Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Vánoce stokrát jinak
Odborný článek

Aktivita: Vánoce stokrát jinak

28. 7. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších rituálů v roce jsou Vánoce. Tato aktivita vede ke zkoumání rozdílných přístupů k Vánocům i srovnání dnešní podoby svátku s jeho původním smyslem vycházejícím z biblického příběhu.

Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších rituálů v roce jsou Vánoce. Tato aktivita vede ke zkoumání rozdílných přístupů k Vánocům i srovnání dnešní podoby svátku s jeho původním smyslem vycházejícím z biblického příběhu.

Cíl uvědomění si rozmanitosti způsobů oslav Vánoc a jejich porovnání s biblickým textem.

Formy práce – samostatná práce, práce v malých skupinkách, diskuze.

Pomůcky – Bible.

Popis v krocích

Krok 1: Nechte žáky napsat na kousek papírku to, jak se doma slavily Vánoce (jak se zacházelo s dárky, postavou Ježíška atd.) a jaký příběh se k nim pojil (Ježíšek nosí dárky, uvidíš zlaté prasátko apod.).

Krok 2: Rozdělte žáky do skupinek a pozvěte je, ať si vánoční příběhy vzájemně převyprávějí a připojí i rituály a symboliku, kterou mají spojenou se slavením Vánoc doma. Úkolem je, aby hledali podobnosti a rozdíly mezi způsobem slavení Vánoc.

Krok 3: Nechte žáky prezentovat výsledky jejich práce v malých skupinách. Poté diskutujte s celou třídou, jaké aspekty by rádi zachovali, až budou jednou Vánoce slavit s vlastními dětmi.

Krok 4: Přečtěte žákům biblický text z evangelia podle Lukáše, 1, 5–37 a 2, 1–20 (viz příloha k tomuto textu).

Krok 5: Debatujte s žáky o tom, v jakých aspektech se liší příběh, který slýchali doma, od biblického textu. Dejte žákům za domácí úkol vypátrat, jak a kdy se stalo, že nastaly odchylky v interpretacích této události a že se dnes Vánoce slaví tak, jak se slaví.

Zdroj MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, 2010, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.


a
b

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha – Vánoce stokrát jinak

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Bible.