Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pískovna

Ikona zkusenost
Autor: JOB o. s.
Anotace: Lekce je simulací grantového řízení na využití určité lokality (zde "Pískovny"). Tři skupiny žáků představují ekology, podnikatele, propagátory volnočasových aktivit. Jednotlivé skupiny připravují projekt na využití dané lokality ve formě prezentace. Čtvrtá skupina žáků představuje grantovou komisi, která následně vybírá projekt, jemuž by přidělila grant.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Formy participace občanů v politickém životě
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dataprojektor, flipové papíry + fixy
Klíčová slova: participace, občanská společnost, projevit názor

Cíl výuky:

 • Žáci simulují průběh navrhování projektu a grantového řízení.
 • Žáci argumentují a zároveň naslouchají argumentům druhých.
 • Žáci reflektují svou komunikační činnost v průběhu aktivity.
 • Žáci vytváří projektový  záměr dle role skupiny, jež zastupují.

1. krok: Lektor vysvětlí cíle a průběh (jednotlivé kroky) aktivity. Během lekce může využít prezentaci (viz příloha).

 

2. krok: Účastníci se rozdělí na 4 skupiny.

a) grantová komise

b) zástupci ekologů

c) zástupci podnikatelů

d) zástupci propagátorů volnočasových aktivit pro děti

 

3. krok: Instrukce pro účastníky: Stali jste se účastníky otevřeného grantového řízení na využití „Pískovny“ (pozn.: místo pískovny může být /by mělo být/ využito jiné lokality, která je známá všem účastníkům simulace). Vaše zájmové skupiny mají za úkol připravit svůj projektový záměr pro využití „pískovny“. Grantová komise bude udělovat jedinému záměru 50 milionů Kč. Na přípravu máte 30 – 40 minut. Připravte prezentaci svého záměru před výběrovou komisí. Můžete si připravit obrazové, textové pomůcky apod., aby byla vaše prezentace poutavá a dobře ukazovala vaše záměry s danou lokalitou. Musíte ve svém záměru respektovat „roli“ ekologů, podnikatelů apod. Podmínkou je, že se prezentace musí aktivně (verbálně) zúčastnit všichni členové skupiny. Zástupci výběrové komise si zvolí předsedu a budou v čase přípravy sepisovat návrhy kritérií pro výběr vítězného záměru a před uskutečněním prezentací si každý sám zapíše pořadí prvních 3 – 5 kritérií, podle kterých bude doporučovat projekty. Tato informace bude „tajná“ a neměli by ji sdílet ani členové komise navzájem.

 

4. krok: Příprava prezentací a kritérií výběru.

 

5. krok: Vlastní simulace – jednotlivé skupiny (za přítomnosti ostatních zájmových skupin) přistupují před grantovou komisi a prezentují svůj záměr s lokalitou „pískovny“. Po skončení každé prezentace následuje krátká porada grantové komise, jejím cílem je domluvit se, jestli chtějí někteří členové komise položit doplňující otázky (pozn. domluva pobíhá jako za zavřenými dveřmi, ale sledují ji diváci - účastníci grantového řízení), komise může položit max. 2 otázky, na které zástupci dané skupiny bezprostředně odpovídají.

 

6. krok: Každá skupina může ještě jednou zalobovat pro svůj projektový záměr, a to tím, že sepíše a následně přečte max. 2minutovou závěrečnou řeč, ve které vyzdvihne přednosti svého záměru v protikladu k ostatním prezentovaným projektům.

 

7. krok: Každý ze členů výběrové komise zveřejní svá kritéria pro výběr a na jejich základě vysvětlí, kterému projektu a proč dává přednost. Předseda komise spočítá hlasy a vyhlásí vítěze, popř. výsledek grantového řízení. (pozn. Může se stát, že hlasy budou nerozhodné, popř. členové komise nebudou schopni rozhodnout – málo informací apod.)

 

8.   krok: Následuje reflexe simulace a celé aktivity.

a) Jaké to bylo? (pocity, dojmy)

b) Byla dodržena pravidla a role?

c) Jak komise rozhodla, jaká kritéria byla rozhodující?

d) Které dovednosti jsme rozvíjeli?

e) Jaká doporučení byste dali pro realizaci tohoto projektu s dalšími žáky?

Reflexe:

Hodnocení

 • prezentace jednotlivých skupin
 • stanovení kritérií grantovou komisí

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt624 kBPískovna - prezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 07. 11. 2012
Zobrazeno: 4886krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
S., o.. Pískovna. Metodický portál: Články [online]. 07. 11. 2012, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/16577/PISKOVNA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.