Odborný článek

Učení s dokumenty

19. 12. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Boněk

Anotace

Cyklus článků, plánů lekcí, dokumentů a pracovních listů pro výuku dějepisu.

Tato sekce by svým obsahem měla představovat především metodickou pomoc a inspiraci učitelům dějepisu, ale i jiných vyučovacích předmětů. Navazujeme tak na nejnovější trendy ve výuce dějepisu proklamované Radou Evropy v rámci našeho kontinentu, ale také na trendy výuky ve Spojených státech amerických.

Zařazování primárních dokumentů do výuky dokáže povzbudit vytvoření rozmanitého vyučovacího prostředí jak pro učitele, tak pro žáky. Výklad, demonstrace, analýza dokumentů, nezávislý výzkum a skupinová práce mohou podnětným způsobem u žáků vzbudit zájem a nadšení pro historii.

Příspěvky zařazené do této sekce mají plnit především účel metodické pomoci a inspirace. Jsme si naprosto vědomi toho, že žádnou látku nelze vyučovat jedním jediným "zaručeně správným" způsobem. Neexistuje dokonalá metodologie, která by byla vhodná pro všechny učitele a žáky.

V sérii následujících příspěvků se zejména snažíme předkládat takové návody a rady, které mohou být učitelům užitečné při vytváření vlastních pracovních plánů a které počítají také s individuálními studijními potřebami žáků. Pokusili jsme se využít nejnovějších metod, které v praxi zařazují různé vzdělávací instituce, výukové portály a v neposlední řadě samotní učitelé.

Bude zde také možné nalézt databázi s nejrůznějšími historickými dokumenty, zvukovými a filmovými ukázkami, s medailony historických osobností, s mapami a dalšími pomůckami k výuce.

Součástí sekce jsou i pracovní listy, které by mohly oživit výuku s nejrůznějšími doprovodnými materiály (film, historický dokument, zvuková ukázka, karikatura, fotografie, artefakt, plakát).

Zároveň také přivítáme náměty a podněty k výuce dějepisu, které se vám, učitelům dějepisu, ve výuce osvědčily a se kterými jste ochotni se podělit prostřednictvím tohoto portálu.


Plány lekcí

A. G. Bell - patent telefonu a T. A. Edison - patent elektrické lampy
Jak číst historický dokument
Ostnatý drát

Databáze
Pracovní listy

Pracovní listy k výuce dějepisu byly navrženy podle osvědčených zahraničních vzorů (www.archives.gov/education/), které vznikly na základě dlouhodobé intenzivní spolupráce vzdělávacích institucí s archívy. Předkládáme tedy konkrétní pomůcku a inspiraci k využití během práce s různými zdroji informací ve výuce, historickými dokumenty počínaje a filmovým záznamem konče.

Analýza artefaktu
Analýza filmového záznamu
Analýza fotografie
Analýza karikatury
Analýza mapy
Analýza plakátu
Analýza psaného dokumentu
Analýza zvukového záznamu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Evropa a svět nás zajímá

Mezioborove presahy:

  • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída