Odborný článek

Cestovní kancelář

29. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Projekt, během kterého žáci tvoří katalog cestovní kanceláře a prezentují jednotlivé destinace na pomyslném veletrhu cestovního ruchu. Využívají přitom svých vlastních zkušeností z prázdninových cest.

Cíl

Cílem projektu bylo vytvořit společně katalog cestovní kanceláře poukazující na turisticky zajímavá místa u nás i v zahraničí, která žáci během prázdnin navštívili, a prezentovat je na našem pomyslném veletrhu cestovních kanceláří.

Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva různých předmětů.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Téma projektu: Místa, která stálo za to o prázdninách navštívit

Projekt se uskutečnil ve čtvrtém ročníku a věnovali jsme mu celý měsíc září. Téma i jednotlivé činnosti se prolínaly do všech předmětů.

Zadání úkolů pro žáky:

 • společně vymyslete poutavý název cestovní kanceláře
 • shromážděte informace o zajímavém místě, které jste o prázdninách navštívili a které chcete v katalogu publikovat
 • obstarejte si obrazový materiál
 • vytvořte svoji část katalogu, ve které ostatním přiblížíte místo své dovolené (výletu)
 • prezentujte toto místo na „veletrhu cestovního ruchu“

V září jsme se všichni sešli po prázdninách ve škole plni dojmů a zážitků z našich prázdninových cest. Místo tradičního společného vypravování o tom, kde a co jsme zažili, jsme se tentokrát všichni stali průvodci naší cestovní kanceláře.

1. Nejprve jsme pro ni vymýšleli vhodné jméno. Dostala název ŠŤASTNÉ DĚTI.

katalog CK Šťastné děti
1. Katalog CK Šťastné děti

2. Každý si zvolil destinaci, kterou o prázdninách navštívil a kterou bude v našem katalogu prezentovat.

3. Následovala diskuze a vytváření představ o konkrétní podobě katalogu, který jsme se rozhodli vytvořit.

4. Zájezdy žáci roztřídili na tuzemské a zahraniční, pobytové, poznávací či kombinované. Hledali v mapách, zakreslovali polohu, doplňovali si informace na internetu, shromažďovali obrázky a fotografie, prohlíželi si katalogy skutečných cestovních kanceláří, osvojovali si množství nových pojmů atd.

5. Každý poté vytvořil svou stránku/stránky katalogu, kde propagoval místo své dovolené či výletu a snažil se potencionální zákazníky motivovat k jejich návštěvě.

katalog - tuzemské zájezdy
2. Katalog - tuzemské zájezdy
katalog - zahraniční zájezdy
3. Katalog - zahraniční zájezdy

6. Žáci společně vytvořili titulní stránku. Všechny své práce svázali, a tak vznikl katalog naší cestovní kanceláře Šťastné děti. Kdo měl zájem, mohl (může) si ho zapůjčit domů a pochlubit se společnou prací či inspirovat rodiče k výletu nebo dovolené. Vzhledem k obsáhlosti katalogu by jeho barevné kopírování bylo nákladné.

7. Na závěr se konal veletrh cestovních kanceláří, na kterém žáci představovali zájezdy. Konkurence byla velká a každý se snažil „prodat“ právě ten svůj. Nezáleželo ani tak na tom, jak daleko se někdo o prázdninách podíval, ale spíše na tom, jak poutavě o daném místě uměl vyprávět. Někteří si pro svou prezentaci přinesli i různé předměty, fotografie apod. Zjistili jsme, že i v našem okolí je spousta krásných míst, kde jsme nebyli a které by jistě stálo za to vidět.

Reflexe

Práce na projektu žáky bavila a celý měsíc daným tématem žili. Osvojili si mnoho nových poznatků a své izolované znalosti si dali do souvislostí. Při tvorbě své stránky v katalogu cestovní kanceláře mohli využít svou kreativitu i výtvarné cítění. Všichni se snažili o dobrou práci, aby katalog – jejich společné dílo – vypadal co nejlépe. Každý si ho mohl také na závěr odnést domů, pochlubit se či doporučit rodičům tip na výlet nebo příští dovolenou.

Projekt je vhodné zařadit na začátek školního roku, kdy si s žáky sdělujeme své dojmy z prázdnin.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 4. 2010
Projekt vychází z prožitků žáků, rozvíjí jejich tvořivost, podporuje spolupráci školy a rodiny.

Hodnocení od uživatelů

Veronika Prouzová
2. 5. 2010, 21:33
Skvělý nápad na začátek školního roku. Děkuji.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Katalogy cestovních kanceláří, dostupná literatura, mapa světa, Evropy a ČR, obrazové a propagační materiály z navštívených míst, slepá mapa Evropy a ČR, výtvarný materiál, počítačová učebna, internet

Vazby na materiály do výuky: