Odborný článek

Mapa Evropy

6. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Jane Mamelok
Spoluautor
Nicolas Smith

Anotace

Žáci vpisují do slepé mapky názvy států, které znají. Následně porovnávají český název s cizím názvem státu a analyzují podobnost či příbuznost těchto názvů.
Příprava

K činnosti budeme potřebovat nástěnnou mapu Evropy, kterou rozbalíme až při kontrole pracovního úkolu. Aktivitu můžeme dělat se žáky jen za pomoci mapy Evropy a předem připravených pracovních listů (viz příloha) anebo na počítačích.

Popis činnosti

Zeptejte se žáků na názvy států v Evropě, které znají, a zapište je na tabuli (10 minut). Žáci se podívají na slepou mapu Evropy a pokusí se seznam z tabule „přepsat" do mapky. Společně spočítají, kolik států nám chybí. Poté se žáci podívají na mapu Evropy s názvy států v jejich jazyce. Zkontrolují si správnost svého umístění jednotlivých států do slepé mapy a doplní chybějící. Žáci napíšou do připravené tabulky v pracovním listě seznam států Evropy v jejich jazyce a v jazyce českém (20-30 minut).

Diskuse: Rozebíráme se žáky názvy jednotlivých států. Znali žáci některé originální názvy států? Které názvy se jim zdají být podobné češtině? A proč? V čem je podobnost? Které názvy zcela překvapily svým zněním? Které názvy jsou zvláštní nebo exotické (10 minut)?

Poznámky

Vzhledem k tomu, že se obvykle na 1. stupni ZŠ pracuje s názvy sousedních států, postačí pracovat pouze s nimi. Pokud žáci projeví zájem, je možné využít i názvy dalších států Evropy.

Použitá literatura a zdroje:
http://www.geonames.de/native_europe.jpg,
http://www.language-investigator.co.uk/identify.htm,
Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ (Metodika VÚP Praha)

Překlad a úprava textu Gabriela Baladová.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
62.5 kB
Dokument
Příloha č. 1 - Slepá mapa Evropy
doc
1.62 MB
Dokument
Příloha č. 2 - Mapa Evropy s názvy států v původním jazyce
doc
31.25 kB
Dokument
Příloha č. 3 - Pracovní list pro žáka - Názvy zemí v Evropě, tabulka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jane Mamelok

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

zeměpisná mapa Evropy, pracovní listy „Najdi zemi".