Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > O pejskovi a kočičce - hudební činnosti
Odborný článek

O pejskovi a kočičce - hudební činnosti

24. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Lišková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: V tomto příspěvku se pokusíme osvětlit, jak na první pohled vzdálený příběh o pejskovi a kočičce využít k hudebním aktivitám.
Očekávané výstupy: Získat hudební dovednosti, zdokonalit sluchové vnímání, využívat poznatky přírody aj.
Časový rozsah: 10 dní
Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: V tomto příspěvku se pokusíme osvětlit, jak na první pohled vzdálený příběh o pejskovi a kočičce využít k hudebním aktivitám.
Očekávané výstupy: Získat hudební dovednosti, zdokonalit sluchové vnímání, využívat poznatky přírody aj.
Časový rozsah: 10 dní
Věková skupina: 4 - 6 let


Úvod

Projekt O pejskovi a kočičce vychází z četby krásné literatury - pohádky J. Čapka "O pejskovi a kočičce, jak psali psaní do Nymburka".

Prvotním cílem projektu byla příprava předškolních dětí na zápis do ZŠ (viz. portál VÚP, příspěvek H. Nádvorníkové). Jednoznačnou inspirací zde bylo psaní dopisu kočičkou a pejskem.

Obsah zmíněné pohádky nás může inspirovat i k dalším činnostem, jejichž prostřednictvím splníme mnohé cíle RVP PV. V tomto příspěvku se pokusíme osvětlit, jak na první pohled vzdálený příběh o pejskovi a kočičce využít k hudebním aktivitám.

Jak postupovat při přípravě

V první řadě si musíme s důkladnou pečlivostí přečíst celou pohádku. Naším úkolem je najít jakékoli společné rysy pohádky s hudební výchovou, tedy činnostmi, které mohou rozvinout hudebnost dětí. Jedná se především o zpěv, pohyb, poslech a hru na hudební nástroje.

Prvním hudebním námětem, který nás dozajista napadne, bude využití písní s tematikou o kočičce a pejskovi, dále pak písně se zimní tematikou, protože děj pohádky se odvíjí v zimě. Dále už budeme muset kombinovat. Nejprve vybereme a sepíšeme jednotlivé hudební činnosti, ke kterým nás zmíněná pohádka inspirovala.

Ve své podstatě můžeme pohádku rozdělit na tři vzájemně navazující celky (dělení závisí samozřejmě i na jiných, nežli pouze hudebních činnostech, záleží na každém jednotlivci).

 1. Jak to všechno začalo- ranní vstávání, zima, četba a psaní dopisu, tematika o kočičce a pejskovi.
 2. Poštovní tajemství - doručování pošty, cesta na poštu (chůze, práce pošťáka).
 3. Návrat z pošty aneb jak všechno zapadlo - zimní tematika.
I. část
 1. Úvodní část pohádky je věnovaná vstávání kočičky a pejska. Na místě je tedy zařadit různé typy protahování, zívání. V rámci hudební výchovy slouží tyto hry k uvolnění napětí.
 2. V souvislosti s rozvojem sluchu a tematikou ranního vstávání lze využít nahrávku z CD pro HV 1. třída SPN, a.s. Vybereme ukázku zvuků, které se věnují právě vstávání. Děti podle nahraných zvuků poznávají zvonící budík, zívání, čištění zubů ...
 3. K tematice ranního vstávání se vztahuje např. známá píseň "Ivánku náš".
Noty č. 1
Noty


V další části pohádky se dozvídáme, v jaké roční době se pejsek s kočičkou nacházejí. Pejsek si pochvaluje teplo v posteli, hrozí se sněhu mezi tlapičkami.

 1. S dětmi si představíme a předvedeme vše, co děláme, když je nám zima a potřebujeme se zahřát. Vytřásáme celé tělo, nohy, ruce, poskakujeme, mneme si ruce, dýcháme do dlaní. K této rušné části můžeme využít živější hudební ukázku.

Pejsek a kočička jsou hlavní postavy naší pohádky. Neumí sice moc psát, ale zato výborně mňoukají a štěkají. Dokáží děti charakteristické hlasy pejska a kočičky napodobit?

