Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktivita: Není čert jako čert
Odborný článek

Aktivita: Není čert jako čert

24. 5. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Jedna z aktivit pro multikulturní výchovu z publikace Dvakrát měř, jednou řež z autorské dílny společnosti Člověk v tísni o. p. s.

V této aktivitě se zaměříme na postavu čerta a odlišné vlastnosti, které jsou s ním spojovány. K tomuto zamyšlení nás vede fakt, že postava čerta se může v různých pohádkách lišit a některé odlišnosti lze vysledovat v návaznosti na jazykové prostředí. V němčině, ale třeba také v holandštině, totiž nelze odlišit čerta od ďábla, protože pro obě postavy existuje jen jedno slovo, totiž ďábel. To samozřejmě výrazně ovlivňuje představu o tom, co takový čert-ďábel dělá a jaké má vlastnosti.

Čert v českých pohádkách může být na rozdíl od ďábla i postavou pozitivní. Pochází sice z pekla, člověk nikdy neví, co od něj může přesně čekat, ale zároveň může být pomocníkem a rošťákem, který svými taškařicemi pomáhá dobrým a škodí zlým lidem. Ďábel je v našem jazykovém prostředí většinou ztělesněním pouze zlého principu. Kromě ďábla vystupuje v pohádkách také Lucifer, který bývá vládcem pekla. Lucifer často představuje poslední instanci, která v pekle rozhoduje.

Kvůli tomu, že např. v němčině a holandštině existuje jen postava ďábla, je tato postava často spojována s oním temným, zlým principem, je a priori nebezpečná, a i proto ji v pohádkách najdeme málokdy. A když, tak nikdy ve veselé a hravé čertovské podobě, ani ve spravedlivé luciferovské verzi.

V této aktivitě se tedy zaměříme především na to, jaké vlastnosti se s čertem a jeho variacemi spojují a jak jsou ztvárněny v jednotlivých pohádkách. Na pomoc si vezmeme dvě tradiční pohádky z českého okruhu a jednu německou.

Cíl: Reflexe rozdílných vlastností vážících se k jedné pohádkové postavě. Zamyšlení nad hodnotami, které postavy ztělesňují.

Formy práce: Samostatná práce, diskuze, práce v malých skupinách.

Pomůcky: Pohádka Čertův švagr v knize NĚMCOVÁ, B. Pohádky Boženy Němcové. Praha : 1968.

Pohádka Čert a Káča (k dohledání např. http://www.detskestranky.cz/clanek/931-cert_a_kaca.htm).

Pohádka Čert a jeho babička (k dohledání např. na http://www.detske-hry.com/cert-a-babicka2.htm).

Popis v krocích

Krok 1: Napište na tabuli slova čert – ďábel – Lucifer a spolu s dětmi zapisujte pod jednotlivé postavy vlastnosti, které se jim u těchto postav vybaví.

Krok 2: Rozdělte žáky nebo studenty do třech skupinek a do každé jim dejte k přečtení jednu z pohádek (Čertův švagr, Čert a Káča a Čert a jeho babička). Ve skupinkách pak mají žáci nebo studenti za úkol charakterizovat čerta z jejich pohádky.

Krok 3: Každá ze skupinek představí svého čerta a srovná ho s původními vlastnostmi uvedenými na tabuli. Zkusí zařadit čerta podle toho, kterému souboru vlastností je nejblíže.

Krok 4: Na závěr můžete spolu s dětmi diskutovat, jak se jednotlivé interpretace čerta mohou odlišovat. V závěru můžete použít informaci, že např. v německém nebo holandském jazykovém okruhu neexistuje slovo označující hodného nebo spravedlivého čerta.

Zdroj

MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

Literatura a použité zdroje

[1] – MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř, jednou řež. Člověk v tísni o. p. s., 2010.
[2] – NĚMCOVÁ, Božena. Pohádky Boženy Němcové. Praha, 1968.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída