Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Charakteristika školy - komentář

Ikona teoreticky

Charakteristika školy - komentář

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Komentář k části ŠVP charakteristika školy.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, charakteristika školy

Tato kapitola ŠVP by měla obsahovat popis základních podmínek školy, které jsou východiskem pro formulování charakteristiky ŠVP.

Velikost školy

Škola uvede, jakou má kapacitu žáků, kolik má tříd v ročnících apod.

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)

Popis podmínek by měl naznačit možnosti školy - co má škola k dispozici, co může využívat pro výuku i další činnosti žáků, jaké podmínky a zázemí mají samotní učitelé, případně jaká omezení má škola a jak chce podmínky do budoucna měnit ve prospěch kvalitnějšího vzdělávání (vybavenost učeben a kabinetů, učební prostory, prostory pro TV, prostory pro jiné činnosti žáků atd.; technické vybavení školy, které podporuje výuku a život ve škole - PC, televizní okruhy aj.; hygienické zázemí pro osobní hygienu, stravování, duševní hygienu žáků i učitelů, opatření týkající se bezpečnosti žáků atd.)

Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)

Škola uvede informace o pedagogickém sboru, které jsou podstatné pro činnost školy, především pro vzdělávání žáků: počet vyučujících, jejich odborná kvalifikovanost, tj. schopnost odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty i jiné výchovné a vzdělávací činnosti (odborné i specifické dovednosti, které lze využít ve vzdělávání žáků) atd. Vhodné je zařadit i údaje o zastoupení pedagogů se specifickými odbornostmi či funkcemi (školní psycholog, speciální pedagog, asistenti učitelů a žáků, externí pedagogové atd.).

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

V posledních dvou bodech charakteristiky školy se požadují další informace, které mohou významně předznamenat vzdělávací i jinou činnost školy. Škola vymezí způsoby spolupráce na různých úrovních a různých úkolech (projektech), přiblíží rodičům žáků i širší veřejnosti způsoby předávání informací o škole a o žácích.

Další doporučené údaje

  • umístění školy
  • charakteristika žáků

Údaje o umístění školy mohou být důležité z hlediska okolního prostředí, dostupnosti školy, dopravní obslužnosti apod.
Charakteristika žáků má doplnit údaje o tom, z čeho škola vychází při svých úvahách o vzdělávání. Charakteristikou žáků se rozumí především údaje o tom, odkud žáci na školu přicházejí, zda se ve škole vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 3363krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Charakteristika školy - komentář. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6685/CHARAKTERISTIKA-SKOLY---KOMENTAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.