Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Václavské náměstí v perspektivách - metodická...

Ikona prakticky

Václavské náměstí v perspektivách - metodická příručka

Ikona inspirace
Autor: M. Hes, T. Rejšková
Anotace: Metodická příručka, kterou nabízíme ke stažení, je jedním z výstupů projektu Praha sdílená a rozdělená. Cílem projektu i metodické příručky je pomocí symbolického významu místa utvářet živoucí vztah k minulosti tak, aby se stala zdrojem historického poučení a kritické interpretace vlastních dějin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence občanská » posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Praha, historie, metodická příručka, historie regionu, města/vesnice, Václavské náměstí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jak již napovídá název projektu, sledujeme, jak jednotlivá místa Prahy a jejich významy byly sdíleny, či naopak nesdíleny jejími obyvateli – nejrůznějšími jazykovými, etnickými a náboženskými skupinami, jak se do nich vpisovaly historické události, jak tyto děje zasahovaly do individuálních osudů Pražanů, do jejich vzájemného soužití, a všímáme si i významů, kterých konkrétní geografická místa mohou nabývat. Historii Prahy tak prezentujeme jako historii pluralitní. Toto pluralitní čtení historie Prahy projekt Praha sdílená a rozdělená zprostředkovává pomocí interaktivní internetové mapy, komentovaných procházek a programů pro školy.

Metodická příručka se na rozdíl od internetové interaktivní mapy a procházek, které se zaměřují na celé území Prahy, soustředí pouze na jednu geografickou část hlavního města – na Václavské náměstí. Právě Václavské náměstí je totiž místem, které je nabito symbolickými významy a které je ideálním prostorem, na němž lze konkretizovat dějinné milníky historie českých zemí ve dvacátém století. Je místem, kde se svolávají demonstrace, kam jsou umísťovány pomníky české státnosti, i místem, jehož vzhled se neustále mění v souladu s požadavky moderní doby. Zároveň je ale i místem, kde se odehrávají každodenní dramata života běžných obyvatel Prahy.

Příručka sestává z devíti listů. Každý je věnován konkrétnímu objektu či souboru objektů, které lze se studenty navštívit. Zážitek přímo na místě dějinných událostí, bohatý vizuální materiál a soubor otázek a úkolů je naučí kritické práci s historickými prameny a umožní jim vidět paralely a spojnice se současností, čímž se posílí jejich vztah k minulosti.

Místa obsažená v příručce jsou zanesena na interaktivní internetové mapě. Mapa zpracovává i celou řadu dalších témat. Z virtuálního prostoru internetu pak tato témata, osudy a dějinné události přenášejí do ulic Prahy komentované procházky. Na procházky se můžete individuálně přihlásit pomocí našich internetových stránek v záložce procházky (http://praha.mkc.cz/cz/ walks).

Internetovou mapu naleznete na stránkách www.praha.mkc.cz.

Na mapě jsou zanesena místa ilustrující multikulturní historii Prahy dvacátého století. Jde o místa každodenního setkávání jako jsou kavárny, kina, obchodní domy, ale i místa, kde se psaly „velké dějiny“, které do multikulturního soužití zasáhly.

Obsah

 • Místo paměti – paměť místa
 • Národní muzeum – list učitelský, list žákovský
 • Biografy na Václavském náměstí – list učitelský, list žákovský
 • Obchodní domy – list učitelský, list žákovský
 • Divadla a Václavské náměstí – list učitelský, list žákovský
 • Kavárny a hotely na Václavském náměstí – list učitelský, list žákovský
 • Prager Tagblatt a další tištěná média spojená s Václavským náměstím – list učitelský, list žákovský
 • Spory o dům – list učitelský, list žákovský
 • Palác Lucerna – list učitelský, list žákovský
 • Autoři metodických listů
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf8796 kBMetodická příručka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 02. 2015
Zobrazeno: 2450krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
T., Hes,. Václavské náměstí v perspektivách - metodická příručka. Metodický portál: Články [online]. 25. 02. 2015, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19749/VACLAVSKE-NAMESTI-V PERSPEKTIVACH---METODICKA-PRIRUCKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.