Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Finanční krize odhaluje potřebnost finančního vzdělávání
Odborný článek

Finanční krize odhaluje potřebnost finančního vzdělávání

29. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Hesová

Anotace

Informace o workshopu na téma Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.

18. června se v Brně uskutečnil workshop na téma Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Setkání zástupců významných institucí, odborníků, pedagogů i studentů připravil Institut pro finanční trh. Pozvání přijali zástupci MŠMT, MF, ČNB, NÚOV, VÚP, VŠ, v publiku zasedli pedagogové základních i středních škol, i vysokoškolští studenti.

Obrázek
1. Obrázek
Za VÚP na tomto workshopu vystoupila Mgr. Alena Hesová s příspěvkem na téma Finanční gramotnost a vzdělávací programy. Seznámila účastníky s tím, jak se VÚP Praha podílel na budování finanční gramotnosti (spolupráce při tvorbě Standardů FG, jejich implementace do RVP G, metodická podpora pro učitele) a jaké úkoly v současné době řeší (příklady dobré praxe z oblasti finančního vzdělávání, implementace Standardu FG do RVP ZV). Byly představeny konkrétní vazby mezi Standardy FG a klíčovými kompetencemi, vzdělávacími obory, očekávanými výstupy i průřezovými tématy. RNDr. Eva Zelendová pak ukázala možnosti podpory finančního vzdělávání na metodickém portálu www.rvp.cz. Ten byl představen jako médium pro čtenáře, ale i jako prostor pro autory. V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy posluchačů, které se týkaly přesnějšího vymezení obsahu potřebných metodických článků a vhodných metod a forem práce, jež vedou k rozvíjení finanční gramotnosti.
Obrázek
2. Obrázek
Ing. Eva Rathouská-Grmelová a Ing. Lukáš Hula, zástupci NÚOV, představili příručku Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol, která byla nabídnuta všem zúčastněným. Zástupci základních i středních škol (Mgr. Miroslav Hricz, Ing. Petr Klínský, Ing. Danuše Chromá) seznámili přítomné se svými zkušenostmi s finančním vzděláváním u nás. V dalších vystoupeních bylo poukázáno i na nutnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. „Nositeli finančního vzdělávání jsou učitelé, proto je nutné jejich pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání přikládat náležitou pozornost," poznamenala PhDr. Milena Tichá, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

V řadě vystoupení byl zdůrazňován preventivní rozměr finančního vzdělávání (ochrana spotřebitele před nástrahami finančního světa) a nutnost zvyšování finanční gramotnosti jakožto východiska pro zodpovědné rozhodování v oblasti osobních financí. Diskutovalo se také o vymezení finanční gramotnosti a finančního vzdělávání (finanční gramotnost by měla být vnímána jako cílový stav, finanční vzdělávání jako cesta k tomuto cíli). Dalším námětem diskuse byly souvislosti mezi finančním vzděláváním a etickou výchovou, konkrétně v rovině řešení problémových situací a rozhodovacích dovedností žáků. V neposlední řadě účastníci diskutovali o tom, jak je, či spíše není provázáno finanční vzdělávání na všech stupních škol.

Závěry konference lze stručně shrnout: naléhavým úkolem v tuto chvíli je začlenění Standardů finanční gramotnosti do RVP ZV, dále příprava studentů učitelství v oblasti finančního vzdělávání, ale i systematická metodická podpora učitelů. Jak řekl Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., autor publikace Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia: Vhodná metodika je kostka cukru, díky které žáci spolknou i hořký lék."

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost