Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnost
Odborný článek

Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnost

8. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Eva Zelendová

Anotace

Spojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.

Od roku 2000 probíhá v českých školách mezinárodní výzkum PISA (Program for International Student Assesement)1. Úlohy, které jsou určeny k testování matematické gramotnosti patnáctiletých žáků, jsou vždy zasazeny do určitých reálných situací.

V reálném životě, např. při nakupování, cestování, vaření, při řešení finančních záležitostí nebo posuzování politických událostí, se lidé běžně ocitají v situacích, kdy by jim užití kvalitního myšlení, prostorové představivosti nebo jiných matematických dovedností pomohlo vyjasnit, zformulovat nebo vyřešit problémy2.

Uvolněné úlohy výzkumu PISA

Publikace Take the Test, kterou naleznete na oficiálních stránkách OECD3, obsahuje padesát uvolněných matematických úloh z výzkumů PISA, které byly realizovány v letech 2000, 2003 a 2006. Některé z těchto úloh byly již přeloženy do češtiny a publikovány. Některé se dostávají k českému čtenáři poprvé. Mezi uvolněnými úlohami nejdeme i takové, které díky reálné situaci, do které jsou zasazeny, řeší problematiku spojenou s finanční gramotností. Tyto úlohy vám nyní předkládáme. Jsou doplněny správnou (tzv. úplnou) odpovědí a tabulkou pro porovnání úspěšnosti českých žáků s žáky členských států OECD4.

Úloha 1 (viz příloha) - Směnný kurz5
Úloha 2 (viz příloha) - Skateboard6
Úloha 3 (viz příloha) - Poplatky za plochu7
Úloha 4 (viz příloha) - Poštovní poplatky8

Definice finanční gramotnosti

V roce 2007 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořen společný dokument pod názvem Systém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách9. V tomto dokumentu je zachycena i strukturovaná definice finanční gramotnosti (FG). Podle ní FG jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Výše uvedená úloha Směnný kurz se svým obsahem vztahuje k peněžní gramotnosti. Tu představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný platební nástroje apod.).

Úlohy Skateboard, Poplatky za plochu a Poštovní poplatky lze obsahem zařadit pod rozpočtovou gramotnost, kterou představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska). Poslední složku FG - gramotnost cenovou (pro kterou jsme v uvolněných úlohách nenalezli vhodného reprezentanta) představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci.

Spojení matematické a finanční gramotnosti

Na čtyřech příkladech z mezinárodního výzkumu PISA jsme si ukázali provázanost matematické gramotnosti a gramotnosti finanční. O důležitosti tohoto spojení vás může přesvědčit i ten fakt, že celostátní konference učitelů matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 15 let10, která se koná 15. - 17. 10 2009 v Litomyšli, jako svůj podtitul uvádí Matematická a finanční gramotnost. Propojení těchto dvou gramotností bude tématem plenárních vystoupení i tématem pro diskusní kulaté stoly.


1 Výzkum PISA se zaměřuje na zkoumání gramotnosti patnáctiletých žáků ve všech typech škol.
2 Koncepce matematické gramotnosti ve výzkumu PISA 2003. Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2004, s. 5.
3 www.pisa.oecd.org
4 Pouze u úloh, které Ústav pro informace ve vzdělávání již publikoval.
5 Netradiční úlohy. Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Praha : ÚIV, 2006. ISBN 80-211-0522-4, s. 21.
6 Netradiční úlohy. Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Praha : ÚIV, 2006. ISBN 80-211-0522-4, s. 26.
7 Take the Test. Sample Questions from OECD's PISA Assessments. OECD, 2009. ISBN 9789264050808, s. 139. Překlady dosud nepublikovaných uvolněných úloh: A. Šilhánová.
8 Take the Test. Sample Questions from OECD's PISA Assessments. OECD, 2009. ISBN 9789264050808, s. 151.
9 HORSKÁ, V. Budování finanční gramotnosti v základních a středních školách v ČR. Metodický portál RVP [online]. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 10. 6. 2009. Dostupný na: http://www.rvp.cz/clanek/3169, ISSN: 1802-4785.
10 Konferenci pořádá Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost učitelů matematiky JČMF, VOŠP a SPgŠ Litomyšl.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
Úloha 1 - Směnný kurz
pdf
76.17 kB
PDF
Úloha 2 - Skateboard
pdf
40.04 kB
PDF
Úloha 3 - Poplatky za plochu
pdf
79.1 kB
PDF
Úloha 4 - Poštovní poplatky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Matematika a její aplikace 1. stupeň