 1. Podle příkladu paní učitelky napodobují děti hlas kočičky a pejska. Využijeme hru na ozvěnu. Hlas co nejrozmanitěji modulujeme, nebojme se glissanda. Mňoukání se věnujeme více, protože je výbornou hlasovou průpravou sloužící k navození hlavového tónu.
 2. Každé dítě přistoupí k paní učitelce, která mu šeptem prozradí, zda má představovat pejska nebo kočičku. Na smluvený signál začnou všechny děti najednou mňoukat nebo štěkat. Jejich úkolem je vytvořit dvě skupiny. Jednu skupinu tvoří pejskové, druhou kočičky.
 3. Ta skupina dětí, která představuje pejsky, má za úkol zazpívat známou písničku "Skákal pes". Druhá skupina "kočiček" zazpívá píseň "Kočka leze dírou".
 4. Po předvedení písní jednotlivými skupinami zazpíváme písničku "Kočka leze dírou". Na místo textu však využijeme zvukomalby mňoukání a hafání.
Noty č. 2
 Noty

V další části pohádky se dozvídáme o dopisu, který pejsek s kočičkou dostali od nymburských děvčat. Následující část se proto bude zabývat "poštovní tematikou". Na každém dopise je napsaná adresa a jméno příjemce. S dětmi si proto zahrajeme známou hru na otázku a odpověď.

 1. "Jak se jmenuješ"
Noty č. 3
ff

Obměna hry

"Kde bydlíš"

Noty č. 4
ddd

 1. Abychom mohli napsat dopis, potřebujeme k tomu ruce, především pak prsty. Prostřednictvím písničky "Kde je palec" naučíme děti pojmenovávat jednotlivé prsty.

"Kde je palec"

Noty č. 5
 ddd

2 sloka:
Kde je, kde je ukazovák ...
3 sloka:
Kde je, kde je prostředníček ...
4 sloka:
Kde je, kde je prsteníček ...
5 sloka:
Kde je, kde je, malíček ...

Pohybové ztvárnění:
1. + 2. takt - chůze, dlaň máme před obočím, rozhlížíme se;
3. takt - zastavení - na 1. dobu ukážeme prst levé ruky (1. sloka palec);
4. takt - stojíme - na 1. dobu ukážeme prst pravé ruky (1. sloka palec);
5. takt - prst se uklání protějšímu prstu, ruce jsou ve výši očí;
6. takt - uklání se prst druhé ruky;
7. takt - jednu ruku schováme za záda;
8. takt - druhou ruku schováme za záda.

Při hledání posledních prstů (malíčků) chůze v podřepu, namísto stoje sed na patách.

Psaní dopisu může mít i jinou formu, než je obvyklé pro korespondenci. Legrační dopis můžeme napsat i na záda kamaráda. Tuto hru využijeme nejen k velmi oblíbené masáži, ale současně i k rozvoji motoriky a postřehu dětí.

 1. Děti stojí za sebou v kruhu. Paní učitelka vypráví text psaného dopisu. Jeho obsah přitom ztvárňuje na zádech dítěte stojícího před ní. Ostatní děti její konání napodobují.

Příklad textu:
Slova, která se dají ztvárnit na zádech jsou psaná kurzívou.

Ahoj, nymburská děvčata. Dnes Vám napíši o tom, jak mi pejsek pomáhá. Ráno, když vysvitne sluníčko, pejsek jde nakoupit do obchodu. Když ho nebolí nožičky, dokonce i běží. Občas se zastaví a povyskočí. Když se pak vrací s nákupem, jeho chůze je těžkopádná. To, že se vrátil domů, poznám podle jeho škrábání ťapiček na dveře. Poděkuji mu, pohladím ho, protřepu mu kožíšek. Za odměnu dostane kost, kterou moc rád kouše. Mějte se moc hezky, Vaše kočka Micka.
Kočička zalepí dopisní obálku a dopis odešle.

II. část
 1. Dopisy nám obvykle přináší pošťák. Společně s dětmi si zazpíváme písničku, která ukazuje, jak se poštovní zásilky převážely v dřívějších dobách.

"Jede, jede, poštovský panáček"

Noty č.6
ddd

Nástrojový doprovod:
1. část písně: na bubínek hrajeme metrum (úhoz 2x v taktu);
2. část písně: na hůlky hrajeme rytmus (Má vrané koníčky);
3. část písně: opakování hry bubínku 1. části (Jede, jede do Rokycan).

 1. Pošťácká tematika nás může inspirovat i k známé hře na tichou poštu. Cvičíme tak nejen sluchové vnímání dětí, ale i jejich pohotovost.
 2. Dopis může ke svému příjemci doputovat rozličnými cestami. Známe např. leteckou poštu, elektronickou poštu. V dřívějších dobách vynalézaví lidé využívali i křídel poštovních holubů. Společně s dětmi si zazpíváme písničku o holoubkovi.

"Vyletěl holoubek"

Noty č. 7
ccc

 1. V další hře se pokusíme pohybově vyjádřit vše, co holoubek dokáže. Paní učitelka říká činnosti, které holoubek dělá, děti tyto činnosti napodobují. Úder trianglu ruší trvání předchozí činnosti.

Holoubek - létá - triangl;
holoubek - skáče - triangl;
holoubek - zobe- triangl;
holoubek - běhá - triangl;
holoubek - sedí - triangl.

Pejskovi a kočičce se nakonec nymburským děvčatům podařilo odepsat. Po napsání dopisu vedla jejich cesta na poštu. Rázný krok nacvičíme prostřednictvím následující zábavné hry.

 1. Děti utvoří dvojice, stojí v kruhu. (Máme vytvořen vnější a vnitřní kruh). Po spuštění hudební ukázky (pochodové skladby) se vnější kruh pohybuje po směru hodinových ručiček, vnitřní kruh opačným směrem. V libovolné části ukázky hudbu náhle vypneme. Úkolem dětí je co nejrychleji najít svoji původní dvojici. Ve chvíli, kdy máme všechny dvojice na svém místě, pustíme hudbu znovu a hra pokračuje dál.
 2. Při pochodu se střídá levá noha s pravou. Rozeznat pravou nohu od levé nám pomůže následující písnička.

"Levá nožka, pravá nožka"

Noty č. 8
sss

Pohybové ztvárnění (pohyb vychází z textu písně):
Levá nožka- přednožíme levou nohu;
pravá nožka - přednožíme pravou nohu;
poskoč si - výskok;
zatoč se - zatočíme se dokola;
levá nožka, pravá nožka - přednožíme levou a pak pravou nohu.

(Musíme zvolit takové tempo písně, abychom stihli pohyb - zejména při zpěvu šestnáctinových not).

Když došli pejsek s kočičkou na poštu, jejich dopis pošťák orazítkoval. Tato činnost nás inspiruje k dalším hrám (razítkování dopisů). Intenzitu a rychlost, s jakou pošťák dopisy razítkuje, společně s dětmi vyzkoušíme. Nápomocná nám bude forma hry na ozvěnu.

 1. Každé dítě si vezme do ruky napodobeninu razítka např. jednu hůlku, kterou drží jako razítko. Paní učitelka ťuká hůlkou do podlahy, děti po ní slyšené opakují. Můžeme ťuknout jednou, ale i dvakrát za sebou. Měníme intenzitu zvuku. Tuto hru můžeme obměnit např. za hru na řetěz. Děti sedí v kruhu. Paní učitelka "pošle" zvuk. Dítě po její pravé straně slyšené opakuje. Daný zvuk se pak "nese" po celém kruhu.
III. část

Poslední část pohádky se zabývá návratem kočičky a pejska z pošty domů. Tento závěr nás motivuje k písním a říkadlům se zimní tematikou.

 1. Zimní tematiku můžeme navodit např. poslechem skladby A. Vivaldiho - Čtvero ročních dob (CD k HV 3. tř. ZŠ SPN, a.s. - Zima). Tuto ukázku lze využít k pohybové improvizaci dětí nebo ke hře na lehko ovladatelné nástroje. Hudební ukázka začíná narůstáním hudebního zvuku, který vzniká postupným přidáváním hry jednotlivých hudebních nástrojů. Vzhledem k velmi snadnému rytmu, můžeme narůstání této zvukové intenzity vyzkoušet s rytmickými nástroji. Děti rozdělíme do 4 skupin. Každá skupina nastupuje s hrou na pokyn učitelky (řídíme se hudební ukázkou). Pozor na hlučnost, nemusí hrát všechny děti, využít můžeme i hru na tělo.
 2. K hudební či pohybové improvizaci nás může inspirovat následující říkadlo:

Jindřich Balík
Básnička bez konce

Sněhulácí pajduláci,
ti nám, pane,
dali práci

ale teď,
když už je máme,
vesele si zazpíváme:

Sněhulácí pajduláci,
ti nám, pane,
dali práci.

 1. K písním se zimní tematikou patří např.:

"Huboval vrabčák na zimu"

Noty č. 9
sss

"Vločka"

Noty č. 10
ccc

Jak vidíme, při troše fantazie jsme dokázali v pohádce najít množství styčných bodů souvisejících právě s hudební výchovou. Vzhledem k možnému rozsahu příspěvku jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti.

Abychom dokázali takovýto projekt vytvořit, musíme mít nejen odvahu, představivost, fantazii, ale i množství znalostí z jednotlivých oborů. I když jsme se zaměřili na hudební výchovu, je samozřejmostí, že zmíněná pohádka je inspirací k propojení s dramatickou výchovou, s rozumovou výchovou, vlastivědou a dalšími aktivitami, které jsou při práci v MŠ každodenní samozřejmostí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída