Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna - Podmínky života na Zemi
Odborný článek

Přírodní učebna - Podmínky života na Zemi

5. 1. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr. Iva Kolářová

Anotace

Přírodní učebna - pomocí vlastních zkušeností si žáci ověřují podmínky života na Zemi (vzduch, voda, půda, živiny, světlo, teplo).

Cíl

Pomocí vlastních zkušeností si žáci ověří podmínky života na Zemi (vzduch, voda, půda, živiny, světlo, teplo).

Motivace

Co potřebují rostliny a živočichové k životu? Rozhovor

Pracovní postup

1. Pozorování rostlin a živočichů v přírodní učebně

Žáci se rozdělí do 10 skupin, každá skupina si prohlédne rostliny a živočichy na naší zahradě.

Úkol: Na papír sepište, co si myslíte, že potřebují rostliny a živočichové pro svůj život. Společně vyhodnotíme.
Náš závěr: rostliny a živočichové potřebují světlo, teplo, vzduch, živiny, vodu.

Úkol: Zkuste na zahradě najít rostlinu, nebo živočicha, kterým některá podmínka pro život chybí. Žáci opět pracují ve skupinách (např. rostlina ve stínu špatně roste - chybí jí světlo, nebo rostlina je suchá, chybí jí voda).

2. Příprava pokusů

Nyní si připravíme pokusy, při kterých si ověříme, zda jsme nalezli všechny podmínky pro život rostlin. Pracujeme v přírodní učebně. Každá skupina zasadí do kelímku naklíčený hrách a na kelímek napíše jeho umístění ve škole. Po dobu 3 - 4 týdnů se skupina o svůj kelímek stará, pozoruje a zapisuje, o kolik centimetrů rostlina vyrostla, jakou má barvu, zda je silná nebo slabá, jaké má listy.

Umístění kelímků:

 • 1. kelímek dáme do lednice a nebudeme ho zalévat
 • 2. kelímek dáme do lednice a budeme ho zalévat
 • 3. kelímek dáme do skříně a nebudeme ho zalévat
 • 4. kelímek dáme do skříně a budeme ho zalévat
 • 5. kelímek dáme na okno a nebudeme ho zalévat
 • 6. kelímek dáme na okno a budeme ho zalévat
 • 7. kelímek dáme do kamínků a budeme ho zalévat
 • 8. kelímek dáme do kamínků a nebudeme ho zalévat
 • 9. kelímek dáme do vody
 • 10. kelímek dáme do země na okno, zalijeme ho, přikryjeme ho igelitovým sáčkem

Závěr: Nejlépe se dařilo rostlině v kelímku v číslu 6 - má dostatek světla, tepla, vzduchu, živin i vody.

3. Dýchání rostlin

Dáme do sáčku větvičku, upevníme provázkem. Pozorujeme kapičky vody, které se objeví uvnitř sáčku.

Závěr pokusu: rostlina dýchá.

4. Dýchání živočichů

Žáci v altánu zkouší, na jak dlouho zadrží dech - učitel stopuje.

Závěr pokusu: člověk stejně jako ostatní živočichové nevydrží dlouho bez vzduchu (kyslíku).

5. Teplo

Nachytáme na školním pozemku několik much domácích nebo jiných bezobratlých  živočichů. Vložíme je do nádoby. Ve škole je umístíme na několik minut do chladničky. Pak je přemístíme do tepla. Pozorujeme, co se děje, když se podchlazení živočichové zahřívají.

Závěr: Živočichové zklidní své životní funkce na minimum, šetří energii a chovají se jako při přezimování. Po ohřátí se všechny funkce postupně obnovují.

Pokusy vymyslela autorka příspěvku, je možno přidat i jiné varianty podle možností provádění pokusů.

Evaluace

Vyhodnotíme jednotlivé pokusy.

Reflexe

Při této dlouhodobé aktivitě si žáci pomocí vlastních zkušeností ověří podmínky života na Zemi. Aktivita probíhá jak v přírodní učebně, tak ve třídě, kde žáci pozorují vývoj rostlin. Jsou vedeni k systematičnosti a dlouhodobějšímu pozorování. Technicky jsou pokusy nenáročné a jejich výsledky nejsou problematické. Aktivita je vhodná pro žáky 3. - 5. ročníku.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
33.2 kB
Dokument
Příloha - tabulka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Předklíčený hrách, 10 kelímků, igelitový sáček, provázek, stopky, lihový fix, substrát, pomůcky na sázení - lopatka, ochranné pomůcky - rukavice