Odborný článek

Metoda kruhu

21. 12. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautor
Liana Kúthová

Anotace

Příspěvek obsahuje námět jak využívat metodu kruhu při práci s dětmi. Metoda kruhu je určena pro 5 - 6 leté děti předškolního věku.

Pojďte, děti, sedneme si do kruhu. Sednout si do kruhu, znamená pro děti pokyn, který jim dáváme, když potřebujeme:

  • podnítit zájem dětí o další činnost;
  • požádat děti o jejich názor na určitý postup při výuce;
  • zaměřit komunikaci ke vzdělávacímu cíli, něco například upřesnit, ozřejmit, vysvětlit;
  • rozvíjet dovednost společně diskutovat;
  • nabídnout dětem příležitost, aby mohly hovořit o aktuálních problémech, navrhovat řešení;
  • vytvářet myšlenkové mapy;
  • aby se děti učily reagovat na názory druhého, předkládat argumenty;
  • rozvíjet vztahy mezi dětmi, vytvářet soudržnost, rozvíjet pocit sounáležitosti a přijetí;
  • vytvářet bezpečné prostředí pro všechny děti.

Speciální metodou práce v kruhu je komunitní kruh. Cílem komunitního kruhu je podporovat rozvoj vztahů, vytváření prosociálních postojů, např. rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti.

Dovednost naslouchání je určitým výrazem respektu k druhým lidem. Umět naslouchat je předpokladem vytváření dobrých vztahů. Bez naslouchání by metoda kruhu nebyla účinná. Pravidlem pro zajištění vzájemného naslouchání je, že právo mluvit má jen ten, kdo drží v ruce určitý předmět. My používáme kamínek, případně mušličku. Tu si děti postupně předávají jeden druhému. Když je potřeba vstoupit do řeči dítěti, které právě mluví, kamínek si vyžádáme, řekneme, co je třeba a opět ho dítěti vrátíme. Když někdo z dětí, na koho přišla řada, nechce mluvit, nenaléháme, ale vybídneme dítě, aby kamínek podalo dál. Tím, že dítě odmítne něco sdělit, využívá práva nemluvit a současně se učí rozhodovat. Respektujeme i skutečnost, že v mnoha případech je proces vzdělávání důležitější, než momentální výsledek.

V případě, že někdo řekne něco nevhodného, nedovolíme, aby se mu ostatní děti za to vysmívaly. Přijímáme všechny názory, ale dáváme pozor, abychom neřešili nevhodné situace a problémy konkrétních dětí. Úctu si zaslouží všechny děti, i ty, které se učí přemýšlet, reagovat a zaujímat svůj postoj.

Jak nám pomáhá metoda kruhu?

Hodně záleží na tom, jakými metodami se cíl výuky naplňuje. Metodu kruhu využíváme i při pohybových a hudebně pohybových hrách, při orientaci v prostoru a rozvíjení pohybových dovedností. Při vytváření myšlenkové mapy metoda kruhu inspiruje děti k diskusi, podněcuje k promýšlení problémů. Děti se seznamují s různými nápady a názory, učí se formulovat vlastní odpovědi, vyslechnout druhého, akceptovat rozmanité myšlenky, navzájem se povzbuzovat. V komunitním kruhu se děti učí respektovat jeden druhého i být respektovány.

Vytváříme myšlenkovou mapu
1. Vytváříme myšlenkovou mapu
Autor © Alžběta Palatinová

Literatura a použité zdroje

[1] – KOPŘIVA, P.; KOPŘIVOVÁ, T. et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005. ISBN 80-901873-6-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 12. 2010
Inspirativní využití metody kruhu, které vede děti k samostatnému přemýšlení a vyjádření vlastního názoru a zároveň respektování názoru druhých.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída