a každý vezme několik vuřtů, aby si je někde v lese mohli opéct. Všichni už jsou na zastávce, autobus se objevuje v dálce a míří k nástupišti, ale Pavla nikde. Jen co autobus zastavil, Pavla se vyřítí zpoza rohu i se psem Plastym a volá: „Ahoj, sorry, já jsem zaspala a hrozně se omlouvám, ale zapomněla jsem buřty”. Doběhne až k ostatním, sáhne do kapsy a doplňuje: „Ježkovy oči, já s sebou nemám ani peníze”.

Krok 3: Nechte jednotlivé skupinky přečíst vzniklé dialogy. Po přečtení hledejte spolu s žáky rozdíly ve vnímání spravedlnosti v jednotlivých dialozích.

Zdroj

MORVAYOVÁ, P., MOORE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, 2010, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

a

b
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 07. 2010
Zobrazeno: 11765krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Tohle není spravedlivé. Metodický portál: Články [online]. 19. 07. 2010, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/9305/AKTIVITA-TOHLE-NENI-SPRAVEDLIVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.