Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna - Měření na zahradě
Odborný článek

Přírodní učebna - Měření na zahradě

10. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Jana Geistová

Anotace

Přírodní učebna je využita při výuce odhadu vzdáleností, výpočtu obvodu a obsahu rovinných obrazců.

Cíl

Praktické využití prostředí přírodní učebny v matematice k odhadu vzdálenosti, výpočtu obvodu a obsahu rovinných obrazců. Žák uplatňuje získané vědomosti z hodin geometrie v reálném prostředí.

Motivace

Žáci si zahrají na úvod hru Hmatový labyrint, při které si zopakují, jaké znají geometrické rovinné obrazce.

Hmatový labyrint - žák dle hmatu poznává geometrické tvary (předměty, části věcí na školním pozemku)
Žák má zavázané oči, je veden svým kamarádem po stanovištích podle vylosovaného plánu (pořadí jednotlivých zastávek - čísla na kartičce viz orientační běh) a podle hmatu určuje názvy jednotlivých obrazců, spolužák zapisuje do karty.
Určují tyto geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník.

Pracovní postup

 1. Rozhovor
  Které geometrické tvary jste poznali, když jste procházeli hmatovým labyrintem? Pozorně si prohlédni své nejbližší okolí a najdi předměty, které mají např. tvar Δ, Ο, □.
 2. Odhady vzdáleností
  Zkuste nejprve odhadnout a pak teprve změřte. Žáky rozdělíme do skupin po 4-5. Žáci zjistí délku svého kroku (udělej 10 normálních kroků, dráhu změř a vyděl deseti). Pomocí „krokování" pak určují vzdálenosti předmětů na zahradě. Každá skupina dostane pásmo a pracovní list (viz Příloha č. 1), na který zaznamenávají své odhady a pak konkrétní výsledky svého měření.
 3. Řešení slovních příkladů
  Žáci pracují stále ve stejných skupinách. Společně řeší slovní příklady:
 • Školní pozemek má tvar nepravidelného obrazce. Rozhodni, z jakých rovinných obrazců se skládá, a vypočítej, jaká je plocha celého pozemku (viz Příloha č. 2).
 • Vypočítej, kolik metrů pletiva je třeba k oplocení pozemku.
 • Kolem tří stran chatky na nářadí je třeba vybudovat metr široký chodník. Kolik bude stát vydláždění chodníku, jestliže 1 m² dlažby stojí 178 Kč?
 • V chatce na nářadí o rozměrech 2,5 m šířky a 6 m délky se mají také položit dlaždice. Kolik dlaždic o rozměrech 25 x 30 cm bude potřeba?

Evaluace

Zhodnocení práce skupin
 • Zkontrolujeme a porovnáme výsledky výpočtů slovních úloh, měření jednotlivých skupin, popřípadě opravíme chyby.
 • Žáci mohou sami vymýšlet další slovní příklady související s daným tématem a prostředím.

Reflexe

Aktivita je určena pro žáky 4. a 5. tříd. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Žáci si v praxi ověřují matematické dovednosti, odhad vzdáleností a budují si vztah k přírodní učebně.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
46.88 kB
Dokument
Příloha 1
pdf
9.77 kB
PDF
Příloha 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

psací a kreslící potřeby, modely základních rovinných obrazců (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), 30 m pásmo, šátek, kalkulátor