Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylinek
Odborný článek

Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylinek

4. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Lenka Novotná

Anotace

Během aktivity se žáci učí poznávat bylinky, aktivně se zapojují do přípravy bylinkové spirály v přírodní učebně.

Cíl

Žák dovede poznat alespoň deset druhů léčivých rostlin. Aktivně se zapojuje do přípravy bylinkové spirály v přírodní učebně. Podílí se na návrhu spirály a aktivně se zapojí i při samotné stavbě spirály.

Motivace

Příběh o bylinkách a jejich „kouzelné" moci uzdravovat.

Pracovní postup

1. Hodina přírodovědy
a)
učitel vypráví žákům příběh O kouzelných bylinách, následuje řízený rozhovor o bylinách.

Otázky:
Co rozumíme pod pojmem bylina?
Jaký význam bylinky pro člověka mají?
K čemu se využívají a jak?
Jak se pěstují a následně sbírají?
Která doba je nejvhodnější pro sběr bylin?

b) Učitel ukazuje byliny, které si předem nasbírá do vázy, nebo  si připraví obrazové publikace, ve kterých jsou nejrůznější byliny zakresleny. Vysvětlí, k čemu jednotlivá bylina slouží a kde roste. Žáci se snaží zapamatovat co nejvíce druhů rostlin.

c) Soutěž ve skupinách.
Učitel ukazuje jednotlivé byliny a žáci své odpovědi zapisují na papír. Následuje společné vyhodnocení.

2. Hodina výtvarné výchovy
Žáci se rozdělí do cca 4 skupin, učitel jim rozdá velké čtvrtky, na které jednotlivé skupiny navrhnou, rozkreslí návrh záhonu,  který osází  bylinkami. Záhon může být zakreslen ve tvaru spirály (žáci se s takovým typem záhonu nejspíše nesetkali, proto jim může učitel ukázat obrázek nebo fotografii takového záhonu).
Žáci mají pro práci k dispozici obrazové publikace bylin nebo čerstvé byliny ve váze

3. Pracovní vyučování
Žáci za pomocí učitele vytvoří na školní zahradě bylinkový záhon ve tvaru spirály (viz příloha).

Pozn: před odchodem na pozemek jsou žáci  poučeni o bezpečnost práce s nářadím.

Evaluace

Vyhodnocení práce probíhá vždy po ukončení zadaného úkolu. Následuje reflexe, ve které žáci sdělují učiteli své připomínky a návrhy pro další činnost týkající se tématu bylin.

Návrhy spirálových záhonu si žáci vystaví ve třídě.

Reflexe

Projekt lze použít pro žáky 4. - 5. ročníku. Doba realizace 1 - 2 týdny. Žáci aktivně poznávají léčivé bylinky a jejich význam. Aktivně se zapojují do budování přírodní učebny a vytvářejí si vztah k tomuto místu.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
4.2 MB
Dokument
Přílohy – Příběh bylin

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

obrázky bylin, nůžky, čtvrtky, vodové barvy, suché pastely, pastelky, tuš, sazenice bylin, zemina, kameny, konev, voda, motyčky, hrábě