Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Familia Romana - 1. lekce

Familia Romana - 1. lekce

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Lenka Jedličková
Spoluautor: Zuzana Dohnálková
Doplňující cvičení pro 1. lekci učebnice Familia Romana. Zaměřené na opakování slovní zásoby, procvičení prvních gramatických pravidel: nominativ singuláru a plurálu, sloveso est-sunt, tvorba jednoduchých vět.

Úvod

V tomto článku bych chtěla nabídnout učitelům, kteří pracují s učebnicí Familia Romana, doplňková cvičení k 1. lekci. Úvodní lekce obsahuje několik základních gramatických pravidel, která jsou žákům objasňována v kontextu, a žáci tak mají pocit, že vše je velmi jednoduché. To se ale změní ve chvíli,  kdy jsou jednotlivá slova z kontextu vyjmuta. Přestože jistě souhlasíme s tím, že metoda učebnice je na poznávání v kontextu postavena, dříve či později zjistíme, že je nutné, aby žáci uměli pracovat s gramatickými pravidly také v jiných spojeních, nejen v těch, která znají z učebnice.

Vytvořila jsem proto ve spolupráci se studentkou grafiky Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky Zuzanou Dohnálkovou pracovní list, který můžete použít k procvičení a upevnění jednotlivých pravidel, stejně tak jako k prověření již získaných znalostí.

1. cvičení pracovního listu umožňuje doplnit slovní zásobu k obrázkům. Oproti učebnici obsahuje slovíčko "magister" a "discipulus". Tato slovíčka žáci obvykle znají, protože jsou užívána v komunikaci během vyučování.

2. cvičení je zaměřené na správné použití slovesa ESSE. Nejprve samostatná slovíčka, posléze kratší věty.

3. cvičení je drilové, žáci mají převádět jednotlivá podstatná jména do opačného čísla. V učebnici se od první lekce souběžně vysvětluje první i druhá deklinace. Tento postup není v českých učebnicích běžný, žákům to obvykle potíže nečiní. Je ale dobré najít způsob, jak hned při memorování slovní zásoby upozornit na to, že dané slovíčko patří k první, nebo druhé deklinaci.

4. cvičení se obloukem vrací ke cvičení prvnímu. V obou cvičeních je cílem procvičení slovní zásoby. Také v tomto cvičení žáci doplňují slovíčka, tentokrát ne podle obrázku, ale podle smyslu věty.

5. cvičení má za cíl procvičit ablativ. Současně žáci pozorují, jak se v latině tvoří otázky. V závěrečné větě mají nové slovíčko Londinium (Londýn). Přestože toto slovo není součástí lekce, žáci snadno rozluští jeho význam.

6. cvičení je shrnující. Obsahuje jednak otázky, jednak koncovky nominativu i ablativu obou deklinací.

Cvičení přikládáme ve dvou formátech - bez obrázků ve formátu textu, nebo s obrázky v konečné podobě ve formátu PDF. Grafická stránka listu je vytvořena v programu, který není každému k dispozici a upravený převod do textového editoru není dobrý, navíc ho ani nelze upravovat, protože se tím zcela rozhází nabídnutý text.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek