Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > O zmrzlém králi aneb Ve zdravém těle zdravý duch
Odborný článek

O zmrzlém králi aneb Ve zdravém těle zdravý duch

16. 9. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Ivana Bešťáková

Anotace

Zvyšovat zájem o české pohádky, pochopit jejich moudrost a vtip.

 

1. pohádka O zmrzlém králi, Zdeněk Adla (příloha č. 1) - próza

 • poslech, rozhovor, společné převyprávění, dramatizace dialogu Janka a krále (postupně v rámci 5 dní)

Ve zdravém těle zdravý duch - rozhovor na téma:

 • Jak se cítíme zdraví, nemocní?
 • Co děláme pro zdraví v zimě? (oblékání, stravování, sporty, hygiena)

2. pohádka O zmrzlém králi, Jaroslava Horáčková (příloha č. 2) - poezie

 • porovnání s prózou
Rýmování
 • s pomocí obrázků (Hry se slovy, Eva Veberová a Gabriel Filcík, Komenium), dle sluchu
Hrad
 • prostorové tvoření ze všech stavebnic ve třídě dle výběru dětí, výsledek bude sloužit k dramatizaci pohádky
 • plošné sestavování geometrických obrazců dle předkreslené předlohy
Král z papírové ruličky
 • pokus o polepení trojrozměrného objektu, vytvoření prvku ke hře
  Obrázek
  1. Obrázek
  Obrázek
  2. Obrázek        
  Obrázek
  3. Obrázek
  Obrázek
  4. Obrázek

Král na hradě - využití kombinace výtvarných a pracovních technik (omalovánka, stříhání, lepení, dokreslení).

Obrázek
5. Obrázek

 

 

Královská koruna - připravený tvar dekorovat dokreslením, otiskem, polepením apod., vytvoření prvku ke hře.

Obrázek
6. Obrázek

 

 

Královský poklad - přebírání sklíček, korálků... lžícemi, lopatkami..., počítání do 10

Obrázek
7. Obrázek
Obrázek
8. Obrázek
Obrázek
9. Obrázek

 

Svetr - dekorativní zdobení sklíčky, obrázkovými prvky z mechové pryže, knoflíky - lepení proužků tapet na připravený tvar.  

Obrázek
10. Obrázek
Obrázek
11. Obrázek
Obrázek
12. Obrázek

PH „Na krále" - chůze ve vázaném tvaru, postřeh, pohotová reakce, hbitost, rychlý běh.

Děti utvoří vázaný kruh, v jehož středu sedí na židli jedno dítě - král - s korunou na hlavě. Děti v kruhu chodí a říkají: „Král sedí na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy sejme, na královský trůn si sedne." Po dobu říkanky král předstírá, že spí. Učitelka nenápadně určí jedno dítě z kruhu, které po odříkání říkanky sejme králi korunu z hlavy. Král vyskočí a snaží se dítě chytit. To se zachrání, sedne-li si na uvolněné místo uprostřed kruhu a stává se králem. Je-li chyceno, vrací se na obvod kruhu a král zůstává pro další hru.

Pokladnice - hra zaměřená na koordinaci pohybu a vnímání rovnováhy.

Přenášení předmětů na dlani, na hřbetu ruky, na hlavě po vytyčené trase, po zvládnutí přidáme překážky (např. labyrint z krabic).

Zdravotní cviky s molitanovými kostkami lze zakončit stavbou hradu, opevnění apod.

Dechová cvičení s papírovými ruličkami.

Pokus - zahřívání dlaní třením a přiložení na tvář, zahřívání sklíček v dlaních, roztavení kousku ledu v dlaních.

Další použitá literatura

HORÁČKOVÁ, J.: Veršované pohádky pro čtení a dramatizaci. ŠOT Frýdek Místek
SKOŘEPOVÁ, K.: Omalovánky pro nejmenší. Pro Art s.r.o. 2007
VEBEROVÁ, E.: Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. SPN Praha, 1981
JUKLÍČKOVÁ, Z. a kol.: Pohybové hry dětí předškolního věku. SPN Praha, 1985, str. 27
ADLA, Z,: Pohádky pro všední dny i pro svátky. Albatros. Praha. 1973.

Literatura a použité zdroje

[1] – HOROVÁ, J. Ateliér výtvarných nápadů. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-440-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
26.37 kB
PDF
Příloha č. 1 - próza
pdf
26.37 kB
PDF
Příloha č. 2 - poezie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Bešťáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída