Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktivita: Krakonoš trochu jinak
Odborný článek

Aktivita: Krakonoš trochu jinak

11. 6. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Aktivita z publikace „Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu” pracuje s našimi stereotypními předsudky a představami o kladných pohádkových postavách. Je založena na diskuzi a opírá se o čtení různorodých mediálních textů. Přispívá k reflexi našeho vnímání druhých lidí.

V některých pohádkách se lze setkat s tím, že hranice mezi dobrem a zlem je tak trochu setřena – postavy, u kterých automaticky očekáváme kladné chování, se zachovají podle, jiné, u kterých bychom čekali zlé chování, jsou najednou oběťmi. U takových momentů v pohádkách lze velmi hezky reflektovat jednotlivé způsoby chování a jejich hodnocení jednotlivci. Každý z nás má v konkrétní situaci možnost zachovat se určitým způsobem, který mu připadá správný. Pojetí toho, co je správné, často velmi úzce souvisí s předchozími zkušenostmi, lidmi, se kterými se setkáváme, tichým vnitřním hlasem, který nám našeptává, co je správné. V tom se mezi sebou jednotlivci odlišují a právě tyto odlišnosti lze také využít pro práci s příběhy.

Jednou z hezkých ukázek pohádky, která vzbuzuje řadu emocí kvůli relativizaci dobra a zla, je například pohádkový seriál Krkonošské pohádky. Pro inspiraci při práci s touto aktivitou je uveden v příloze text od Tomáše Baldýnského, uveřejněný v pravidelné rubrice Poslední slovo v Lidových novinách. Rádi bychom se v této aktivitě zaměřili na posuzování konkrétního chování u jednotlivých postav a hlouběji se zamysleli nad postavou Krakonoše.

Cíl Reflexe jednotlivých způsobů chování a jejich hodnocení.

Formy práce – Diskuze, práce v malých skupinkách.

Pomůcky – Krkonošské pohádky, díl Jak Trautenberg vystrojil hostinu pro štěpanického barona.

Pohádka Krakonoš a Kačenka v knize MOTLOVÁ, M., BARÁNKOVÁ, V. Český špalíček. Euromedia Group k. s., 2006.

Pohádka Krakonošovy dukáty v knize MOTLOVÁ, M., BARÁNKOVÁ, V. Český špalíček. Euromedia Group k. s., 2006.

Krok 1 Pusťte žákům díl Jak Trautenberg vystrojil hostinu pro štěpanického barona z večerníčkového cyklu Krkonošské pohádky.

Krok 2 – Rozdělte žáky do třech skupin. Každá z nich se bude zamýšlet nad chováním některých postav ze zhlédnutého večerníčku (Krakonoš alias Štěpanický baron, Trautenberk a Anče, Kuba, hajný).

Krok 3 – Ve skupinkách mají žáci za úkol vzpomenout si na konkrétní situace ze zhlédnutého dílu, kdy se postava, kterou zpracovávají, chovala podle nich dobře a kdy se chovala špatně. Příklady mají být velmi konkrétní, žáci by měli zdůvodnit, proč se v dané situaci podle nich postava chovala dobře nebo špatně.

Krok 4 – Jednotlivé skupinky představují výsledky své práce – ostatní skupinky mohou souhlasit nebo nesouhlasit, diskutovat o tom, které chování je dobré a které špatné.

Krok 5 Zeptejte se žáků, zda je něco při práci překvapilo. S velkou pravděpodobností to bude podlé chování Krakonoše. Zeptejte se, jak si postavu Krakonoše představovali. Zda je podle nich kladným nebo záporným hrdinou.

Krok 6 Přečtěte žákům pohádku Krakonoš a Kačenka. Diskutujte s nimi, jaké vlastnosti má Krakonoš v této pohádce a v čem je jeho chování podle nich dobré či špatné. Pokud se bude jejich vnímání postavy Krakonoše zásadně lišit v jejich představě a v obou pohádkách, diskutujte s nimi o tom, jak se to stalo, že mají pozitivní obraz Krakonoše – kdo jim o něm vyprávěl a co. Na závěr diskuze můžete reflektovat, jak moc na žáky příběh zapůsobil, jak je oslovil a jaké hodnoty z příběhu pro ně mají největší váhu.

Zdroj – MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

 

a

b

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha – Krakonoš trochu jinak

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Blažek
25. 1. 2011, 23:52
Výborná aktivita! Vznikla velmi zajímavá diskuze. Jedna skupina brala jako klad, že Anče a spol. poctivě dělají, co po nich pán chce. Druhá to naopak hodnotila záporně. Máme pány poslouchat nebo ne? A pokud ano, za jakých podmínek? Docela zásadní debata o fungování člověka ve společnosti, a to prosím pěkně s dětmi v primě :-)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída