Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Tohle není spravedlivé
Odborný článek

Aktivita: Tohle není spravedlivé

19. 7. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Jeden z příkladů, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. Aktivita se zaměřuje na způsob, jak lze při zpracování konkrétního dialogu nahlédnout odlišné pochopení a zvnitřnění hodnot. Článek je kapitolou z publikace „Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu”, kterou vydala společnost Člověk v tísni jako příručku pro výuku multikulturní výchovy.

Uvádíme další příklad, jak je možné využít metodický materiál www.czechkid.cz. V této aktivitě se zaměříme na způsob, jak lze při zpracování konkrétního dialogu nahlédnout odlišné pochopení a zvnitřnění hodnot.

Cíl – reflexe způsobů komunikace, rozdíly v porozumění hodnotám.

Formy práce – práce v malých skupinkách, diskuze.

Pomůcky www.czechkid.cz.

Popis v krocích

Krok 1: Seznamte žáky s postavami Pavly, Jamiho, Magdy, Dana a Tima.

Krok 2: Rozdělte žáky do skupinek a zadejte úkol, jehož cílem je napsat dialog pokračování této výchozí scénky tak, aby znázorňoval, co si skupinka myslí o hodnotě „spravedlnost”.

Výchozí situace: děti z Czechkid se rozhodnou, že si vyjedou na výlet. Sraz je ráno v 9.00 hod. na autobusové zastávce. Dohodnou se, že každý si platí cestu a každý vezme několik vuřtů, aby si je někde v lese mohli opéct. Všichni už jsou na zastávce, autobus se objevuje v dálce a míří k nástupišti, ale Pavla nikde. Jen co autobus zastavil, Pavla se vyřítí zpoza rohu i se psem Plastym a volá: „Ahoj, sorry, já jsem zaspala a hrozně se omlouvám, ale zapomněla jsem buřty”. Doběhne až k ostatním, sáhne do kapsy a doplňuje: „Ježkovy oči, já s sebou nemám ani peníze”.

Krok 3: Nechte jednotlivé skupinky přečíst vzniklé dialogy. Po přečtení hledejte spolu s žáky rozdíly ve vnímání spravedlnosti v jednotlivých dialozích.

Zdroj

MORVAYOVÁ, P., MOORE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, 2010, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

a

b

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Psychosociální aspekty multikulturality
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

www.czechkid.cz