Odborný článek

Čertovský týden

8. 7. 2009 Speciální vzdělávání
Autor
Eva Jerusalémová

Anotace

Výuka zaměřená na prožitky se zapojením všech smyslů. Poukazuje na udržování našich tradic.

Tento projekt byl vytvořen pro žáky s lehkým mentálním postižením. Úkolem bylo nenásilnou formou a spíše hrou seznámit žáky s tradicemi, vytvářet u žáků kladný postoj k našim tradicím, učit je efektivně spolupracovat, respektovat názory jiných a umožnit jim podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu. Úkolem bylo maximalizovat šanci žáků prožít úspěch, umožnit jim realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich tvořivost. Vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos.

Žáci se podíleli na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Projekt přispěl k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni. Žáci se zapojili na celý týden do velkého čertovského příběhu. Žili tím, že jsou čerti, a spokojeně opečovávali své peklo (třídu). Plnili úkoly s velkým nadšením. Nejvíce se jim líbila výroba pekla a příběh Čertovské babičky s receptem na perníčky. Byli rádi, že pomohli a udělali radost pejskům v útulku. V závěru týdne se spokojeně předváděli před svými rodiči coby čerti.

Použitá literatura a zdroje:


Dvořák, A.: Čert a Káča [zvukový záznam]. Praha: Národní divadlo, 2003.
Kostková, D.: Kostkované pohádky.
cs.wikipedia.org
www.minfo.cz
club.blog.cz/0802/figurky

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
205.08 kB
Dokument
čertovský týden

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Jerusalémová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

Čertovské puzzle, provázek, stuhy z krepového papíru v čertovských barvách (červená, oranžová, hnědá, černá), pracovní listy, stará černá trika, záplaty, přírodní lýko,roztrhané kousky vatelínu, tavicí pistole a náplně, nůžky, čtvrtka, sešívačka, nůžky, barvy, klobouková gumička, Orffův instrumentář, krabičky s číslicemi 1, 2, 3 a spousta slov na kartičkách, pohádka Čertova Babička, kartičky s číslicemi 0 -7, recept a ingredience na perníčky(viz příloha), míček, židle, kruhy, pohádka Čert a Káča, obruče, karty s číslicemi, vizovické těsto, adventní věnec, vánoční hudba, dopis Ježíškovi, papíry a kartony