Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > "Čtvero ročních období" Keramika
Odborný článek

"Čtvero ročních období" Keramika

15. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Ilona Hojerová

Anotace

Projekt rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost při prostorovém vytváření z hlíny, podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích čtvera ročních období a rozvíjí technickou dovednost dětí.

PŘÍPRAVA, REALIZACE PROJEKTU:

 • seznámit s projektem zaměstnance MŠ;
 • seznámit s projektem rodiče (individuálně, formou nástěnek v šatně) a zapojit je vhodným způsobem (sběr přírodnin atd.);
 • při pobytu venku celoroční sběr přírodnin určených k otiskování do hlíny.

ORGANIZACE PROJEKTU:

Práce je rozvržena do průběhu celého školního roku a navazuje na vědomosti získané z třídních vzdělávacích plánů, pobytů v přírodě a sběru různých přírodnin charakteristických pro jednotlivá roční období. Samotná práce s hlínou je rozvržena do dvou po sobě jdoucích dnů (následné sušení a vypálení přibližně do 14 dnů).

POMŮCKY:

 • keramická hlína;
 • látky na podložky a vyválení plátu;
 • dřevěné válečky;
 • špachtle;
 • nože s kulatou špičkou;
 • aranžérské špendlíky;
 • vykrajovátka;
 • špejle;
 • šlikr (blátíčko);
 • štětce na šlikr;
 • různé předměty na otiskování;
 • přírodniny podle ročního období;
 • skleněné korále popř. glazury.

POUŽITÉ TECHNIKY:

 • válení plátu;
 • vykrajování z plátu;
 • otiskování přírodnin a předmětů různých profilů;
 • šňůrkování (práce s válečky hlíny);
 • slepování šlikrem (blátíčkem);
 • zdobení korálky;
 • dozdobení glazurou (pouze dospělí);
 • vypálení.

Očekávané výstupy (výtvarné dovednosti):

 • umět tvořit z hlíny; zacházet s materiálem, zpracovat větší kus hmoty do plátu;
 • uplatnit technické dovednosti, pevné spojování částí šlikrem, uhlazení povrchu;
 • tvůrčím způsobem používat otiskování přírodnin a předmětů různého profilu do vyhlazeného plátu;
 • rozvrhnout kompozici;
 • vykrajovat z plátu podle šablony i z "volné ruky";
 • zpracovat váleček vyvinutím stejnoměrného tlaku mezi dlaní a podložkou.

Téma: JARO

ORGANIZACE:

 • sběr přírodnin (na vycházce, na výletě, z domova);
 • příprava činnosti a pomůcek;
 • motivace;
 • vlastní práce dětí.

MOTIVACE:

"Dotyky jara" - navázat na pozorování v přírodě a na znalosti o charakteristických znacích ročního období, rostlinách a květech jara. Opakování písní s jarní tematikou.

ČINNOSTI DĚTÍ:

 • Děti sedí na koberci kolem "louky" - batikované látky, kterou doplní kamínky, šnečími ulitami, větvičkami, obrázky květin (nakreslí je fixou) a vypráví si o jaru a svých vzpomínkách na vycházky do přírody, co všechno kolem sebe v přírodě vidí.
 • Lehnou si "do trávy", zavřou oči a poslechnou si relaxační skladbu (zpěv ptáčků, zurčící potůček ...).
 • Zopakují si písničku s jarní tematikou ("Travička zelená" atd.).
 • Děti se posadí ke stolům, kde jsou připravené gumové ubrusy a látkové podložky.
 • Učitelka dětem rozdá hlínu a předvede jim techniku válení plátu (hlína se válí dřevěným válečkem mezi látkami na tloušťku 1 cm).
 • Učitelka vysvětlí dětem pojem "RELIÉF".
 • Vlastní práce dětí - válení plátu, následuje okrojení plátu do daného tvaru (čtverec) a rozměru (10 x 10cm) podle lišty (případná pomoc dospělého).
 • Uhlazení ořízlých okrajů plátu vodou a prsty (popř. vlhkou houbičkou).
 • Otiskování přírodnin do připraveného plátu.
 • Další jarní motivy (ptáčci, beránci, sluníčko, šnečci, housenky, kuřátka, motýli, ovečky …) vykrojíme podle šablony vykrajovátky z dalšího slabšího plátu nebo plošně a vytvoříme je z hliněných válečků (šňůrkování) a přilepíme šlikrem na připravený plát.
 • Dozdobíme otiskováním různých předmětů (korálky).
 • Po usušení možné dozdobit glazurou a vypálit.
 • Vypálené kachle pak děti spojí v kompozici, kterou upevní na větev stromu provázky a doplní navázanými kamínky.

POMŮCKY:

 • batikovaná látka;
 • papír, fixy;
 • nahrávka jarní přírody;
 • přírodniny, hlína, šlikr, štětce na šlikr;
 • misky na vodu;
 • špachtle, korálky ...

Téma: LÉTO

ORGANIZACE:

 • děti a učitelka přinesou z domova přírodniny od moře (kamínky, mušle, ulity, provázky, větvičky, trávy ...);
 • příprava činnosti a pomůcek;
 • motivace;
 • vlastní práce dětí.

MOTIVACE:

Potichu zní relaxační hudba - moře.
"Na břehu moře ležela mušle, voda ji omývala, sluníčko na ni svítilo. Vedle ní ležela další mušle, mnoho jiných mušlí a také kamínky a mořská tráva. Slunce svítilo silněji a silněji, zem vysychala. Tu na břeh přiběhly děti, sbíraly mušle a kamínky. Když odešly, zůstaly na zemi pouze otisky po mušlích, kamíncích, trávě, ale i otisky dětských nohou."

ČINNOSTI DĚTÍ:

 • Děti sedí u modré látky představující moře, kladou na látku mušle, ulity, kamínky, provázky (mořská tráva).
 • U stolu s gumovým ubrusem si vyrobí kachel vyválením kusu hlíny mezi dvěma látkami o tloušťce 1 cm (10 x 10 cm).
 • Do připraveného kachle začnou otiskovat přírodniny podle vlastní fantazie.
 • Do několika kachlí otisknou děti chodidlo.
 • Další možností je sestavování otisků do určeného tvaru např. slunce, ryby, trávy atd. (využití předmětů s různým profilem).
 • Poslední variantou je vyřezávání tvaru (např. ryby) podle šablony či vykrajovátky a přilepení šlikrem na kachel.
 • Možno dozdobit korálky nebo po zaschnutí glazurou.
 • Po usušení a vypálení děti sestaví kachle do "letní" kompozice navázáním kachlů provázky a zavěšením na větev.

POMŮCKY:

 • látkové sluníčko;
 • čtvrtky papíru;
 • přírodniny (kamínky, mušle, trávy, větvičky atd.);
 • předměty různých profilů;
 • keramická hlína, látky, gumové ubrusy, špachtle, misky na vodu;
 • šlikr, štětce na šlikr;
 • korálky ...

Téma: PODZIM

ORGANIZACE:

 • sběr přírodnin charakteristických pro podzim (listy, větvičky, ovoce - jablko, hruška);
 • příprava činnosti a pomůcek;
 • motivace;
 • vlastní práce dětí.

MOTIVACE:

"Na nebi nám svítí podzimní sluníčko, svítí trochu méně než v létě, ale přesto dokáže vykouzlit ty nejkrásnější barvy na listech i jablíčkách. Listy i jablka padají k zemi a obtisknou se do měkké hlíny. Když pak vítr odfoukne listí a jablíčko snědí děti, zůstává stopa v hlíně jako poděkování sluníčku, že tak pěkně hřálo."

ČINNOSTI DĚTÍ:

 • Děti sedí kolem batikované kruhové látky a sestavují z přírodnin a jablíček "podzimní sluníčko".
 • U stolu s gumovým ubrusem si připraví kachel o rozměru 10 x 10 cm vyválením mezi dvěma látkami a zarovnáním podle lišty nožem nebo špendlíkem.
 • Následuje otiskování listů, větviček a rozpůlených jablíček do hlíny.
 • Jiné kachle vytvoříme vykrojením motivu (ježek ...) z plátu a následným přilepením šlikrem na podklad. Dozdobíme otištěním předmětů různých profilů.
 • Po usušení a následném vypálení je možno kachle spojit do společné "podzimní" kompozice provázky a zavěsit je na větev.

POMŮCKY:

 • batikovaná látka;
 • přírodniny (listy, větvičky, jablíčka ...);
 • gumový ubrus, látky, váleček, špachtle, nůž, špendlíky, špejle, šlikr;
 • misky na vodu;
 • štětce na šlikr;
 • různé předměty na otištění;
 • provázek, větev.

Téma: ZIMA

ORGANIZACE:

 • sběr přírodnin (jehličnaté větvičky, šišky, ořechy, ...);
 • příprava činnosti a pomůcek;
 • motivace;
 • vlastní práce dětí.

MOTIVACE:

"Sluníčko dnes pozdě vstalo, duchny sněhu natřepalo ..."
Co všechno schoval bílý sníh - vyprávění dětí.
Hra s přírodninami.

ČINNOSTI DĚTÍ:

 • Děti sedí na koberci kolem bílé látky, pod látkou jsou položené různé přírodniny, děti hmatem poznávají, co je pod "sněhem".
 • U stolku s gumovým ubrusem si děti připraví plát hlíny silný 1 cm a zarovnají ho do čtverce 10 x 10 cm podle lišty.
 • Otiskují do něj různé přírodniny, mohou zkombinovat s otiskováním krajky.
 • Další možnost je vykrajování zimních motivů tvořítky (nebo vykrojených podle šablony či z "volné ruky") a přilepení tvaru na kachel šlikrem a dozdobení otiskováním předmětů různého profilu.
 • Po usušení a vypálení se kachle spojí provázky v "zimní" kompozici, která se zavěsí na větev a zakončí vykrojenými zimními motivy (např. hvězdičky ...).

POMŮCKY:

 • bílá látka;
 • přírodniny;
 • látky, krajka;
 • hlína bílá;
 • váleček, špachtle, šlikr bílý, štětce na šlikr;
 • špejle, misky na vodu;
 • tvořítka zimních motivů;
 • předměty různých profilů;
 • provázek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ilona Hojerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí