Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > IT FITNESS 2010 – Otestujte si své IT znalosti
Odborný článek

IT FITNESS 2010 – Otestujte si své IT znalosti

17. 3. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dům zahraničních služeb

Anotace

Dům zahraničních služeb nabízí školám i široké veřejnosti IT FITNESS test, který hodnotí úroveň dovedností a znalostí v oblasti počítačů a dalších moderních informačních a komunikačních technologií. Test byl představen jako součást celoevropské kampaně Evropský týden IT dovedností 2010 (E-Skills Week 2010), jehož hlavní aktivity probíhaly v týdnu od 1. do 5. března. Aplikace IT Fitness bude na stránkách DZS dostupná do poloviny dubna 2010, poté bude test ukončen. Součástí testu je také soutěž o hodnotné ceny. Ty budou uděleny ve dvou kategoriích – jednotlivci a školy.
Logo větší

Dům zahraničních služeb nabízí školám i široké veřejnosti IT FITNESS test, který hodnotí úroveň dovedností a znalostí v oblasti počítačů a dalších moderních informačních a komunikačních technologií. Test byl představen jako součást celoevropské kampaně Evropský týden IT dovedností 2010 (E-Skills Week 2010), jehož hlavní aktivity probíhaly v týdnu od 1. do 5. března. Aplikace IT Fitness bude na stránkách DZS dostupná do poloviny dubna 2010, poté bude test ukončen. Hlavní cíl IT Fitness spočívá v možnosti otestování si svých dovedností v oblasti ICT, snaží se také rozpoutat diskuzi o nezbytnosti tzv. e-Skills pro kvalitnější život v 21. století. Na tvorbě testu s Domem zahraničních služeb spolupracovala také Jednota školských informatiků (www.jsi.cz).

IT FITNESS obsahuje 32 otázek z teorie i praxe ICT, po jejichž kompletním vyplnění obdrží každý účastník hodnotící certifikát s procentuální úspěšností, který bude možné vytisknout a uložit.

Součástí testu je také soutěž o hodnotné ceny. Ty budou uděleny ve dvou kategoriích – jednotlivci a školy. Hlavními cenami jsou kvalitní netbooky, účastníci však mohou získat i velké množství drobnějších cen. Do soutěže postupuje každý, kdo vyplní testovou i sebehodnotící část, výsledek testu není rozhodující. Výherci budou vylosováni a vyhlášeni po skončení testu, tedy v průběhu druhé poloviny dubna 2010.

Srdečně Vás zveme k účasti v soutěži a testu, který můžete zařadit např. jako oživení některé z vyučovacích hodin výpočetní techniky, či ho nabídnout Vašim žákům a studentům jako krátkou aktivitu v jejich volném čase. Více informací a samotný test naleznete na následujícím odkazu: http://www.dzs.cz/itfitness.

Budeme se také těšit na Vaše postřehy, návrhy či kritické poznámky k obsahu a formě testu na našem diskuzním fóru IT FITNESS. Zároveň věříme, že test IT Fitness přispěje k novému pohledu na svět počítačů a moderních komunikačních technologií.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Veronika Řehořová: veronika.rehorova@naep.cz
Mgr. Barbora Grečnerová: barbora.grecnerova@naep.cz

Jak postupovat, chcete-li se soutěže zúčastnit jako ŠKOLA

V případě, že má Vaše škola zájem zúčastnit se soutěže o netbook a další ceny, je nutné ji zaregistrovat jako „samostatnou jednotku” dle následujících instrukcí:

1. Zvolit jednoho učitele školy, který se sám do testu zaregistruje jako první, vyplní registraci a zadá údaje o své škole. Potom ihned test přeruší a zkusí registrovat nového uživatele, přičemž si v zobrazené tabulce škol opíše číslo školy.

2. Žákům/studentům (v hodinách, e-mailem, na školním internetu) je nutné sdělit, že při registraci je možné vybrat toto konkrétní číslo školy tak, aby se více žáků školy neregistrovalo pod různými jmény téže školy. Údaje bez hvězdičky při registraci není nutné vyplňovat.

3. Test doporučujeme škole zařadit do výuky v posledních ročnících základních škol, dále je již v každém případě vhodný pro středoškolské studenty. IT Fitness nebyl tvořen se záměrem pokrýt oblast nějakého konkrétního rámcového vzdělávacího programu. Dle našich zkušeností by však šikovní žáci v základních školách měli cca 60 procent testu dosáhnout. Pokud chcete z testu vytěžit skutečně relevantní ohodnocení znalostí, neměli by žáci/studenti používat internet v otázkách 1 až 25. V případě ostatních otázek je internet nezbytný.

4. Časový průběh hodiny v rozsahu 45 minut s testem – protože test není na čas a žáci mohou používat internet, doporučujeme při této časové dotaci test zařadit a 10 minut před koncem hodiny žáky upozornit, aby si v testu prohlédli své odpovědi a NEKLIKALI na tlačítko vyhodnotit. Test se nevyhodnotí, pokud žák nevyplní alespoň 80 procent otázek. Za domácí úkol nebo v další hodině mohou žáci/studenti test dokončit, avšak s nezbytnou podmínkou: mají k dispozici své původní přihlašovací jméno a heslo zadané při registraci. Na jeden e-mail NELZE registrovat více pokusů o test. Pokud před koncem hodiny žák nestihne test dokončit, nemusí ho ukládat, pouze se tlačítkem DALŠÍ „proklikne” na následující stránku testu, čímž se jeho odpovědi uloží on-line a může následně prohlížeč zavřít. Žáky upozorněte, že je nutné si zapamatovat jméno a heslo, aplikace neposílá zapomenutá hesla!

5. Časový průběh hodiny v rozsahu 90 minut s testem – postup jako v bodě 4, je zde však garantované zvládnutí testu se všemi otázkami.

6. Pokud se jako škola chcete zúčastnit soutěže, je nezbytné, aby studenti vyplnili také sebehodnotící část testu. Do slosování budou zařazeni za Vaši školu jen ti žáci, kteří vyplní obě testové části.

7. Při vyplňování jakýchkoli osobních údajů žáky/studenty informujte, že je dodržován zákon o ochraně osobních údajů a tato data budou sloužit výhradně k identifikaci výherců. Data bez osobních údajů se sbírají pouze pro anonymní statistické vyhodnocení.

8. V případě dotazů použijte naše speciální fórum, na kterém Vám pomohou učitelé z jiných škol či administrátoři testu.

Logo větší
Logo většía

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dům zahraničních služeb

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.