Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Staré časy bez techniky
Odborný článek

Staré časy bez techniky

5. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Pilařová

Anotace

Jednodenní celoškolní projekt pro rozvoj pěti smyslů uprostřed přírody.

(Projekt vymyslely, připravily a s pomocí svých kolegů a žáků zrealizovaly Hana Pilařová, Jaroslava Pachlová, Jana Květová)

Motto:

To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.
Marcus Tullius Cicero

Také máte pocit, že technika je kolem nás a že nám vládne? Máte pocit, že ani vy ani vaši žáci se bez ní nedokážete obejít? Měli jsme stejný pocit. Proto jsme pro připravili tento jednodenní celoškolní projekt, při kterém technika nebyla povolena. Pro jeho realizaci jsme si vybrali 30. duben, den kdy se pálí čarodějnice.

Část první - motivace

Týden před začátkem akce se na nástěnkách ve škole objevil dopis, doplněný o velmi zdařilé podobizny čarodějnic.

Blíží se čas, kdy zavítáme mezi vás.
Cesty naše zkříží se už v pondělí.
Chcete-li s námi držet krok a některá kouzla se naučit, je třeba určité přípravy...

Z další části dopisu (příloha 1 - na font použitý v tomto dokumentu je odkaz v části použité zdroje) se žáci dozvěděli, co si mají na tento den připravit a přinést, a co naopak v tento den do školy nepatří. O tom co je čeká, ani slovo. Celý týden se pak snažili vyzvídat, co se bude dít (překvapivě i ti starší). Marně.

Část druhá - den D

Ráno se celá škola shromáždila před budovou. Z jejího nitra se přibelhala rozespalá čarodějnice, která nejprve všem vynadala za nepříjemné probuzení, aby pak následně udělila pokyny a rozdala potřebné pomůcky. Také bylo třeba očarovat třídní učitele, aby věděli, kam třídu zavést.

foto

Poznámka: Předem jsme se domluvili, kam která třída půjde, aby se někde zbytečně nepotkaly. Využili jsme všechna dostupná místa v okolí, od sebe dostatečně vzdálená. A tak děti navštívily místa U ztracených duší (židovský hřbitov), Rozvalený kámen (skalky s vodopádem), Zelenou bažinu (ne příliš čistý rybník) apod. Štěstí, že očarovaný učitel věděl, kde se tato místa nachází.

Každá třída dostala ke svým pomůckám složku obsahující:

 • zapečetěnou šifru (příloha 2)
 • dopis súkoly (příloha 3 - font dokumentu viz Použité zdroje)
 • paletky (příloha 4) - v dostatečném množství
 • podložky pro čarování (příloha 5) - u nás na pevném kartónu
 • tenký papír (průklepový) - v několika exemplářích
 • 3 skleničky od přesnídávky
 • 3 lepící štítky
 • čtvercová síť (příloha 6)
 • čtvrtky, papíry - v dostatečném množství
 • oboustrannou lepící pásku

Časem určeným k návratu bylo pravé poledne.

Část třetí - úkoly

Dopis s úkoly je součástí přílohy č. 3. Tady provedu stručný rozbor úkolů, které z něj vyplývají. S vysvětlením mohl dětem pomoci učitel. Nebylo určeno, které pomůcky slouží ke splnění úkolu, ale děti měly k dispozici vše, co bylo třeba.

Recept pro ty, kdož chtějí dlouhý život míti – dojděte do místa, kterému se říká U Veselého pramene

Kam - to věděl učitel.

Tam otevřete pečetěný list a zkuste z tajných řádek číst. Co dozvíte se, zapište.

Mezi pomůckami byla zapečetěná listina s šifrou. Obsahuje citát z Majestátu Karla IV. o chování v královských lesích.

Člověk má pět smyslů. A aby kouzlo zdařilo se, všechny je třeba zapojit. Najděte barvy kolem sebe a paletu z nich vytvořte.

Úkolem bylo rozhlédnout se kolem sebe, nasbírat různé barvy (květiny, listy, kameny ...) a pomocí oboustranné lepící pásky z nich vytvořit barevnou paletu

foto

Některá kouzla ruku hladí, však jiná ji hodně zraní. Najdi je a použij.

Na destičky pro hebké a drsné čarováním žáci vyhledali potřebné přírodniny a pomocí oboustranné lepící pásky je na desky připevnili. Následně vytvářeli frotáže těchto přírodnin.

foto

Na dobu ne kratší než do tří set napočítáte, zkuste pusy své na zámek dát. Poslouchejte, co les vypráví. Báseň či příběh je to pravé, jak sdělíte ostatním, co vaše uši slyšely.

Provedení bylo zcela na jednotlivých třídách. Někde se jednalo o jedno kolektivní dílo, jinde tvořily děti samostatně nebo v menších skupinkách.

Krom očí a uší mějte i nos otevřený. Až zachytíte vůni opojnou, uložte ji do skleničky. Svůj voňavý koktejl pojmenujte.

