Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky?

AZ-kvíz aneb Znáte s-prvky?

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Lucie Štefanová
Aktivita AZ-kvíz s podtitulem "Znáte s-prvky" byla sestavena podle stejnojmenné TV hry jako pomůcka pro aktivní a zábavné opakování probraného tématu v chemii. Hra je určena žákům gymnázií a lze ji využít k opakování i ověření vědomostí po probrání tematického okruhu Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin.

Kvíz je zaměřen na učivo anorganické chemie, na vlastnosti, sloučeniny a využití prvků, které se označují jako s-prvky. Aktivita má žáky motivovat, proto je vhodné zvolit určitý typ odměny za správné řešení a určit pravidla hodnocení před zahájením hry.

Pravidla hry jsou stejná jako u článku Az-kvíz aneb Znáte karboxylové kyseliny?
Hra je k dispozici v aplikaci MS PowerPoint v rámci prezentace. Pokud nemáme k dispozici dataprojektor, hrací pole (pyramidu) lze připravit na fólii a promítat jej pomocí zpětného projektoru (při využití promítací fólie zakrýváme vybraná písmenka barevnými papírky, podle toho pak volíme formu hry: celá třída nebo skupiny žáků nebo dvojice), popř. namalovat na tabuli nebo připravit na čtvrtce (Hrací pole).

Cílová skupina žáků

Aktivita je podle obsahu otázek určena žákům, kteří se již seznámili s tematickým celkem Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin, a to na úrovni vyššího gymnázia. Podle současných osnov proto doporučujeme použít je např. v těchto ročnících:

 • 2. ročník čtyřletého gymnázia
 • 4. ročník šestiletého gymnázia
 • 6. ročník osmiletého gymnázia
 • volitelný seminář z chemie

Pozn. Hru lze také upravit pro ročníky nižšího gymnázia.

Využité metody
 • metoda řešení problémů
 • metoda motivační při upevnění a reprodukci poznatků, hledání souvislostí a vztahů mezi novými a již dříve pochopenými vědomostmi z chemie i běžného života
 • aktualizace vědomostí a pochopení chemických principů, začlenění interdisciplinárních vztahů
Organizace činnosti

Hru lze hrát více způsoby, podle možností učitele a žáků a vybavení učebny.
Hrají:

 • dva žáci proti sobě (práce ve dvojicích)
 • dvě dvojice (trojice) proti sobě (skupinová práce)
 • dvě větší skupiny proti sobě, třetí malá skupina působí jako porota a pomáhá učiteli-moderátorovi soutěže se zajištěním objektivity (zapojení celé třídy do aktivní činnosti)

Realizaci hry má na starosti učitel. Připraví hrací pole a seznam otázek, podle počtu žáků ve třídě zvolí uspořádání a případně velikost hracích skupin. Učitel vystupuje v roli moderátora, který udržuje chod hry, zadává žákům otázky a rozhoduje o správnosti jejich odpovědí, přiděluje barevná pole po zodpovězení otázek. Hraje-li hru celá třída, je vhodné zvolit si menší skupinu žáků, kteří pomáhají učiteli (např. hlídají čas, správnost odpovědí, regulérnost volby otázek atd.).

Vyhodnocení

Žáci by měli znát kritéria a způsoby hodnocení aktivity již před jejím zahájením. Volba způsobu hodnocení záleží na každém učiteli. Důležité je žáky motivovat pro další vzdělávání a vzbudit v nich i soutěživého ducha.

Možnosti způsobu hodnocení
 • slovní hodnocení - lze ocenit i rozvoj dovedností
 • klasifikace na základě:
  • počtu správných odpovědí
  • systému bodování = bodového ohodnocení každé otázky
 • sebehodnocení žáka - individuální i skupinové hodnocení
Závěr

Pomocí AZ-kvízu si žáci upevní své znalosti z tematického celku anorganické chemie Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Seznámí se s využitím, vlastnostmi a sloučeninami s-prvků a procvičí si je. Žáci se sami mohou přesvědčit, že se s chemií setkávají na každém kroku.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt150 kBprezentace
pdf31 kBhrací pole
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám