Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Krátké a dlouhé samohlásky
Odborný článek

Krátké a dlouhé samohlásky

24. 11. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Kysilková

Anotace

Pracovní list zaměřený na procvičení krátkých a dlouhých samohlásek, zopakování rozdělení hlásek, skládání slov, doplňování slov do vět.

Metodický pokyn k pracovnímu listu

Pracovní list

 • žáci zvládnou během jedné vyučovací hodiny; podle pracovního tempa žáků může učitel zvolit dva bloky po dvaceti minutách do dvou hodin českého jazyka
 • lze využít k procvičení učiva nebo jako opakovací test
 • je možné použít i ke skupinové práci – ve dvojicích, trojicích

 

Tip pro žáky s poruchami učení

 • při doplňování slov v prvním úkolu lze žákům povolit práci s učebnicí, kde by si mohli správné znění věty ověřit

________________________________________________________________________________

 

Úkol 1

 • ověřuje, zda žák zvládl rozdělení hlásek

 

žák doplňuje slova z nápovědy, podle potřeby může využít učebnici k ověření správnosti znění věty

 

Úkol 2

 • žák poznává samohlásky, dvojhlásky, umí pojmenovat souhlásky

 

žák zakroužkuje podle pokynů barevně samohlásky, dvojhlásky, ostatní hlásky, které  zůstanou, pojmenuje

 

Úkol 3

 • vyhledávání samohlásek a dvojhlásek v textu

 

žák vybere z textu samohlásky a dvojhlásky a následně je vypíše na správný řádek

 

Úkol 4

 • doplňování délky samohlásek

 

žák doplní čárky nad samohlásky, kde chybí, špatně použité čárky označí nebo škrtne, do prvního čtverečku napíše počet chyb, do druhého ohodnotí výkon Honzíka

 

Úkol 5

 • doplňování správného slova podle významu

 

žák zjistí, že čárka rozhoduje o významu slova, slova si přečte a podle významu zvolí, které doplnit do vět

 

Úkol 6

 • sestavování slov z písmen

 

žák sestavuje slova z písmen, ta potom napíše na řádky pod jednotlivé rámečky


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
32.23 kB
Dokument
Samohlásky – pracovní list
doc
35.16 kB
Dokument
Vypracovaný PL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
24. 11. 2009, 19:51
Proč je metodický pokyn jako soubor ke stažení? Vždy byl text článku přímo na webu...
Dala bych pracovní list na DUMy.

Nemám pocit, že by popis nebo samotný list obsahoval něco metodicky objevného, aby to mělo být na článcích. Alespoň tak vnímám dělení na články a DUMy.
Jan Šperl
25. 11. 2009, 11:17
Vážení uživatelé, podle připomínky Pavlíny Hublové byl metodický popis vložen jako text příspěvku; pracovní přílohy si můžete stáhnout pod textem. Pro vysvětlení – ve chvíli, kdy je u příspěvku metodika (o jejíž kvalitě rozhodují recenzenti), patří příspěvek již do modulu článků.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pero, zelená a modrá pastelka, dle uvážení učebnice čj

Spec. vzdělávací potřeby:

dysortografie, dyslexie