Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Bohouš a Dáša proti chudobě

Bohouš a Dáša proti chudobě

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Člověk v tísni
Spoluautor: O. Nádvorník , P. Chára
Informace o příručce, která pedagogům přiblíží, jak přitažlivou formou s využitím komiksového příběhu učit o tématu, jakým je chudoba. Součástí textu je i ukázka.

Sekce globálního rozvojového vzdělávání (GRV) vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni vydala učební materiál nazvaný "Bohouš a Dáša proti chudobě". Tato příručka zpracovává jeden z tematických okruhů průřezového tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) - konkrétně se jedná o téma chudoby.

Bohouš a Dáša proti chudobě
1. Bohouš a Dáša proti chudobě

Přestože je materiál "šitý na míru" gymnáziím, téma, které zpracovává, je předepsanou součástí průřezových témat i v RVP středních odborných škol a učilišť. Materiál je určen pro práci se studenty věkové skupiny od 13 - 18 let, lze ho tedy využít i pro pokročilejší studenty na druhém stupni základního vzdělávání.

Učební materiál by měl být pro učitele a studenty příležitostí seznámit se blíže s tématy chudoby a sociálního vyloučení v mezinárodní perspektivě, především v souvislosti se vznikem celosvětové iniciativy proti chudobě, jejíž součástí se stala i česká veřejnost prostřednictvím kampaně Česko proti chudobě.

Daný materiál je pro učitele zároveň nabídkou a inspirací, jak pojmout část průřezového tématu v souladu s jeho cíli a s obecnějšími cíli vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů. Průřezové téma je zde chápáno jako příležitost, jak při zpracovávání konkrétních témat (v našem případě chudoby) směřovat k učení a trénování klíčových kompetencí.

Soubor vybraných učebních lekcí (aktivit) dává studentům příležitost, aby sami nacházeli relevantní informace, dokázali je uvést do souvislostí, pokoušeli se řešit problémy, v kontaktu s druhými vyjadřovali a obhajovali své názory a postoje a případně aby sami v praxi uplatnili to, co se naučili. Zároveň jsme chtěli pomocí komiksového příběhu dvou obyčejných studentů, kteří se zabývají tématem chudoby, přiblížit tuto mnohdy tíživou a nepopulární problematiku zkušenostem a způsobu myšlení studentů a zároveň ji odlehčit (ne však zlehčit) mírně ironickým, ale optimistickým pohledem.

Příručku lze objednat zdarma na adrese lenka.budilova@clovekvtisni.cz.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf66 kBUkázka lekce - Být či mít
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek