Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Matematická logická soutěž - pokračování...

Ikona prakticky

Matematická logická soutěž - pokračování 2

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jiří Houser
Anotace: Informace o vzniku a organizaci matematické soutěže na SPŠ v Novém Městě nad Metují je doplněna ukázkou soutěžního testu s uvedeným řešením úloh. Předkládám třetí soubor úloh vhodných do soutěže pro talentované žáky i jednotlivě pro vyučovací hodiny matematiky středních i základních škol. Stačí jen vybrat vhodnou úlohu a přiřadit ji ke konkrétnímu tématu učiva.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Práce s daty, kombinatorika, pravděpodobnost » řeší reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizuje možné případy, vytváří model pomocí kombinatorických skupin a určuje jejich počet)
  2. gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Závislosti a funkční vztahy » řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Deskriptivní geometrie
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
  2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulátor
Klíčová slova: matematická soutěž, logické myšlení
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Logická matematická soutěž
Tento článek navazuje na téma článku: Logická matematická soutěž – pokračování 1

Matematické soutěže jsou dlouhodobě uskutečňovanou a specifickou záležitostí ve všech typech škol. Svojí rozmanitostí a četností pomáhají odhalit a zapojit matematické talenty. Ty se samozřejmě vyskytují hlavně ve školách s matematickým zaměřením.

Možná se vám budou zdát některé úlohy a testy obtížnější a časově náročné, ale právě s tímto způsobem zadávání máme dobrou zkušenost. Záleží také na tom, zda se jedná v soutěži o kolo základní, finálové nebo výběrové. Ponecháváme na vás, jakou obtížnost zvolíte. Sami si můžete ověřit, že vhodným a častějším zařazováním do normálních vyučovacích hodin matematiky je možné většinu úloh jistým způsobem „natrénovat“. Tak jako to pozorujete u systematického procvičování bloku úloh v daném tematickém celku učiva. Osvědčilo se nám i zadávání jednotlivých úloh do domácí dobrovolné přípravy.

Předkládáme vám třetí sérii dalších dvou soutěžních testů matematické logické soutěže, kterou pořádá SPŠ v Novém Městě nad Metují. Navazují na již publikované články.

Přejeme do školního roku 2010-2011 hodně pedagogického elánu a úspěšné vyhledávání soutěžechtivých matematických talentů!

Citace a použitá literatura:
[1] - KUŘINA, F. Umění vidět v matematice. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-23753-3. 
[2] - FOŘTÍK, V. et al. Skvělá kniha her & testů.. Praha : Ivo Železný, 2002. ISBN 80-237-3722-8. 
[3] - BURJAN, V.; BURJÁNKOVÁ, L. Matematické hry. Bratislava : Pythagoras, 1991. ISBN 80-85409-00-3. 
[4] - PĚNČÍK, J.; PĚNČÍKOVÁ, J. Lámejte si hlavu. Praha : Prométheus, 1995. ISBN 80-7190-01-X. 
[5] - CVIK, P. et al. Záujmový útvar matematiky pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. Bratislava : SNP, ISBN 67 – 391 – 85. 
[6] - TREJBAL, J. Sbírka zajímavých úloh z matematiky – 1.díl.. Praha : Prométheus, 1995. ISBN 80-7196-072-1 . 
[7] - TREJBAL, J. Sbírka zajímavých úloh z matematiky – 2.díl.. Praha : Prométheus, 1996. ISBN 80-7196-084-5 . 
[8] - IQ. Praha : Ivo Železný, 2000.  
[9] - IQ. Praha : Ivo Železný, 2001.  
[10] - Mensa : časopis Mensy ČR. Praha : Mensa ČR, 2001.  
[11] - Křížovka a hádanka. Praha : NOVUM,  
[12] - Panorama křížovky. Praha : NOVUM,  
[13] - FOŘTÍK, V. et al. Hry & testy na volný čas. Praha : Ivo Železný, 2002. ISBN 80-237-3736-8. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 02. 2011
Zobrazeno: 6640krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOUSER, Jiří. Matematická logická soutěž - pokračování 2. Metodický portál: Články [online]. 09. 02. 2011, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8173/MATEMATICKA-LOGICKA-SOUTEZ---POKRACOVANI-2.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 09. 02. 2011 12:10
Článek navazuje na dva již zveřejněné články. Je velmi dobře využitelná při výuce.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 09. 02. 2011 12:10
Autor předkládá třetí sérii testů matematické logické soutěže. Navazuje na již publikované články. Jejich využití ušetří čas při vyhledávání obdobných úloh, které můžete využít i při výuce.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.