Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jede, jede poštovský panáček
Odborný článek

Jede, jede poštovský panáček

11. 12. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Děti prostřednictvím praktické ukázky (exkurze) a následných činností a her získávají poznatky o významu pošty a o práci jejích zaměstnanců. Některé z navazujících činností vedou děti k zamyšlení, čím udělat radost svým blízkým, ale i cizím handicapovaným lidem. Svým dětským způsobem se snaží pomoct.

Úvod

Děti se na exkurzi seznámily nejen s významem pošty pro člověka, ale i prací zaměstnanců pošty, jako je vedoucí pošty a doručovatel. S dětmi jsme se zapojili do akce „nakresli pohlednici". Děti kreslily pohlednice, které byly vydraženy. Výtěžek akce připadl organizaci zajišťující pomoc lidem s postižením zraku a nevidomým.

Cíl

Seznámit děti s činností pošty a její hlavní funkcí, seznámit se se základními informacemi zasílání poštovních zásilek. Uvědomit si, že děti samy mohou prostřednictvím kreslení pohledů pomoci nemocným lidem a udělat radost svým blízkým.

Odkud k nám přišel pohled

Pomůcky: pohled zaslaný do konkrétní mateřské školy.

Popis činnosti

V ranním komunitním kruhu ukáže učitelka dětem pohled a naváže s nimi rozhovor:

 • odkud si myslí, že pohled přišel
 • od koho přišel
 • jak se dostal až do školky
 • kdo nám ho přinesl
 • jak paní listonoška věděla, že patří dětem do naší mateřské školy
 • co na pohledě musí být, aby došel na správné místo a ke správnému člověku apod.

Učitelka prozradí dětem, kdo jim pohled poslal, odkud, seznámí je s obsahem textu na pohledě a společným rozhovorem je dovede k informacím o správném doručování pohledů, dopisů a balíčků.

Návštěva pošty

Pomůcky: ukázka různých věcí na poště – váha na balíky, razítka, známky, dopisy a další.

Popis činností

Po předchozí domluvě s pracovnicí místní pošty jsme se šli s dětmi podívat na poštu. Pracovnice pošty děti uvítala a zavedla je za poštovní přepážku. Následoval rozhovor s dětmi, zda vědí, k čemu pošta slouží, kdo již byl na poště a jak to udělat, když chceme někomu něco poslat a co všechno můžeme posílat. Vysvětlila dětem, že balíky, balíčky, psaní a pohlednice jsou poštovní zásilky.

Následovala ukázka s vysvětlením, co vše na poště mají a k čemu to slouží.

 • Pracovnice pošty dětem ukázala velkou váhu, kde se váží balíky a balíčky, které lidé někomu posílají. Vysvětlila, že balíčky se zde váží pouze do 50 kg a aby děti měly větší představu, postupně se každý zvážil, paní vedoucí zapsala váhu a sdělila, zda by takto těžký balíček mohla odeslat nebo ne.
 • Ukázala dětem, jaké druhy zásilek máme – PSANÍ a BALÍKY, a ty se dále dělí na jednotlivé druhy. Vedoucí pošty dětem ukázala, kde má být umístěna adresa příjemce, adresa odesílatele, co to adresa je, jakým způsobem jsou zásilky označeny nálepkami, například přeprava zvířat (nálepka s obrázkem králíka), křehkého obsahu (nálepka s obrázkem skleničky), vysvětlila, co to je známka (hodnoty, obrázky), poštovní razítko, kam je umisťováno, otisk poštovního stroje.
 • Co se děje na poště poté s dopisy, pohledy a balíčky – zváží se, zkontroluje se, zda je tam správná známka, adresa a orazítkuje se. Na balíky se dolepí další potřebné nálepky – všechny děti si vyzkoušely lepit poštovní nálepky na obálky a balíky a razítkovat je.
 • Děti měly také možnost vidět velký železný trezor, který jim pracovnice pošty otevřela a vysvětlila, že se tam ukládají cenné věci a větší obnos peněz, proto je důležité trezor dobře zabezpečit.

Na závěr každé dítě dostalo balónek a „pošťáckou" papírovou čepici. Paní z pošty děti pochválila za jejich pozornost, poděkovala jim za návštěvu a sdělila jim, že se bude těšit, až přijdou na poštu poslat nějaký pohled nebo dopis.

1. Děti se vážily na velké váze, kde se váží balíky.

Vážení dětí na poštovní váze
2. Vážení dětí na poštovní váze.

3. Co musí být na dopisu, aby došel na správné místo?

Lepení známek a dalších nálepek na dopisy
4. Lepení známek a dalších nálepek na dopisy.

5. Razítkování dopisů.

Ukázka trezoru
6. Ukázka trezoru.
Navštívili jsme poštu
7. Navštívili jsme poštu.

Co jsme viděli na poště

Pomůcky: fotky dětí z návštěvy pošty, pastelky, čtvrtky.

Popis činnosti

Děti si prohlíží fotografie z návštěvy pošty, učitelka s nimi vede rozhovor o tom, co na poště viděly, k čemu pošta slouží, co musí být na dopisu, jak to udělat, když bychom chtěli poslat balík, apod. – opakování základního významu pošty. Na základě svých poznatků děti kreslí výkresy o tom, co je na poště nejvíce zaujalo (velká váha na balíky, trezor, lepení nálepek na balíky, razítkování dopisů apod.).

Nácvik písně Jede, jede poštovský panáček

Pomůcky: tematické obrázky, klávesy.

Popis činnosti

Učitelka naváže rozhovor s dětmi – ptá se, kdo nám do mateřské školy nebo domů přinese dopis, pohled nebo balík, který nám někdo posílá. Pomocí obrázků vysvětluje dětem, jak roznáška poštovních zásilek fungovala dříve a jak nyní. Učitelka zazpívá dětem novou písničku o poštovním panáčkovi, který vozil pohledy, dopisy a balíky na voze taženém koňmi. Děti se postupně seznámí s písní opakováním jednotlivých slok, vytleskáváním, dramatizací.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ, Alena. Lidové písničky a hry s nimi. Praha : Portál, 1999, str. 68. ISBN 80–7178–323–4.

Výroba poštovních známek

Pomůcky: bílé samolepky, pastelky, dětská razítka.

Popis činnosti

Učitelka připomene dětem, že jim paní na poště ukazovala poštovní známky s různými obrázky (motivy) – květiny, lidé (významné osobnosti, například pan prezident), zvířata apod. Dá dětem k dispozici další známky s různými motivy, které si prohlížejí. Učitelka jim navrhne, že by si mohly známky vyrobit. Rozdá dětem pásky s bílými samolepkami (na každém pásku je 6–8 samolepek. Na jednotlivá políčka (samolepky) děti kreslí různé motivy známek – sluníčka, strom, květinu, domeček apod. Místo kreslení pastelkami mohou rovněž využít tiskání různými dětskými tiskátky, ale kreslení více rozvíjí fantazii a představivost dětí. Tyto „poštovní známky" děti využijí při dalších hrách „na poštu", kdy je odlepují z pásky a lepí na pohledy a dopisy dětí.

Kdo je to filatelista

Pomůcky: filatelistická alba.

Popis činnosti

Učitelka přinese dětem na ukázku několik alb se sbírkou známek. Vysvětlí, že lidem, kteří se zabývají sbíráním různých druhů známek, se říká filatelisté. Ve sbírkách filatelistů se nacházejí známky různé hodnoty a některé z nich jsou opravdu vzácné. Nejvzácnější známka na světě nese jméno Modrý Mauricius (ukázka na obrázku např. z internetu). Učitelka vypráví dětem příběh této známky:

Roku 1847 se stal vzdálený ostrov Mauricius v Indickém oceánu (ukázka ostrova na mapě a globu – pro představu dětí) první britskou kolonií, která vydala poštovní známky. Vyryl je Joseph Barnard, hodinář, v hlavním města ostrova Port Louis. Známky mají primitivní portrét královny Viktorie. Většinu těchto známek použila manželka guvernéra Lady Gomm na pozvánky na ples. Známek bylo vytištěno málo, a proto ty které se dochovaly dodnes, jsou velmi vzácné.

Děti si prohlížejí alba se známkami a známky na obrázcích z internetu. Učitelka vede s dětmi rozhovory o různých známkách – motivy, velikosti známek, z jaké země pocházejí, ze kterého roku apod.

Hra na poštu

Pomůcky: nábytek ze třídy, papírová krabice, čtvrtky, pastelky, nálepky, známky, samolepky, dětská razítka, papírové čepice se znakem pošty.

Popis činnosi

V prostoru třídy si vytvoříme poštovní úřad – použijeme dva malé stolky, židličky, papírovou krabici, do níž vyřízneme otvor a bude sloužit jako poštovní schránka. Dále si připravíme dětská razítka a různé samolepky nebo nálepky. 3–4 děti budou pracovníci pošty, budou sedět u stolků s připraveným materiálem a nasadí si papírové poštovní čepice. Ostatní děti sedí u stolků, kde na malé kartičky (pohledy) z tvrdého papíru (použijeme čtvrtky nebo jakýkoliv jiný tvrdší papír) kreslí obrázky, které chtějí někomu poslat. Postupně nosí hotové pohledy "na poštu", kde je buď vhodí rovnou do schránky nebo je předají poštovním úřednicím, které na ně nalepí nálepky, známky a orazítkují je.

V hlavních rolích se děti střídají, kreslí tolik obrázků, kolik jich potřebují poslat. Hra pokračuje dle zájmu dětí. Během hry dětem vysvětlujeme a připomínáme zásady slušného chování – pozdravit, když přijdou na poštu, pracovníci pošty také odpovídají na pozdrav, slušně požádat, co si přejí, poděkovat a rozloučit se.

 

Hra na poštu
8. Hra na poštu.

9. Hrajeme si na poštu.

Prohlížení různých druhů pohledů

Pomůcky: různé druhy pohledů.

Popis činnosti

Učitelka se domluví s dětmi, že si do školky přinesou během týdne různé pohledy z domova. Děti pohledy vhazují do připravené schránky. Ke konci týdne, když se již nashromáždilo větší množství pohledů, vysype učitelka obsah schránky na koberec. Děti sedí v kruhu, pohledy si prohlížejí a pomocí doprovodných otázek učitelky o nich vedou rozhovory:

 • jaké tvary a velikosti pohledy mají
 • jaké obrázky (motivy) na nich jsou
 • proč se pohledy posílají, k jakým příležitostem, odkud se posílají
 • kdo z dětí dostal nějaký pohled, od koho a proč
 • děti si prohlížejí také zadní strany pohledů – kontrolují, zda jsou na nich poštovní známky, razítko, adresa a text
 • ukazují, kde je adresa a kde je text
 • opakování – co je to adresa a proč je důležitá
 • učitelka přečte některé texty (po domluvě s rodiči) na pohledech dětí – přání k svátku od babičky, pozdrav od tety z dovolené apod.

Třídění pohledů

Pomůcky: použijeme pohledy z předchozí činnosti.

Popis činnosti

Učitelka dětem připomene, že si prohlédly velké množství pohledů, přičemž každý byl jiný. Otázky, čím se pohledy od sebe lišily a následné třídění:

 • podle velikosti a tvaru
 • podle obrázků (motivů) – květiny, zvířata, města, příroda
 • podle převládajících barev apod.

Pohybová hra „Na listonoše"

Pomůcky: využití pohledů donesených z domova.

Popis činnosti

Učitelka s dětmi rozestaví po obvodu třídy panenky a plyšová zvířátka. Každé dítě – listonoš si vezme několik pohledů a za doprovodu písně "Jede, jede poštovský panáček" rozdává jednotlivé pohledy panenkám a plyšovým zvířátkům. Děti běhají v mírném poklusu, zvedají vysoko kolena jako koníčci, kteří vezou poštovského panáčka. Pohledy rozdávají během písně, když píseň skončí, zastaví se a zkontrolují, zda všichni (panenky a plyšová zvířátka) mají nějaký pohled. Mohou porovnávat, kdo kolik dostal pohledů, kdo dostal nejvíce, nejméně, stejně, konkrétní počty v číselné řadě do 10 (procvičování matematických představ). Hra se opakuje dle zájmu, děti – listonoši znovu během písně roznášejí pohledy.

Hra „Na přání"

Pomůcky: čtvrtky, pastelky.

Popis činnosti

Učitelka vede rozhovory s dětmi v komunitním kruhu – kdo už dostal nějaký pohled, od koho a k jaké příležitosti. Navrhne dětem, že by ony samy mohly poslat pohled někomu blízkému (rodičům, sourozencům, babičce,...) s nějakým obrázkem a přáním. Děti přemýšlejí, komu by chtěly pohled poslat a co by chtěly dotyčnému popřát hezkého (aby se babička brzy uzdravila, aby bráška dostal k Vánocům bagr apod.). Poté učitelka rozdá dětem kartičky ze čtvrtky (pohledy), na které děti nakreslí obrázek a učitelka doplní, komu je pohled určen (babičce, dědovi, bráškovi, ...) a dopíše přání od jednotlivých dětí. Své pohledy předají děti svým blízkým osobně.

Kreslíme pohlednice

Pomůcky: pohlednice bez obrázků.

Popis činnosti

Učitelka dětem připomene, že dostaly nepopsané pohlednice při své návštěvě knihovny. Paní knihovnice děti požádala, zda by na ně děti nakreslily obrázky s vánočním motivem. Tyto pohlednice s obrázky od dětí budou zaměstnankyně knihovny prodávat na předvánočním trhu a peníze, které za ně získají, předají nadaci, která se stará o lidi s postižením zraku nebo nevidomé. Rozhovory s dětmi, kdo je to nevidomý člověk, jaké to asi je, když někdo vidí jen málo nebo vůbec (vyzkoušíme si to). Peníze za pohledy budou určeny na nákup pomůcek a léků, které těmto lidem pomohou.

 

V poštovních čepicích
10. V poštovních čepicích.

Reflexe

Všechny činnosti a hry vycházely z praktické ukázky (exkurze na poštu). Dalšími činnostmi si děti upevňovaly poznatky o základní funkci pošty a uvědomovaly si její význam. Děti velmi zaujala hra na poštu, opakovaly ji několikrát v dalších dnech, včetně výroby (kreslení) známek a kreslení pohledů. Je potřeba, aby se děti v hlavních rolích vystřídaly a zkusily si práci na poště v co největším rozsahu v rámci dané hry. Děti si rovněž uvědomovaly potřebu pomoci lidem s handicapem a projevily ochotu udělat radost svým blízkým - kreslení pohledů a vymýšlení přání. Praktická zkušenost dětí (exkurze) velmi významně napomohla k pochopení dětí významu pošty a její hlavní náplně pro veřejnost.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ , Alena. Lidové písničky a hry s nimi. 1. vydání. Praha : Portál, 1999. 146 s. ISBN 80-7178-323-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

různé druhy pohledů, dopisy, balíky, dětská razítka, poštovní razítka, poštovní známky, nálepky, fotografie dětí z návštěvy pošty, pastelky, vodové barvy, štětce, čtvrtky, bílé samolepky, papírová krabice, papírové poštovní čepice