Sbírání toho, co voní (a nebo i nevoní). Tady našly uplatnění skleničky od přesnídávky a lepící štítky.

foto

Když cesta dlouhá unaví vás, usedněte do trávy. Vytvořte na zemi čtverec o straně 1 m a mapu rostlin a zvířat vašeho mikrosvěta.

Tak k čemu máme provázek, tužku a čtvrtky? Umíme zakreslit, co všechno je na ploše 1 m2?

Je třeba ještě jeden úkol splnit, než vrátíte se domů zas. Velký list je třeba donést. Co největší, jak pravý moudrá kniha. Však podmínka tu jest. List nesmí být složený, jen jednoduchý musí být.

Jak poznám, že tento list je větší než jiný? Máme přece čtvercovou síť a není nic snazšího než zjistit obsah listu. Našli jsme větší list než jiné třídy? Kdepak, list jírovce použít nemůžeme, má to být jednoduchý list.

Teď úkoly své znáte. Až splníte vše, co je psáno, smíte zas zaklepat u našich dveří. Však ruku nepoužívejte. Dvojici otevře dveře jen oloupaná lísková větev.

Lísková větev byla třeba ke splnění posledního úkolu po návratu do školy.

K úspěšnému naplnění kouzla, však chybí jeden ze smyslů ... Mňaaaaam. Těšte se!
Část čtvrtá - zakončení

Poslední úkol byl pro děti spíše odměnou. Lísková větev byla třeba k upečení hadů. Zatímco se třídy rozprchly do všech světových stran, zbýval pro nás také jeden úkol. Zadělat dostatečné množství těsta na hady. Zde je recept:

Had jako moučník

250 g polohrubé mouky, 50 g cukru moučka, 1 vejce, trocha kvasnic, sůl, 50 g oleje

Kvasnice dáme do hrnečku s vlažným mlékem a troškou cukru. Do kotlíku dáme ostatní potraviny, přilijeme kvásek a vypracujeme těsto, Necháme pod utěrkou kynout na teplém místě. Až těsto vykyne, vyválíme z něj dlouhého hada, kterého navineme na oloupanou syrovou větev. „Hada" nad ohněm opečeme za průběžného otáčení. Pak ho pocukrujeme a nakrájíme.

Naše úprava pro 140 dětí:

5 kg polohrubé mouky, 1 l oleje, 2 l mléka, 3 sáčky sušených kvasnic, 20 vajec, trocha soli na posypání, 1 kg moučkového cukru na posypání

V této fázi jsme trochu zhřešili. Zadělávat těsto z 5 kg mouky bylo náročné, a tak jsme s laskavým svolením paní kuchařek použili techniku ve školní kuchyni.

Po návratu si tedy děti upekly svého hada na ohništi, které připravil pan školník. Zbývalo už jen prezentovat výsledky celodenní práce.

foto

foto

foto

Část pátá - závěr

Ukázalo se, že mladší žáci se zhostili svých úkolů mnohem lépe. Také se ukázalo, jak moc záleží na osobě třídního učitele. A samozřejmě se ukázalo, že i bez techniky, to občas jde.

Přílohy

Motivační dopis
Šifra
Dopis s úkoly
Paletky
Podložky pro čarování
Čtvercová síť

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
78.13 kB
PDF
Příloha 1 - Motivační dopis
pdf
23.44 kB
PDF
Příloha 2 - Šifra
pdf
89.84 kB
PDF
Příloha 3 - Dopis s úkoly
pdf
53.71 kB
PDF
Příloha 4 - Paletky
pdf
26.37 kB
PDF
Příloha 5 - Podložky pro čarování
pdf
51.76 kB
PDF
Příloha 6 - Čtvercová síť

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Pilařová

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Hana Pilařová
2. 7. 2011, 21:59
Po pár letech jsme se k některým aktivitám vrátili. Pořád ještě nám ale úplně neodrostli všichni účastníci, takže kompletní projekt budeme moci použít až za nějaký čas :)
Ivana Černá
3. 7. 2011, 17:13
Perfektní  a inspirujíci od začátku do konce, moc díky za nápady!
Jana Petrů
2. 6. 2012, 10:15
Hani, vzala jsem tvůj recept na hady s sebou na školu v přírodě a naplánovali jsme jejich opékání na poslední večer. Jenže děti přišly z odpoledního výletu o hodinu později, než bylo plánováno, a byly tak utahané, že jsme to radši s maminkou ve službě strčily do trouby v podobě šneků (plát těsta jsme posypaly cukrem a skořicí, stočily do rolády, nakrájely na plátky a pekly cca 15 minut). Jen se po nich zaprášilo!
Mgr. Hana Pilařová
3. 6. 2012, 17:46
:))) Na druhou stranu, jak znám děti, určitě by okamžitě ožily :) Hlavně, že chutnalo a na vlastní ohňové pečení třeba dojde jindy :)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

1 m provázku, nůžky, tužka, voskovky, košíček, kapesní nůž, čtvrtky, průklepový papír, kancelářský papír, kartón, oboustranná lepící páska, samolepící štítky, skleničky od přesnídávky, pečetní vosk