Odborný článek

ZOO

21. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Iva Fastová

Anotace

Pracovní list k rytmické říkance, ve které se žáci naučí anglická slovíčka - zvířata v ZOO.

Autoři:
Iva Fastová (metodika)
Marcela Kořínková (text písní)
Petr Kořínek (hudba)
Kateřina Kvačková (ilustrace)

Příprava

Nová slovní zásoba:
elephant, monkey, kangaroo, crocodile, hippo, polar bear, fish

Motivační cvičení (10 min.)
Ukažte žákům několik obrázků zvířátek nebo plyšáků, které už umí pojmenovat,
a zopakujte otázku: What´s this? Žáci odpovídají slovem nebo větou:
It´s a ... This is a ... Zopakujte další známé otázky: What colour is it? How many legs does it have? Is it big? Is it small? apod.

Nechte žáky uhodnout, co znamená česky výraz: zoo.

Povídejte si, kdo už byl v zoo, co tam viděl, s kým tam byl ... Povzbuďte žáky, aby vám odpovídali anglickými slovíčky, která již znají. Zahrajte si hry s obrázkovými kartami.

Hry s obrázkovými kartami:

1. What is this?
Kdo umí pojmenovat zvíře na obrázku, kartu dostane. Vítěz je ten, kdo zná nejvíc slovíček!

2. Nejrychlejší vezme kartu!
Vezmi ze stolu kartu zvířete, které učitel jmenoval.

3. Hádej, které zvíře jsem si zvolila.
Po několika příkladech přebírá roli učitele žák.

4. Kimova hra.
Zapamatuj si zvířata (nebo i pořadí), která leží na stole. Za minutu je učitel zakryje a skupina žáků je zkusí nakreslit na papír.

Popis činnosti

Aktivita - práce s celou třídou (10 min.)
Pantomimicky žákům prezentujte další zvířátka z písničky. Žáci hádají, o které zvíře se jedná. Naučte žáky mimická gesta ke každému zvířátku.

Hry:
Předveď zvíře. Uhodni zvíře, které předvádím já.
Role učitele a žáků se mohou střídat.

Práce s písničkou:
Žáci si poslechnou společně nahrávku 2-3x, aby se naučili melodii, a při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat. S pomocí žáků připravte gestikulaci i k dalším výrazům v písničce. Písničku ještě 1-2x zazpívejte s nahrávkou či bez, ale již s gesty.

Práce s listem - samostatná a skupinová práce (22 min.)
Prohlédněte si se žáky pracovní list a zopakujte pokyn: Point to ...
Požádejte žáky, aby uhodli, proč je jeden domeček prázdný. Žáci do něj mohou namalovat své zvířátko.
Ukažte žákům velkou čtvrtku, kterou jste si předem připravili jako plán velké zoologické zahrady (inspirace viz Příloha č. 4). ZOO je prázdná, žáci do ní nalepí zvířata, která namalovali, vybarvili a vystříhali ze svého pracovního listu.
Prezentujte nebo zopakujte pokyny: colour, cut, stick. Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopili.
Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Tip: Máte-li k dispozici fotografie žáků nebo celé vaší třídy, vlepte je na plakát.

Závěr hodin (3 min.)
Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte i s gestikulací.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Přílohy

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázky k vystřihování a vybarvování
Příloha č. 2: Noty k písničce
Příloha č. 3: Ilustrační obrázek
Příloha č. 4: Zvířata v ZOO, plánek
Příloha č. 5: Zvukový záznam písničky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Fastová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty s obrázky nebo plyšová zvířátka, balicí nebo velká čtvrtka, pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky