Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > „Nejtěžší na dokončení ŠVP je ještě motivovat kolegy“ - svěřovali se koordinátoři gymnázií
Odborný článek

„Nejtěžší na dokončení ŠVP je ještě motivovat kolegy“ - svěřovali se koordinátoři gymnázií

14. 5. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Lucie Slejšková

Anotace

Postřehy z regionálních setkání koordinátorů a učitelů gymnázií týkající se procesu vzniku ŠVP.

 

Těsně před spuštěním výuky podle ŠVP ve vyšších stupních gymnázií a ve čtyřletých gymnáziích nás v projektu ESF „Kurikulum G" zajímalo, jak koordinátoři vnímají svou práci a jaká je situace ve školách. Dalo se čekat leccos - apatie, vyhoření, otrávenost... Místo toho jsme se setkali s učiteli, kteří hledali především vzájemnou podporu.

Individuální národní projekt Kurikulum G realizuje VÚP v Praze jako partner MŠMT a jeho prostřednictvím nabízí koordinátorům a učitelům gymnázií účinnou podporu při realizaci ŠVP. První z regionálních setkání koordinátorů, která se budou v rámci individuálního národního projektu Kurikulum G organizovat pravidelně jednou za půl roku v Čechách a na Moravě, se uskutečnila na začátku května v Praze a v Brně. Pozitivním zjištěním bylo, že koordinátoři byli ochotni sdílet svoje pohledy na blížící se zahájení výuky podle ŠVP a své zkušenosti s tvorbou ŠVP. Co jsme se od koordinátorů o situaci ve školách dozvěděli?

Společným jmenovatelem reálné situace na většině škol, které se setkání zúčastnily, je fakt, že školy sice své ŠVP napsaly nebo jej mají téměř hotový, ale koordinátoři pociťují, že ke skutečným změnám došlo jen ve velmi omezených případech. Koordinátoři byli ochotni přijmout tuto skutečnost jako sice nepříjemnou realitu, která nicméně znamená, že je možné dále hledat takovou podobu ŠVP, která bude funkční a smysluplná. Samotní učitelé se nejvíce potýkají s pochopením smyslu reformy a obtížně hledají motivaci pro svou práci. Přesto pro nás bylo pozitivní zjištění, že většina koordinátorů je ochotná se pro reformu dále angažovat, i když někteří z nich si kladou otázku, nakolik přinesou školní vzdělávací programy do škol skutečnou změnu. Co nejvíce samotné koordinátory od jejich práce odrazuje? Především je to únava z často se opakujících změn, které přináší ministerstvo školství, nebo naopak z toho, že se stále nepodařilo některé změny dotáhnout (typickým evergreenem jsou státní maturity). V takové situaci mají koordinátoři nesnadnou situaci při motivování učitelského sboru a motivace kolegů zaznívala také jako jeden z největších problémů, který koordinátoři ve své práci často neúspěšně řeší a kterému by se chtěli na vzájemných setkáních věnovat.

Ačkoliv bychom patrně dokázali najít i takové gymnázium, které je s tvorbou ŠVP pro vyšší stupeň teprve v počátcích, na setkání se tato černá vidina naštěstí nepotvrdila. Všechny školy měly ŠVP těsně před dokončením a k jeho tvorbě se stavěly velmi zodpovědně. Zajímalo nás, jaké postupy a okolnosti přispěly k tomu, že se jim podařilo přes všechny problémy ŠVP připravit. Koordinátoři uváděli mezi jinými např. to, že se snažili do práce na ŠVP zapojit zpočátku především motivované kolegy a jen opatrně vyvíjeli tlak na ty, kteří pro ŠVP zrovna nehorovali. Jako ideální naopak pociťovali, když koordinátor dokázal využít potenciálu kolegů, kteří mnohdy zůstávají nevyužiti, ačkoliv měli chuť spolupracovat. Osvědčil se také pečlivě vypracovaný a především všemi sdílený harmonogram prací a zužitkovaly se zkušenosti s tvorbou ŠVP ZV. Koordinátoři pociťovali jako velmi důležitou oporu vedení školy, které dávalo jasně najevo, že ŠVP je pro školu jednou z priorit. Přitom podle svých slov nepotřebovali od vedení školy žádnou speciální pomoc, ale spíše podporující pragmatický přístup. V některých školách fungovali koordinátoři také ve dvojici a toto „posílení" své pozice si velmi pochvalovali.

Které části ŠVP většinu škol teprve čekají na samotném závěru školního roku? Obvykle se jedná o ty kapitoly, na kterých se podílí ve větší míře nebo zcela vedení školy. Typickou ukázkou je část Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Jeden z účastníků např. uvedl: „Není dobré, když se to s autoevaluací přežene". Jinými slovy - koordinátoři považují tuto část za velmi důležitou, vzhledem k tomu, že je však pro většinu z učitelů oblastí novou, doporučovali „nemít velké oči" a vsadit spíše na efektivitu, únosnost a užitečnost zvolených nástrojů. Pro dokončení této kapitoly koordinátoři ze své zkušenosti doporučovali mimo jiné také materiály uveřejněné na Metodickém portálu v sekci Tematické vstupy - Autoevaluace školy.

Při vzájemných doporučeních zazněly i ty momenty, které se zdají být drobnostmi, mohou ale na konci tvorby ŠVP sehrát významnou roli. Koordinátoři upozorňovali např. na nutnost věnovat dostatek času závěrečným jazykovým a grafickým korekturám, které přes svou zdánlivou banálnost zaberou značné množství času. Zapomenout by se také nemělo na projednání ŠVP se školskou radou. A na závěr snad úplná samozřejmost, ale přesto - kolegové jistě čekají na to, že někdo ocení jejich práci (a to nemusí být nutně znát jen na výplatní pásce), které se věnovali několik měsíců.

Jeden z postřehů bychom za celé setkání rádi zdůraznili. Od koordinátorů vcelku často zaznívala potřeba získat přesné informace a návody, jak v určitých situacích postupovat a jak si s některými věcmi poradit. Na druhé straně se jasně při diskusích ukazovalo, že co fungovalo na jedné škole, nefungovalo již na další, ačkoliv se nedá říct, že by to nebyl dobrý postup. Zdá se, že při tvorbě a realizaci ŠVP můžeme jen těžko hledat pokaždé univerzální řešení, které by „sedělo" všem. Zároveň si na tuto skutečnost budeme muset ve školách pomalu zvykat... Určité zkušenosti se získávají, zdá se, jen vzájemným učením se od sebe a tvůrčí úpravou osvědčeného. Projekt Kurikulum G by měl k této výměně zkušeností a k vzájemnému učení koordinátorů a učitelů gymnázií napomoci.

Více o projektu Kurikulum G najdete na www.vuppraha.rvp.cz/kurikulumg.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.