Odborný článek

Angličtina v MŠ

17. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Milena Pavlíčková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší země).
Očekávané výstupy: Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat.
Věková skupina: 5 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší země).
Očekávané výstupy: Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat.
Věková skupina: 5 - 6 let

Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávají názvy věcí v češtině v angličtině. Mnohdy najdou v obou jazycích podobnost. Nejde nám o výuku, ani o perfektní zvládnutí jazyka mluvenou formou. Snažíme se děti pouze seznámit s cizím jazykem. Na tyto základy pak (v optimálním případě) navazuje výuka v ZŠ nebo jiných kurzech AJ.

Nespornou výhodou je, že se děti seznámí s angličtinou prostřednictvím své učitelky, tj. osoby, která není pro ně cizí, velmi dobře je zná, před kterou nemají zábrany.


Organizace

Angličtinu jsme zařadili jako součást výchovného programu u předškolních dětí. Lekce o délce 20-25 minut probíhají 2x týdně v době od 9 do 9,30 hodin.

Existuje nepřeberné množství pomůcek a materiálů, ale je na každé učitelce, abych si z nich "ušila" program na míru. Jen ona ví, co její děti potřebují. Já při práci využívám magnetofonové nahrávky (např. Get ready, anglické písně M .Žbirky a.j.) a obrazový materiál (dvojice obrázků, pexeso, číslice, barvy, pomůcky pro hry a říkadla)

Charakteristika vzdělávací skupiny

Projekt je určen pro skupinu 10 - 12 dětí, vytipovaných v předchozím roce. Jedná se o děti schopné udržet po určitou dobu pozornost, nemající zásadní vadu řeči a komunikativní. Je to skupina homogenní.


Přehled učiva:

Učivo je rozděleno do 4 tematických částí, z nichž každá obsahuje 15-17 lekcí. Jednotlivé lekce jsou uspořádány tak,aby nedocházelo k přetěžování dětí a zapomínání.

Protože jsem hudebnice, umějí děti hodně anglických písní, říkadel, básní, kde nejlépe procvičují slova,výslovnost a nezapomínají.

Podrobněji - viz tabulkový rozpis

Evaluační činnost

Výuka AJ souvisí s rozvojem všech oblastí a staví na již poznaném. Jen ztěží lze děti učit např.počítat do 10 v angličtině,aniž by to předtím uměly v češtině.

Výuka podporuje sebevědomí dětí, jejich soustředění, paměť, vůli, celkový přehled a myšlení,vztahy k druhým (nezesměšňování omylů),optimismus. Usnadňuje tak dítěti nejen vstup do života, ale také rozvíjí i další kladné stránky osobnosti, důležité pro budoucí plnohodnotný život. Proto má výuka kladnou odezvu u dětí i u rodičů.

U většiny dětí je již patrný jazykový talent. Zde společně s rodiči komunikujeme, co by bylo pro jejich nadané dítě nejlepší, jak dále pokračovat.Neustále hledám nové formy,metody práce, vylepšuji můj plán, který nikdy nesmí být dogma. Důležité je děti zaujmout tak, aby se na angličtinu vždy těšily. Mě tato činnost naopak obohacuje o reakce dětí, o nadšení z práce a hlavně to, že já mohu dát zatím něco mimořádného.

Cíle, které jsem si stanovila, jsou plněny a někdy, k mé radosti, i překročeny. To vše také díky podmínkám, které v naší MŠ máme - podpora ředitelky, klidná atmosféra, dobrá spolupráce s rodiči.To jsou atributy,které jsou nepřehlédnutelné a v takovém prostředí se velmi dobře pracuje.

Hodnocení z hlediska pozorovatele činností

Sledovaná aktivita - seznamování s anglickým jazykem – obsahovala všechna pozitiva výchovně-vzdělávací práce s předškolními dětmi. Mluvní i osobnostní vzor učitelky, perfektní výslovnost, užité metody, formy a organizace práce i pedagogický takt byly výrazně kvalitními atributy její činnosti.

Schopnost po celou dobu zaujmout děti a získat je k aktivní a radostné spolupráci byla ovlivněna pestrou škálou činností s oporou o obrazový materiál, reprodukovanou hudbu, propojenost s pohybem a zpěvem, smyslové, racionální i prostorové vnímáním.

Adekvátně věku a možnostem dětí byly využity předcházející zkušenosti, poznatky i znalosti cizího jazyka, vhodně reflektovány byly zejména potřeby běžného života při pobytu a orientaci člověka v cizojazyčném prostředí.

Potřebná porozumění anglickému jazyku byla vhodně a citlivě prokládána češtinou. Při prověřování znalostí a schopností dětí byl dáván dostatečný prostor k přemýšlení s přiměřenou nabídkou pomoci. Nácvik nových slovíček a řečových spojení byl vždy spojován s oporou o reálné pomůcky, náročnost byla úměrně možnostem a účinně k zájmu i aktivitě dětí dávkována a zvyšována. Pocit jistoty a sebevědomí dětí byl posilován průběžně a adresně poskytovanou zpětnou vazbou úspěšnosti i možností postupného přebírání vedoucí role dítěte v kolektivu. Pocit pozitivního prožitku a vyvážené spoluúčasti dětí byl umocněn možností volby závěrečné pohybově-didaktické hry.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
54.69 kB
Dokument
tabulkový rozpis

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milena Pavlíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jazyková gramotnost